***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 20:16
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 506.196.637 393.566.354
Satışların Maliyeti
17 -348.581.161 -239.832.341
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
157.615.476 153.734.013
BRÜT KAR (ZARAR)
157.615.476 153.734.013
Genel Yönetim Giderleri
18 -15.454.186 -12.885.491
Pazarlama Giderleri
18 -107.260.002 -85.733.752
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -3.664.746 -3.968.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 50.259.061 42.679.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -34.838.123 -45.848.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.657.480 47.976.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.035.959 1.021.029
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -231.007 -159.728
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.462.432 48.838.092
Finansman Gelirleri
22 1.051.545 2.558.144
Finansman Giderleri
22 -27.957.810 -35.347.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.556.167 16.048.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.128.264 2.702.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.128.264 2.702.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.684.431 18.751.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.684.431 18.751.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.684.431 18.751.221
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına Düşen Kazanç 23 2,17000000 1,88000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.609.802 78.937.482
Dönem Karı (Zararı)
21.684.431 18.751.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.062.539 51.130.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 18.070.126 13.266.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.725.070 4.393.622
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 568.234 4.149.144
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.156.836 244.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.257.886 3.173.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.148.349 1.662.680
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.056.130 363.358
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.165.667 1.147.211
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.909.421 34.464.050
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.051.545 -883.548
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 32.054.340 35.347.598
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -1.093.374
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 1.637.860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
299.579 -1.674.596
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
299.579 -1.674.596
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.128.264 -2.702.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -71.279 157.559
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.585.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.510.169 8.621.686
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.992 -11.634.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -4.476.157 653.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.508.149 -12.287.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -24.874.614 16.063.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.037.608 9.558.075
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 74.547.754 13.076.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 68.489.854 -3.517.961
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.168 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -16.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.668.649 -5.365.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.570.613 -5.365.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.901.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
186.257.139 78.503.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.689.922 -723.983
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.957.415 1.158.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.182.894 -19.950.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.887 240.548
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.887 240.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.339.781 -20.190.794
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -69.339.781 -20.007.212
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -183.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.561.798 -36.221.201
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
465.772.143 722.262.046
Kredilerden Nakit Girişleri
9 465.772.143 722.262.046
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-455.236.040 -721.140.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -455.236.040 -721.140.877
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 726.182 1.072.685
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.917.818 -4.080.168
Ödenen Faiz
-27.957.810 -35.218.435
Alınan Faiz
22 1.051.545 883.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.865.110 22.766.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.865.110 22.766.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.033.931 26.267.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.899.041 49.033.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 141.899.041 49.033.931
Ticari Alacaklar
105.645.519 105.152.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.079.568 4.603.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 96.565.951 100.548.960
Diğer Alacaklar
5.715.940 2.809.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.715.940 2.809.706
Türev Araçlar
299.579
Stoklar
7 57.141.456 34.423.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.245.353 6.119.815
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 10.156.954 7.199.539
Diğer Dönen Varlıklar
14 32.203.206 15.604.622
ARA TOPLAM
356.007.469 220.643.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
356.007.469 220.643.241
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.873.977 2.033.705
Maddi Duran Varlıklar
11 115.872.484 61.116.001
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 6.242.509 9.636.968
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87.903 175.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 8.587.516 7.255.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.669.389 80.222.641
TOPLAM VARLIKLAR
488.676.858 300.865.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 104.338.452 90.686.423
Ticari Borçlar
228.880.762 85.843.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 120.389.654 45.841.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 108.491.108 40.001.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.951.513 1.578.339
Diğer Borçlar
0 16.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 16.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.339.790 1.758.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.192.076 11.930.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.765.885 3.613.422
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 12.426.191 8.316.654
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 374.141 426.192
ARA TOPLAM
360.076.734 192.239.301
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.076.734 192.239.301
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.152.605 6.159.580
Diğer Borçlar
9.153.484 8.427.302
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 9.153.484 8.427.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.532.336 10.145.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 11.532.336 10.145.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.838.425 24.732.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
383.915.159 216.971.836
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.761.699 83.894.046
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.302.992 -2.486.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.894.044 15.142.823
Net Dönem Karı veya Zararı
23 21.684.431 18.751.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.761.699 83.894.046
TOPLAM KAYNAKLAR
488.676.858 300.865.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-35.830.357 35.830.357 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.337 18.751.221 18.527.884 18.527.884
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.751.221 -18.751.221 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-816.778 21.684.431 20.867.653 20.867.653
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.684.431 18.751.221
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-816.778 -223.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.020.972 -279.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
204.194 55.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 204.194 55.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-816.778 -223.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.867.653 18.527.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.867.653 18.527.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914238


BIST'
13:5910.615
Değişim :  -0,58% |  -62,07
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.610
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:57
SAMAT 47,38 248.252.196 % 9,98  
IHYAY 3,89 94.724.995 % 9,89  
IHGZT 1,39 113.210.194 % 7,75  
YESIL 4,70 24.568.274 % 6,82  
RYSAS 49,44 36.958.024 % 6,60  
13:57 Alış Satış %  
Dolar 32,2229 32,2312 % 0,02  
Euro 34,9491 34,9693 % -0,13  
Sterlin 40,6805 40,8844 % -0,01  
Frank 34,9434 35,1185 % 0,02  
Riyal 8,5063 8,5489 % 0,07  
13:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,92 31,96 % 0,66  
Platin 1.053,91 1.055,86 % 0,66  
Paladyum 963,34 969,43 % 0,66  
Brent Pet. 84,56 84,56 % 0,66  
Altın Ons 2.344,64 2.345,00 % 0,66