***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2017 19:25
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 179.076.859 151.010.579 120.152.154 99.360.682
Satışların Maliyeti
14 -121.932.816 -96.695.213 -79.690.030 -60.881.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.144.043 54.315.366 40.462.124 38.479.079
BRÜT KAR (ZARAR)
57.144.043 54.315.366 40.462.124 38.479.079
Genel Yönetim Giderleri
-12.408.009 -12.739.353 -7.349.524 -6.287.897
Pazarlama Giderleri
-37.873.656 -35.824.897 -21.910.370 -20.514.873
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.456.072 -1.090.472 -592.103 -389.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.511.601 8.412.962 2.090.099 6.400.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.334.267 -7.262.153 -7.008.982 -3.903.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-416.360 5.811.453 5.691.244 13.784.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
367.481 180.000 -295.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-48.879 5.811.453 5.871.244 13.488.602
Finansman Gelirleri
31.180 27.966 18.967 27.966
Finansman Giderleri
-3.023.194 -2.455.215 -2.302.619 -1.851.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.040.893 3.384.204 3.587.592 11.665.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
143.946 -304.412 -467.607 -1.719.330
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -5.368.902 -6.001.091 -3.794.857 -4.184.124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 5.512.848 5.696.679 3.327.250 2.464.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.896.947 3.079.792 3.119.985 9.946.126
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.896.947 3.079.792 3.119.985 9.946.126
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.896.947 3.079.792 3.119.985 9.946.126
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Lot başına düşen kazanç (kayıp)(TL olarak) 15 -0,28960000 0,30790000 0,31190000 0,99460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden anç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -770.003 7.880.725 54.663.414 -503.850 106.163.053 106.163.053
Transferler
-503.850 503.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-963.843 -963.843 -963.843
Dönem Karı (Zararı)
3.079.792 3.079.792 3.079.792
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -1.733.846 7.880.725 54.159.564 3.079.792 108.279.002 108.279.002
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -2.258.262 7.880.725 54.159.564 3.663.584 108.338.378 108.338.378
Transferler
3.663.584 -3.663.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
783.124 783.124 783.124
Dönem Karı (Zararı)
-2.896.947 -2.896.947 -2.896.947
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 34.849.638 43.129 -1.475.138 7.880.725 57.823.148 -2.896.947 106.224.555 106.224.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.224.897 -40.721.180
Dönem Karı (Zararı)
-2.896.947 3.079.792
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.021.421 15.933.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.278.587 6.121.466
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
452.748 456.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.585 357.985
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
396.163 98.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.874.904 4.825.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.346.668 1.577.363
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.828.337 4.338.164
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
699.899 -1.090.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.829.455 4.124.812
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.023.194 2.455.215
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.806.261 1.669.597
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
729.673 100.853
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-143.946 304.412
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.100.192 -61.046.315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-145.452.957 -110.718.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
228.795 -821.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-145.681.752 -109.896.618
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.774.205 -2.049.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.023.002 52.467.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.667 443.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.984.335 52.023.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.103.968 -745.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
36.103.968 -745.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-74.975.718 -42.032.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-680.029 -1.819.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.430.850 3.131.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.018.050 -4.892.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.018.050 -4.892.733
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.018.050 -4.892.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.707.860 46.051.160
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.116.835 153.025.610
Kredilerden Nakit Girişleri
114.116.835 153.025.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.659.065 -104.744.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.659.065 -104.744.507
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 273.284 225.272
Ödenen Faiz
-3.023.194 -2.455.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.535.087 437.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.535.087 437.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.812.381 28.444.331
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.277.294 28.881.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.896.947 3.079.792 3.119.985 9.946.126
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
783.124 -963.843 -594.240 -1.029.107
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 978.904 -1.204.804 -742.801 -1.288.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-195.780 240.961 148.561 259.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 -195.780 240.961 148.561 259.501
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
783.124 -963.843 -594.240 -1.029.107
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.113.823 2.115.949 2.525.745 8.917.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.113.823 2.115.949 2.525.745 8.917.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.277.294 20.812.381
Ticari Alacaklar
207.779.261 65.683.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.586.168 5.514.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 203.193.093 60.168.259
Diğer Alacaklar
154.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 154.516
Stoklar
7 26.047.095 20.669.053
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.299.408 546.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 6.153.050
Diğer Dönen Varlıklar
12 3.157.291 4.586.394
ARA TOPLAM
254.560.349 118.605.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
254.560.349 118.605.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
65.677 65.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.433.022 2.512.885
Maddi Duran Varlıklar
48.873.018 50.053.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 6.463.030 1.145.962
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.834.747 53.778.216
TOPLAM VARLIKLAR
312.395.096 172.383.692
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.495.260
Ticari Borçlar
64.931.696 40.973.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.104.143 1.065.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 63.827.553 39.907.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.469.125 1.717.358
Diğer Borçlar
9.623.732 5.818.269
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 5.874.451 5.601.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.749.281 217.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.646.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.444.275 5.927.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.224.473 2.143.971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 41.219.802 3.783.926
ARA TOPLAM
196.610.790 54.436.617
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.610.790 54.436.617
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 9.559.751 9.608.697
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.559.751 9.608.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
206.170.541 64.045.314
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.224.555 108.338.378
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.849.638 34.849.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.129 43.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.475.138 -2.258.262
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.880.725 7.880.725
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
57.823.148 54.159.564
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.896.947 3.663.584
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.224.555 108.338.378
TOPLAM KAYNAKLAR
312.395.096 172.383.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622683


BIST
'
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1932 32,2191 % 0,13  
Euro 34,9720 35,0563 % 0,19  
Sterlin 40,6970 40,9010 % 0,01  
Frank 35,1708 35,3471 % 0,01  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,83 31,87 % 0,66  
Platin 1.050,41 1.054,16 % 0,66  
Paladyum 1.029,50 1.035,09 % 0,66  
Brent Pet. 83,69 83,69 % 0,66  
Altın Ons 2.428,90 2.429,35 % 0,66