***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 19:37
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 259.783.711 227.513.474 140.321.066 120.428.777
Satışların Maliyeti
16 -181.364.790 -143.671.229 -99.366.121 -77.851.230
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.418.921 83.842.245 40.954.945 42.577.547
BRÜT KAR (ZARAR)
78.418.921 83.842.245 40.954.945 42.577.547
Genel Yönetim Giderleri
17 -8.113.535 -7.231.126 -4.912.163 -4.737.974
Pazarlama Giderleri
17 -52.812.667 -48.129.231 -28.378.035 -27.003.962
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -3.031.989 -1.116.017 -1.537.308 -532.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 21.246.982 11.926.724 8.750.886 7.194.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -18.542.507 -16.287.184 -10.646.225 -4.840.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.165.205 23.005.411 4.232.100 12.657.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
561.289 501.315 284.802 259.857
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.726.494 23.506.726 4.516.902 12.917.545
Finansman Gelirleri
213.243 209.657 102.637 129.360
Finansman Giderleri
-12.289.577 -16.313.255 -6.903.652 -9.080.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.650.160 7.403.128 -2.284.113 3.966.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.239.969 6.112.934 5.834.263 6.572.313
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -9.080.799 -6.059.348 -3.638.542 -3.699.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 16.320.768 12.172.282 9.472.805 10.272.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.890.129 13.516.062 3.550.150 10.538.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.890.129 13.516.062 3.550.150 10.538.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.890.129 13.516.062 3.550.150 10.538.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına düşen kazanç / (kayıp) 1,28900000 1,35160000 0,35500000 1,05380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.855.064 -15.505.585
Dönem Karı (Zararı)
12.890.129 13.516.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.463.267 100.928.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.121.614 5.960.907
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.144.448 -2.103.511
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.574.778 -2.724.203
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.569.670 620.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
76.214.098 76.256.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
997.943 664.672
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 74.764.752 74.501.315
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
451.403 1.090.453
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.982.960 15.236.201
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-213.243 -209.657
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.289.577 16.313.255
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.093.374 -867.397
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 10.460.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
299.579 1.230.546
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
299.579 1.230.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.239.969 -6.112.934
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.463 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.537.329 -127.282.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.981.065 -154.025.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -711.519 174.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -188.269.546 -154.199.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -6.012.192 -10.854.308
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.657.789 28.541.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 14.730.915 -1.838.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 79.926.874 30.379.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.747.181 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.747.181 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-949.042 9.055.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
325.735 9.055.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.274.777 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.816.067 -12.838.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.436.192 -574.558
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.524.811 -2.092.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.171.346 -7.568.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.802 -164.460
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 248.802 -164.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.420.148 -7.404.392
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.420.148 -7.404.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.693.061 87.999.791
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.111.718 310.515.010
Kredilerden Nakit Girişleri
215.111.718 310.515.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.142.477 -207.134.508
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.142.477 -207.134.508
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 257.027 722.887
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.773.971 0
Ödenen Faiz
-8.972.479 -16.313.255
Alınan Faiz
213.243 209.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.376.779 64.925.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.376.779 64.925.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.033.931 26.267.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.410.710 91.193.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 148.410.710 49.033.931
Ticari Alacaklar
290.652.032 105.152.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.314.930 4.603.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 285.337.102 100.548.960
Diğer Alacaklar
348.497 325.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 348.497 325.029
Türev Araçlar
299.579
Stoklar
7 38.866.200 34.423.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.907.415 736.168
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.433.266 9.684.216
Diğer Dönen Varlıklar
13 18.467.819 20.988.269
ARA TOPLAM
508.085.939 220.643.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
508.085.939 220.643.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.953.841 2.033.705
Maddi Duran Varlıklar
9 68.319.550 61.116.001
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 8.067.774 9.636.968
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 131.908 175.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 23.509.321 7.255.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.987.394 80.222.641
TOPLAM VARLIKLAR
610.073.333 300.865.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 209.943.502 90.686.423
Ticari Borçlar
180.500.943 85.843.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 60.572.815 45.841.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 119.928.128 40.001.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.664.786 1.578.339
Diğer Borçlar
6.763.349 16.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.763.349 16.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
539.239 1.758.949
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 3.305.038 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
87.146.231 11.930.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.064.825 3.613.422
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 83.081.406 8.316.654
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
284.678 426.192
ARA TOPLAM
490.147.766 192.239.301
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490.147.766 192.239.301
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 4.816.163 6.159.580
Diğer Borçlar
8.684.329 8.427.302
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.684.329 8.427.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.374.884 10.145.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 9.374.884 10.145.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.875.376 24.732.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
513.023.142 216.971.836
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.050.191 83.894.046
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.220.198 -2.486.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.894.044 15.142.823
Net Dönem Karı veya Zararı
15 12.890.129 18.751.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.050.191 83.894.046
TOPLAM KAYNAKLAR
610.073.333 300.865.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-35.830.357 35.830.357 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.825.123 13.516.062 11.690.939 11.690.939
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -4.088.000 7.864.929 15.142.823 13.516.062 77.057.101 77.057.101
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.751.221 -18.751.221 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
266.016 12.890.129 13.156.145 13.156.145
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.220.198 7.864.929 33.894.044 12.890.129 97.050.191 97.050.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.890.129 13.516.062 3.550.150 10.538.687
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
266.016 -1.825.123 776.787 -1.403.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 332.520 -2.281.404 970.984 -1.754.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-66.504 456.281 -194.197 350.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -66.504 456.281 -194.197 350.960
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
266.016 -1.825.123 776.787 -1.403.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.156.145 11.690.939 4.326.937 9.134.847
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.156.145 11.690.939 4.326.937 9.134.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866904


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66