***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 18:50
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 58.924.705 51.649.897
Satışların Maliyeti
13 -42.242.786 -35.813.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.681.919 15.836.287
BRÜT KAR (ZARAR)
16.681.919 15.836.287
Genel Yönetim Giderleri
-5.058.485 -6.451.456
Pazarlama Giderleri
-15.963.286 -15.310.024
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-863.969 -700.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.421.502 2.012.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.325.285 -3.359.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.107.604 -7.972.918
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
187.481 295.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.920.123 -7.677.149
Finansman Gelirleri
12.213
Finansman Giderleri
-720.575 -604.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.628.485 -8.281.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
611.553 1.414.918
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.574.045 -1.816.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 2.185.598 3.231.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.016.932 -6.866.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.016.932 -6.866.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.016.932 -6.866.334
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot Başına Düşen kazanç (TL olarak) -0,00600000 -0,00680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -770.003 7.880.725 54.663.414 -503.850 106.163.053 106.163.053
Transferler
-503.850 503.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.488.259 -1.488.259 -1.488.259
Dönem Karı (Zararı)
3.663.584 3.663.584 3.663.584
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378
Transferler
3.663.584 -3.663.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.377.364 -6.016.932 -4.639.568 -4.639.568
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -880.898 7.880.725 57.823.148 -6.016.932 103.698.810 103.698.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.864.100 -38.521.604
Dönem Karı (Zararı)
-6.016.932 -6.866.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.865.774 22.144.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.762.257 6.519.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
110.909 -217.422
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-27.656 -76.964
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
138.565 -140.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.505.217 16.508.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.079.333 1.970.650
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.804.863 13.081.737
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-378.979 1.456.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.809.479 1.885.929
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
720.575 604.103
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.088.904 1.281.826
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
289.465 679.549
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-611.553 -3.231.885
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.775.134 -46.777.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.932.234 -49.584.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.980.490 -1.213.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.912.724 -48.371.809
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.780.484 -53.150
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.684.607 -7.893.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-183.434 -6.873.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.868.041 -1.019.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.252.977 10.753.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.252.977 10.753.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.926.292 -31.499.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-607.974 -1.215.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.329.834 -5.806.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.050.612 -3.456.471
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.050.612 -3.456.471
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.050.612 -3.456.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.308.626 24.340.521
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.821.171 40.930.000
Kredilerden Nakit Girişleri
35.821.171 40.930.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.903.862 -16.097.926
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.903.862 -16.097.926
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 111.892 112.550
Ödenen Faiz
-720.575 -604.103
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-606.086 -17.637.554
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-606.086 -17.637.554
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.812.381 28.444.331
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.206.295 10.806.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.016.932 -6.866.334
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.377.364 65.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 1.721.705 83.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-344.341 -18.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 -344.341 -18.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.377.364 65.264
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.639.568 -6.801.070
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.639.568 -6.801.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.206.295 20.812.381
Ticari Alacaklar
111.643.621 65.683.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.913.351 5.514.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 107.730.270 60.168.259
Diğer Alacaklar
0 154.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 154.516
Stoklar
30.310.972 20.669.053
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.302.216 546.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 5.908.839 6.153.050
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.847.247 4.586.394
ARA TOPLAM
174.219.190 118.605.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.219.190 118.605.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
65.677 65.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.472.954 2.512.885
Maddi Duran Varlıklar
48.381.978 50.053.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 2.987.219 1.145.962
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.907.828 53.778.216
TOPLAM VARLIKLAR
228.127.018 172.383.692
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.935.325
Ticari Borçlar
62.657.700 40.973.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 882.042 1.065.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 61.775.658 39.907.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.648.998 1.717.358
Diğer Borçlar
6.195.773 5.818.269
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 5.713.059 5.601.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 482.714 217.102
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.498.906 2.143.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.498.906 2.143.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 16.451.171 3.783.926
ARA TOPLAM
115.387.873 54.436.617
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.387.873 54.436.617
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 9.040.335 9.608.697
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.040.335 9.608.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.428.208 64.045.314
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.698.810 108.338.378
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.849.638 34.849.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-880.898 -2.258.262
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.880.725 7.880.725
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
57.823.148 54.159.564
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.016.932 3.663.584
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.698.810 108.338.378
TOPLAM KAYNAKLAR
228.127.018 172.383.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604253


BIST
'
15:3410.667
Değişim :  -0,09% |  -9,61
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.646
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:34
ORCAY 17,18 324.615.969 % 9,99  
OSTIM 6,63 17.124.998 % 9,95  
FENER 118,20 627.610.351 % 9,95  
MEGAP 8,78 158.836.086 % 9,89  
MEGAP 8,78 158.836.086 % 9,89  
15:34 Alış Satış %  
Dolar 32,1728 32,1849 % -0,12  
Euro 34,9164 34,9573 % 0,05  
Sterlin 40,6519 40,8557 % -0,16  
Frank 34,8493 35,0239 % -0,27  
Riyal 8,4999 8,5425 % -0,27  
15:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,92 30,95 % 0,66  
Platin 1.055,04 1.056,85 % 0,66  
Paladyum 992,59 996,80 % 0,66  
Brent Pet. 82,42 82,42 % 0,66  
Altın Ons 2.348,16 2.348,47 % 0,66