***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2017 18:12
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 271.093.303 255.844.548
Satışların Maliyeti
17 -170.888.772 -168.358.117
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.204.531 87.486.431
BRÜT KAR (ZARAR)
100.204.531 87.486.431
Genel Yönetim Giderleri
18 -13.567.687 -13.819.674
Pazarlama Giderleri
18 -74.303.863 -66.271.156
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.657.474 -2.677.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.135.027 2.033.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.572.427 -2.066.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.238.107 4.685.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 674.157 610.316
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.912.264 5.295.542
Finansman Gelirleri
22 75.582 77.454
Finansman Giderleri
22 -5.488.151 -4.464.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.499.695 908.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-836.111 -1.412.529
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.217.957 -1.738.173
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 381.846 325.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.663.584 -503.850
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.663.584 -503.850
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.663.584 -503.850
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına Düşen Kazanç (TL olarak) 23 0,36640000 -0,05040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 456.396 7.880.725 54.991.248 -327.834 107.893.302 107.893.302
Transferler
-327.834 327.834
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.226.399 -1.226.399 -1.226.399
Dönem Karı (Zararı)
-503.850 -503.850 -503.850
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -770.003 7.880.725 54.663.414 -503.850 106.163.053 106.163.053
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -770.003 7.880.725 54.663.414 -503.850 106.163.053 106.163.053
Transferler
-503.850 503.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.488.259 -1.488.259 -1.488.259
Dönem Karı (Zararı)
3.663.584 3.663.584 3.663.584
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.020.950 27.943.222
Dönem Karı (Zararı)
3.663.584 -503.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.032.021 29.809.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.475.577 14.421.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
688.146 1.607.417
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
596.400 670.805
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
91.746 936.612
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.709.875 7.463.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.945.619 2.737.420
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-450.267 5.413.989
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.214.523 -687.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.633.998 5.109.733
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-75.582 -77.454
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.488.151 4.464.317
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
221.429 722.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.244.089 -205.149
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
836.111 1.412.530
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.597
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-67.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.119.001 6.100.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.214.985 9.907.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.195.412 -1.075.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.019.573 10.982.756
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.219.577 1.646
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.658.058 -1.564.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.020.119 2.256.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.362.061 -3.820.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.534.465 -2.244.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.534.465 -2.244.058
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.576.604 35.406.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.671.849 -1.439.099
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-67.322 -37.924
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-816.483 -5.985.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.101.537 -9.820.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.986 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.187.105 -9.898.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.187.105 -9.898.167
Alınan Faiz
75.582 77.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.551.363 -3.379.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
378.662.580 76.300.000
Kredilerden Nakit Girişleri
378.662.580 76.300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-379.162.580 -75.800.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-379.162.580 -75.800.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 436.788 435.057
Ödenen Faiz
-5.488.151 -4.314.838
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.631.950 14.742.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.631.950 14.742.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.444.331 13.701.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.812.381 28.444.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.663.584 -503.850
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.488.259 -1.226.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.860.324 -1.536.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
372.065 310.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 372.065 310.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.488.259 -1.226.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.175.325 -1.730.249
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.175.325 -1.730.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.812.381 28.444.331
Ticari Alacaklar
65.683.121 45.960.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.514.862 2.319.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 60.168.259 43.640.964
Diğer Alacaklar
154.516 37.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 154.516 37.803
Stoklar
7 20.669.053 23.980.376
Peşin Ödenmiş Giderler
8 546.961 520.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 6.153.050 6.554.524
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.586.394 7.264.037
ARA TOPLAM
118.605.476 112.761.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.605.476 112.761.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 65.677 65.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.512.885 2.672.612
Maddi Duran Varlıklar
11 50.053.692 56.483.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
641.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.145.962 392.051
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.778.216 60.255.166
TOPLAM VARLIKLAR
172.383.692 173.017.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
500.000
Ticari Borçlar
40.973.093 45.375.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.065.476 7.085.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 39.907.617 38.290.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.717.358 1.607.956
Diğer Borçlar
5.818.269 6.594.993
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 5.601.167 5.164.379
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 217.102 1.430.614
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.143.971 1.977.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.143.971 1.977.582
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 3.783.926 2.119.136
ARA TOPLAM
54.436.617 58.175.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.436.617 58.175.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.608.697 8.678.482
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.608.697 8.678.482
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.045.314 66.854.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
108.338.378 106.163.053
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 34.849.638 34.849.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.258.262 -770.003
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.880.725 7.880.725
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.159.564 54.663.414
Net Dönem Karı veya Zararı
3.663.584 -503.850
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
108.338.378 106.163.053
TOPLAM KAYNAKLAR
172.383.692 173.017.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592162


BIST
'
15:3010.635
Değişim :  -0,21% |  -22,12
Açılış :  10.657  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.700
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:30
BEYAZ 26,84 79.410.752 % 10,00  
IHAAS 23,78 105.732.403 % 9,99  
PRKAB 44,54 194.518.730 % 9,98  
KRGYO 27,12 63.007.967 % 9,98  
KAPLM 169,20 19.488.036 % 9,94  
15:30 Alış Satış %  
Dolar 32,1849 32,1908 % 0,18  
Euro 34,9838 34,9999 % 0,09  
Sterlin 40,7970 41,0015 % 0,17  
Frank 35,0492 35,2249 % 0,41  
Riyal 8,5074 8,5500 % 0,04  
15:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,69 31,71 % 0,66  
Platin 1.049,44 1.050,07 % 0,66  
Paladyum 976,23 979,55 % 0,66  
Brent Pet. 83,13 83,13 % 0,66  
Altın Ons 2.350,11 2.350,45 % 0,66