***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 18:20
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 402.177.009 259.783.711 243.251.603 140.321.066
Satışların Maliyeti
16 -337.136.008 -181.364.790 -227.346.965 -99.366.121
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.041.001 78.418.921 15.904.638 40.954.945
BRÜT KAR (ZARAR)
65.041.001 78.418.921 15.904.638 40.954.945
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.451.731 -8.113.535 -5.151.202 -4.912.163
Pazarlama Giderleri
17 -74.677.076 -52.812.667 -44.543.025 -28.378.035
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -2.086.579 -3.031.989 -2.086.579 -1.537.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 22.465.333 21.246.982 8.313.506 8.750.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.698.592 -18.542.507 -12.781.778 -10.646.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.407.644 17.165.205 -40.344.440 4.232.100
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
828.822 561.289 296.975 284.802
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-178.646 -138.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.757.468 17.726.494 -40.186.179 4.516.902
Finansman Gelirleri
389.473 213.243 119.277 102.637
Finansman Giderleri
-19.262.552 -12.289.577 -12.280.608 -6.903.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.630.547 5.650.160 -52.347.510 -2.284.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.678.952 7.239.969 9.887.994 5.834.263
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -9.080.799 -3.638.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 25.678.952 16.320.768 9.887.994 9.472.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.951.595 12.890.129 -42.459.516 3.550.150
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.951.595 12.890.129 -42.459.516 3.550.150
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.951.595 12.890.129 -42.459.516 3.550.150
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına düşen kazanç (kayıp) -1,39520000 1,28900000 -4,24600000 0,35500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.474.368 7.855.064
Dönem Karı (Zararı)
-13.951.595 12.890.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
118.024.183 95.463.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.686.964 9.121.614
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
983.726 6.144.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -456.136 4.574.778
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.439.862 1.569.670
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.363.443 76.214.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-820.270 997.943
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 99.004.672 74.764.752
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.179.041 451.403
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.767.785 10.982.960
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-389.473 -213.243
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.157.258 12.289.577
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.093.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 299.579
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
299.579
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -25.678.952 -7.239.969
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.783 -59.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-147.182.522 -94.537.329
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.929.937 -188.981.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 4.476.451 -711.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -309.406.388 -188.269.546
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -11.709.336 -6.012.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.592.584 94.657.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 24.275.700 14.730.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 156.316.884 79.926.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.747.181
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.747.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.135.833 -949.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.443.289 325.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.692.544 -1.274.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.109.934 13.816.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -510.074 -1.436.192
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.145.640 -4.524.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.127.763 -14.171.346
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.929.397 248.802
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.929.397 248.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.057.160 -14.420.148
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -23.057.160 -14.420.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.027.908 105.693.061
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.798.464 215.111.718
Kredilerden Nakit Girişleri
10 317.798.464 215.111.718
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-195.192.489 -99.142.477
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -195.192.489 -99.142.477
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 692.787 257.027
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.397.775 -1.773.971
Ödenen Faiz
-19.262.552 -8.972.479
Alınan Faiz
389.473 213.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.425.777 99.376.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.425.777 99.376.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.899.041 49.033.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 180.324.818 148.410.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 180.324.818 141.899.041
Ticari Alacaklar
411.031.592 105.645.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.603.117 9.079.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 406.428.475 96.565.951
Diğer Alacaklar
17.851.851 5.715.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.851.851 5.715.940
Stoklar
7 67.410.930 57.141.456
Peşin Ödenmiş Giderler
8 21.775.514 3.245.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 9.011.314 10.156.954
Diğer Dönen Varlıklar
13 8.852.331 32.203.206
ARA TOPLAM
716.258.350 356.007.469
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
716.258.350 356.007.469
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.794.114 1.873.977
Maddi Duran Varlıklar
9 126.698.321 115.872.484
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 4.605.471 6.242.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 43.898 87.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 34.427.236 8.587.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
167.574.040 132.669.389
TOPLAM VARLIKLAR
883.832.390 488.676.858
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 227.198.912 104.338.452
Ticari Borçlar
409.473.346 228.880.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 144.665.354 120.389.654
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 264.807.992 108.491.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.537.205 1.951.513
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.220.888 6.339.790
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.430.824 18.192.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.820.920 5.765.885
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 124.609.904 12.426.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 214.807 374.141
ARA TOPLAM
769.075.982 360.076.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
769.075.982 360.076.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.395.051 3.152.605
Diğer Borçlar
9.846.271 9.153.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 9.846.271 9.153.484
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.348.053 11.532.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 13.348.053 11.532.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.589.375 23.838.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
793.665.357 383.915.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.167.033 104.761.699
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.946.063 -3.302.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.578.475 33.894.044
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.951.595 21.684.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.167.033 104.761.699
TOPLAM KAYNAKLAR
883.832.390 488.676.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.751.221 -18.751.221 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
266.016 12.890.129 13.156.145 13.156.145
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.220.198 7.864.929 33.894.044 12.890.129 97.050.191 97.050.191
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21.684.431 -21.684.431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-643.071 -13.951.595 -14.594.666 -14.594.666
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -3.946.063 7.864.929 55.578.475 -13.951.595 90.167.033 90.167.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.951.595 12.890.129 -42.459.516 3.550.150
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-643.071 266.016 135.706 776.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -803.839 332.520 169.632 970.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
160.768 -66.504 -33.926 -194.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 160.768 -66.504 -33.926 -194.197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-643.071 266.016 135.706 776.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.594.666 13.156.145 -42.323.810 4.326.937
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.594.666 13.156.145 -42.323.810 4.326.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956179


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,2089 32,2635 % 0,19  
Euro 34,9680 35,0486 % 0,12  
Sterlin 40,6586 40,8624 % -0,04  
Frank 35,2521 35,4288 % 0,08  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 84,00 84,00 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66