***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 19:16
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 416.628.354 319.422.986 156.844.643 91.909.512
Satışların Maliyeti
16 -294.260.342 -203.054.195 -112.895.552 -59.382.966
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
122.368.012 116.368.791 43.949.091 32.526.546
BRÜT KAR (ZARAR)
122.368.012 116.368.791 43.949.091 32.526.546
Genel Yönetim Giderleri
17 139 -628.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 41.815.017 38.492.196 20.568.035 23.685.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -30.511.855 -42.174.161 -11.969.348 -23.006.659
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.426.855 31.639.076 21.261.650 8.633.665
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
751.157 761.172 189.868 259.857
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.178.012 32.400.248 21.451.518 8.893.522
Finansman Gelirleri
525.347 601.856 312.104 392.199
Finansman Giderleri
-19.076.655 -31.419.602 -6.787.078 -15.106.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.626.704 1.582.502 14.976.544 -5.820.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
64.899 6.973.656 -7.175.070 860.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -18.927.055 -7.362.894 -9.846.256 -1.303.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 18.991.954 14.336.550 2.671.186 2.164.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.691.603 8.556.158 7.801.474 -4.959.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.691.603 8.556.158 7.801.474 -4.959.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.691.603 8.556.158 7.801.474 -4.959.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına düşen kazanç / (kayıp) 15 2,06920000 0,85560000 0,78010000 -0,49600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.648.125 25.047.670
Dönem Karı (Zararı)
20.691.603 8.556.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.263.652 120.195.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.711.738 11.625.483
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.914.447 3.175.674
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.344.777 2.429.662
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.569.670 746.012
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.004.316 71.671.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.496.914 1.119.307
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 86.414.314 69.150.405
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.093.088 1.401.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.457.934 30.732.404
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-525.347 -601.856
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.076.655 31.419.602
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.093.374 -85.342
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.503.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
299.579 -567.573
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
299.579 -567.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-64.899 -6.973.656
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.463 29.061
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-59.463 29.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.545.288 -95.814.357
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.458.693 -97.288.291
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 106.125 -1.073.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -189.564.818 -96.215.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 5.770.396 6.646.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.859.918 -2.701.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 29.309.514 -7.680.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 100.550.404 4.978.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.464.268 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.464.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.181.177 -2.471.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.408 -2.471.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.146.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.409.967 32.937.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.717.290 -723.983
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.044.552 -7.165.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.622.685 -13.136.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.322.831 252.067
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 4.322.831 252.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.945.516 -13.388.654
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.945.516 -13.388.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.772.199 29.624.996
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
416.427.493 332.997.093
Kredilerden Nakit Girişleri
416.427.493 332.997.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.459.734 -273.467.493
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.459.734 -273.467.493
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 434.129 913.142
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.499.737
Ödenen Faiz
-16.655.299 -31.419.602
Alınan Faiz
525.347 601.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.797.639 41.536.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.797.639 41.536.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.033.931 26.267.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.831.570 67.803.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 182.831.570 49.033.931
Ticari Alacaklar
290.359.661 105.152.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.497.286 4.603.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 285.862.375 100.548.960
Diğer Alacaklar
376.250 325.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 376.250 325.029
Türev Araçlar
299.579
Stoklar
7 27.083.612 34.423.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.279.708 736.168
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.112.739 9.684.216
Diğer Dönen Varlıklar
13 18.427.916 20.988.269
ARA TOPLAM
530.471.456 220.643.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
530.471.456 220.643.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.913.910 2.033.705
Maddi Duran Varlıklar
9 89.140.573 61.116.001
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.133.649 9.636.968
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 109.905 175.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 26.367.827 7.255.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.670.864 80.222.641
TOPLAM VARLIKLAR
655.142.320 300.865.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 196.105.809 90.686.423
Ticari Borçlar
215.703.072 85.843.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 75.151.414 45.841.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 140.551.658 40.001.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.797.023 1.578.339
Diğer Borçlar
3.480.436 16.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.480.436 16.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
417.732 1.758.949
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 9.311.026
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.437.478 11.930.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.706.510 3.613.422
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 94.730.968 8.316.654
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
401.956 426.192
ARA TOPLAM
527.654.532 192.239.301
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
527.654.532 192.239.301
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 3.994.613 6.159.580
Diğer Borçlar
8.861.431 8.427.302
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.861.431 8.427.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.529.360 10.145.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 10.529.360 10.145.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.385.404 24.732.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
551.039.936 216.971.836
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.102.384 83.894.046
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.969.479 -2.486.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.894.044 15.142.823
Net Dönem Karı veya Zararı
15 20.691.603 18.751.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.102.384 83.894.046
TOPLAM KAYNAKLAR
655.142.320 300.865.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-35.830.357 35.830.357 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.737.285 8.556.158 6.818.873 6.818.873
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
ler Nedeniyle Meydana Gelen Ar 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -4.000.162 7.864.929 15.142.823 8.556.158 72.185.035 72.185.035
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.751.221 -18.751.221 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-483.265 20.691.603 20.208.338 20.208.338
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.969.479 7.864.929 33.894.044 20.691.603 104.102.384 104.102.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.691.603 8.556.158 7.801.474 -4.959.904
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-483.265 -1.737.285 -749.281 87.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -604.081 -2.171.606 -936.601 109.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.816 434.321 187.320 -21.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 120.816 434.321 187.320 -21.960
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-483.265 -1.737.285 -749.281 87.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.208.338 6.818.873 7.052.193 -4.872.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.208.338 6.818.873 7.052.193 -4.872.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885193


BIST
'
15:5710.428
Değişim :  -0,49% |  -51,48
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.427
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:57
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
SKYMD 12,81 217.484.247 % 9,96  
SAMAT 52,10 256.874.355 % 9,96  
FENER 114,90 454.515.999 % 9,95  
UZERB 757,00 6.407.530 % 9,95  
15:57 Alış Satış %  
Dolar 32,2364 32,2438 % 0,08  
Euro 34,9968 35,0202 % 0,52  
Sterlin 40,6039 40,8075 % 0,22  
Frank 35,2561 35,4329 % 0,93  
Riyal 8,5059 8,5485 % 0,01  
15:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,43 31,46 % 0,66  
Platin 1.032,40 1.034,15 % 0,66  
Paladyum 948,27 951,86 % 0,66  
Brent Pet. 82,91 82,91 % 0,66  
Altın Ons 2.342,70 2.343,11 % 0,66