***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 19:09
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 119.462.645 107.084.697
Satışların Maliyeti
13 -81.998.669 -65.819.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.463.976 41.264.698
BRÜT KAR (ZARAR)
37.463.976 41.264.698
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.201.372 -2.493.152
Pazarlama Giderleri
14 -24.434.632 -21.125.269
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -1.494.681 -583.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 12.496.096 4.731.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -7.896.282 -11.446.965
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.933.105 10.347.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
276.487 241.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.209.592 10.589.181
Finansman Gelirleri
110.606 80.297
Finansman Giderleri
-5.385.925 -7.232.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.934.273 3.436.754
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.405.706 838.785
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -5.442.257 -1.061.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 6.847.963 1.900.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.339.979 4.275.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.339.979 4.275.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.339.979 4.275.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına düşen kazanç 17 0,93400000 0,42760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.237.202 -29.028.230
Dönem Karı (Zararı)
9.339.979 4.275.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.211.302 45.202.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 4.544.542 2.315.608
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.595.639 2.463.232
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.287.756 2.463.232
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.307.883
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.808.554 34.530.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
498.972 1.017.717
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.676.233 31.707.268
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.366.651 1.805.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.368.693 7.152.427
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-110.606 -80.297
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.385.925 7.232.724
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.093.374
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.094.538
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
299.579 -328.004
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
299.579 -328.004
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.405.705 -2.025.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.409.589 -75.739.086
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.123.834 -92.900.978
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.844.477 -1.869.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.279.357 -91.031.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.158.860 -8.835.024
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.590.969 18.575.174
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.108.800 -14.244.809
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
69.482.169 32.819.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.717.864 7.421.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.146.808 7.421.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.428.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.141.692 -26.260.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.116.457 -387.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.788.033 -2.380.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.178.572 -1.464.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
813.309 745.231
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
813.309 745.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.991.881 -2.209.460
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.991.881 -2.209.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.822.053 94.129.899
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.958.156 200.762.262
Kredilerden Nakit Girişleri
82.958.156 200.762.262
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -101.794.214
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.794.214
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 265.654 2.314.278
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-401.292
Ödenen Faiz
-3.111.071 -7.232.724
Alınan Faiz
110.606 80.297
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.880.683 63.637.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.880.683 63.637.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.033.931 26.267.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 138.914.614 89.905.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 138.914.614 49.033.931
Ticari Alacaklar
207.895.075 105.152.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.447.888 4.603.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 201.447.187 100.548.960
Diğer Alacaklar
405.406 325.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 405.406 325.029
Türev Araçlar
299.579
Stoklar
34.274.656 34.423.678
Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.659.755 736.168
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 7.029.992 9.684.216
Diğer Dönen Varlıklar
11 28.193.043 20.988.269
ARA TOPLAM
424.372.541 220.643.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
424.372.541 220.643.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.993.773 2.033.705
Maddi Duran Varlıklar
8 60.782.105 61.116.001
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 9.006.186 9.636.968
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
153.910 175.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 14.230.713 7.255.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.171.687 80.222.641
TOPLAM VARLIKLAR
510.544.228 300.865.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.451.409 90.686.423
Ticari Borçlar
162.434.123 85.843.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 52.950.700 45.841.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 109.483.423 40.001.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.206.762 1.578.339
Diğer Borçlar
166.069 16.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
166.069 16.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.850.283 1.758.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.239.658 11.930.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.246.771 3.613.422
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 43.992.887 8.316.654
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
135.379 426.192
ARA TOPLAM
393.483.683 192.239.301
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
393.483.683 192.239.301
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.627.604 6.159.580
Diğer Borçlar
8.543.055 8.427.302
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.543.055 8.427.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.166.632 10.145.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 10.166.632 10.145.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.337.291 24.732.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
417.820.974 216.971.836
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.723.254 83.894.046
Ödenmiş Sermaye
17 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.996.985 -2.486.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.894.044 15.142.823
Net Dönem Karı veya Zararı
9.339.979 18.751.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.723.254 83.894.046
TOPLAM KAYNAKLAR
510.544.228 300.865.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-35.830.357 35.830.357 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-421.283 4.275.539 3.854.256 3.854.256
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.684.160 7.864.929 15.142.823 4.275.539 69.220.418 69.220.418
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.751.221 -18.751.221 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-510.771 9.339.979 8.829.208 8.829.208
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.996.985 7.864.929 33.894.044 9.339.979 92.723.254 92.723.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.339.979 4.275.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-510.771 -421.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -638.464 -526.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
127.693 105.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 127.693 105.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-510.771 -421.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.829.208 3.854.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.829.208 3.854.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848282


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66