***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 20:51
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 158.925.406 119.462.645
Satışların Maliyeti
13 -109.789.043 -81.998.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.136.363 37.463.976
BRÜT KAR (ZARAR)
49.136.363 37.463.976
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.300.529 -3.201.372
Pazarlama Giderleri
14 -30.134.051 -24.434.632
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -1.494.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 14.151.827 12.496.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.916.814 -7.896.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.936.796 12.933.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
531.847 276.487
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-39.932
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.428.711 13.209.592
Finansman Gelirleri
270.196 110.606
Finansman Giderleri
-6.981.944 -5.385.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.716.963 7.934.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.790.958 1.405.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -5.442.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 15.790.958 6.847.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.507.921 9.339.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.507.921 9.339.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.507.921 9.339.979
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına Düşen Kazanç 17 2,85080000 0,93400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.772.320 13.237.202
Dönem Karı (Zararı)
28.507.921 9.339.979
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.806.834 47.211.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 4.165.753 4.544.542
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-108.777 2.595.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -108.777 1.287.756
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.307.883
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.668.176 34.808.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.793.095 498.972
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.996.605 35.676.233
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
464.666 -1.366.651
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.895.011 6.368.693
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-270.196 -110.606
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.165.207 5.385.925
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 1.093.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 299.579
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 299.579
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-15.813.329 -1.405.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.024.597 -39.409.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.616.595 -105.123.834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.125.355 -1.844.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.741.950 -103.279.357
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.993.578 -1.158.860
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.861.863 76.590.969
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.095.611 7.108.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.766.252 69.482.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.276.287 -9.717.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.011.976 -14.146.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.735.689 4.428.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.709.842 17.141.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -19.799 -1.116.457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.679 -2.788.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.016.101 -3.178.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.744 813.309
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.744 813.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.165.845 -3.991.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.165.845 -3.991.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.065.011 79.822.053
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.616.798 82.958.156
Kredilerden Nakit Girişleri
90.616.798 82.958.156
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.948.166 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.948.166
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 304.346 265.654
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.196.219 -401.292
Ödenen Faiz
-6.981.944 -3.111.071
Alınan Faiz
270.196 110.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.723.410 89.880.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.723.410 89.880.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.899.041 49.033.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.175.631 138.914.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.175.631 141.899.041
Ticari Alacaklar
226.370.891 105.645.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.954.213 9.079.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 221.416.678 96.565.951
Diğer Alacaklar
19.437.947 5.715.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.437.947 5.715.940
Stoklar
77.135.034 57.141.456
Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.031.191 3.245.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 10.199.633 10.156.954
Diğer Dönen Varlıklar
11 15.767.084 32.203.206
ARA TOPLAM
496.117.411 356.007.469
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
496.117.411 356.007.469
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.834.046 1.873.977
Maddi Duran Varlıklar
8 120.259.712 115.872.484
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 5.417.990 6.242.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.900 87.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 24.573.168 8.587.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.155.816 132.669.389
TOPLAM VARLIKLAR
648.273.227 488.676.858
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
144.510.822 104.338.452
Ticari Borçlar
279.742.625 228.880.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 137.485.265 120.389.654
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 142.257.360 108.491.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 3.665.470 1.951.513
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.203.008 6.339.790
Kısa Vadeli Karşılıklar
56.297.809 18.192.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.410.347 5.765.885
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 53.887.462 12.426.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.532.655 374.141
ARA TOPLAM
490.952.389 360.076.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490.952.389 360.076.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.286.338 3.152.605
Diğer Borçlar
9.457.830 9.153.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 9.457.830 9.153.484
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.085.827 11.532.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 13.085.827 11.532.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.829.995 23.838.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
515.782.384 383.915.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
132.490.843 104.761.699
Ödenmiş Sermaye
17 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.081.769 -3.302.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.578.475 33.894.044
Net Dönem Karı veya Zararı
28.507.921 21.684.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.490.843 104.761.699
TOPLAM KAYNAKLAR
648.273.227 488.676.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.751.221 -18.751.221 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-510.771 9.339.979 8.829.208 8.829.208
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.996.985 7.864.929 33.894.044 9.339.979 92.723.254 92.723.254
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21.684.431 -21.684.431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.777 28.507.921 27.729.144 27.729.144
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -4.081.769 7.864.929 55.578.475 28.507.921 132.490.843 132.490.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.507.921 9.339.979
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-778.777 -510.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -973.471 -638.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
194.694 127.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 194.694 127.693
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-778.777 -510.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.729.144 8.829.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.729.144 8.829.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933760


BIST
'
13:5710.904
Değişim :  0,08% |  8,42
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.876
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:54
ORCAY 14,85 279.461.728 % 10,00  
KAREL 16,63 193.358.509 % 9,99  
TETMT 10.795,00 31.303.833 % 9,98  
OZRDN 65,60 46.173.878 % 9,97  
CMBTN 3.510,00 221.187.270 % 9,95  
13:54 Alış Satış %  
Dolar 32,1717 32,1773 % 0,07  
Euro 34,8732 34,8887 % -0,23  
Sterlin 40,7197 40,9239 % 0,24  
Frank 35,0184 35,1939 % -0,20  
Riyal 8,5321 8,5749 % 0,11  
13:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,82 31,86 % 0,66  
Platin 1.056,11 1.057,78 % 0,66  
Paladyum 1.015,75 1.019,78 % 0,66  
Brent Pet. 82,46 82,46 % 0,66  
Altın Ons 2.414,65 2.415,00 % 0,66