***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 18:27
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 589.552.136 416.628.354 187.375.127 156.844.643
Satışların Maliyeti
16 -492.336.024 -294.260.342 -155.200.016 -112.895.552
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.216.112 122.368.012 32.175.111 43.949.091
BRÜT KAR (ZARAR)
97.216.112 122.368.012 32.175.111 43.949.091
Genel Yönetim Giderleri
17 -18.129.583 -15.089.324 -5.677.852 -6.975.789
Pazarlama Giderleri
17 -108.340.912 -76.435.955 -33.663.836 -22.007.200
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -2.049.824 -3.719.040 36.755 -2.303.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 36.474.377 41.815.017 14.009.044 20.568.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -33.125.635 -30.511.855 -13.427.043 -11.969.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.955.465 38.426.855 -6.547.821 21.261.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.317.555 751.157 488.733 189.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-218.578 -39.932
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.856.488 39.178.012 -6.099.020 21.451.518
Finansman Gelirleri
777.860 525.347 388.387 312.104
Finansman Giderleri
-41.054.156 -19.076.655 -21.791.604 -6.787.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-67.132.784 20.626.704 -27.502.237 14.976.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.405.377 64.899 7.726.425 -7.175.070
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -3.601.747 -18.927.055 -3.601.747 -9.846.256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 37.007.124 18.991.954 11.328.172 2.671.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.727.407 20.691.603 -19.775.812 7.801.474
DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.727.407 20.691.603 -19.775.812 7.801.474
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.727.407 20.691.603 -19.775.812 7.801.474
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına düşen kazanç / (kayıp) 15 -3,37270000 2,06920000 -1,97750000 0,78010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.410.382 87.648.125
Dönem Karı (Zararı)
-33.727.407 20.691.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
139.715.006 128.263.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.344.713 13.711.738
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.490.446 6.914.447
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -229.957 5.344.777
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.260.489 1.569.670
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
118.370.309 90.004.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.769.964 1.496.914
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 100.454.646 86.414.314
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.145.699 2.093.088
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.120.555 17.457.934
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-777.860 -525.347
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.898.415 19.076.655
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.093.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 299.579
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
299.579
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-36.531.342 -64.899
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.783 -59.463
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-98.783 -59.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-176.023.392 -51.545.288
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-235.977.217 -189.458.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 5.809.718 106.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -241.786.935 -189.564.818
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -93.734.923 5.770.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
207.784.267 129.859.918
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 36.823.222 29.309.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 170.961.045 100.550.404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.464.268
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.464.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.095.519 -1.181.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-54.568.576 -34.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
473.057 -1.146.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-70.035.793 97.409.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.071.319 -1.717.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7.696.730 -8.044.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.457.142 -38.622.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.341.606 4.322.831
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.341.606 4.322.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.798.748 -42.945.516
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.798.748 -42.945.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.590.474 84.772.199
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
735.241.399 416.427.493
Kredilerden Nakit Girişleri
735.241.399 416.427.493
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-578.769.584 -313.459.734
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-578.769.584 -313.459.734
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 1.039.194 434.129
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.644.239 -2.499.737
Ödenen Faiz
-41.054.156 -16.655.299
Alınan Faiz
777.860 525.347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.722.950 133.797.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.722.950 133.797.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.899.041 49.033.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 161.621.991 182.831.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 161.621.991 141.899.041
Ticari Alacaklar
341.852.693 105.645.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.269.850 9.079.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 338.582.843 96.565.951
Diğer Alacaklar
37.528.431 5.715.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 37.528.431 5.715.940
Stoklar
7 152.136.868 57.141.456
Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.333.414 3.245.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.061.971 10.156.954
Diğer Dönen Varlıklar
13 9.930.977 32.203.206
ARA TOPLAM
757.466.345 356.007.469
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
757.466.345 356.007.469
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.754.183 1.873.977
Maddi Duran Varlıklar
9 130.769.890 115.872.484
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.375.454 6.242.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.895 87.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 45.773.647 8.587.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.700.069 132.669.389
TOPLAM VARLIKLAR
941.166.414 488.676.858
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 261.759.724 104.338.452
Ticari Borçlar
436.665.029 228.880.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 157.212.876 120.389.654
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 279.452.153 108.491.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.171.670 1.951.513
Diğer Borçlar
6 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.001.391 6.339.790
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 3.601.747
Kısa Vadeli Karşılıklar
134.875.342 18.192.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.848.806 5.765.885
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 129.026.536 12.426.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.965.440 374.141
ARA TOPLAM
846.040.343 360.076.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
846.040.343 360.076.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.036.505 3.152.605
Diğer Borçlar
10.192.678 9.153.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 10.192.678 9.153.484
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.578.622 11.532.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 13.578.622 11.532.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.807.805 23.838.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
870.848.148 383.915.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.318.266 104.761.699
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 34.578.158 34.578.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.019.018 -3.302.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.864.929 7.864.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.578.475 33.894.044
Net Dönem Karı veya Zararı
-33.727.407 21.684.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.318.266 104.761.699
TOPLAM KAYNAKLAR
941.166.414 488.676.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.486.214 7.864.929 15.142.823 18.751.221 83.894.046 83.894.046
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.751.221 -18.751.221 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-483.265 20.691.603 20.208.338 20.208.338
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -2.969.479 7.864.929 33.894.044 20.691.603 104.102.384 104.102.384
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -3.302.992 7.864.929 33.894.044 21.684.431 104.761.699 104.761.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21.684.431 -21.684.431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-716.026 -33.727.407 -34.443.433 -34.443.433
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.578.158 43.129 -4.019.018 7.864.929 55.578.475 -33.727.407 70.318.266 70.318.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.727.407 20.691.603 -19.775.812 7.801.474
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-716.026 -483.265 -72.955 -749.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -895.033 -604.081 -91.194 -936.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
179.007 120.816 18.239 187.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 179.007 120.816 18.239 187.320
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-716.026 -483.265 -72.955 -749.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.443.433 20.208.338 -19.848.767 7.052.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.443.433 20.208.338 -19.848.767 7.052.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973570


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66