***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.06.2020 18:11***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976
Transferler
-470.500 470.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.594 -34.978.256 -34.910.662 -379.112 -35.289.774
Dönem Karı (Zararı)
0 -34.978.256 -34.978.256 -379.267 -35.357.523
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.594 67.594 155 67.749
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 91.329 2.547.895 13.651.903 -34.978.256 31.505.213 35.179.989 66.685.202
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
16 -19.176.694 19.176.694 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -47.002 -11.121.922 -11.168.924 -5.257.994 -16.426.918
Dönem Karı (Zararı)
0 -11.121.922 -11.121.922 -5.269.363 -16.391.285
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.002 -47.002 11.369 -35.633
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.613.077 4.613.077 120.306 4.733.383
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 43.115 2.547.895 -8.409.017 -11.121.922 33.252.413 45.702.309 78.954.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.329.791 -31.631.856
Dönem Karı (Zararı)
-11.121.922 -34.978.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.121.922 -34.978.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
939.502 569.035
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 289.021 65.712
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.324.812 1.502.057
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.324.812 1.502.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 69.725 -221.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 75.275 121.348
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.550 -343.297
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-588.901 -496.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -593.532 -480.686
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 3.816 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 3.488 3.305
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -2.673 -18.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.331.791 -280.671
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.445.999 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.269.363 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.737.087 1.487.547
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -429.699 17.550.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.458 1.330.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -431.157 16.219.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.117.667 -1.860.683
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -103.279 276.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.014.388 -2.137.544
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -329.199 -266.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.812.349 -13.432.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 211.601 -72.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.023.950 -13.359.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 12.334 11.428
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.541.703 -482.556
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.294.024 -428.699
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -247.679 -53.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
481.196 -31.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
481.196 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 0 -31.937
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.919.507 -32.921.674
Ödenen Faiz
22 -3.816 0
Alınan Faiz
23 593.532 480.686
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 809.132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.117.282 23.919.277
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-1.284.862 -4.507.330
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
17.630.268 28.431.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.124 -5.200
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -179.372 -5.200
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -48.752 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.574.981 3.319.086
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.583.615 3.319.086
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -8.634 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.637.528 -4.393.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.637.528 -4.393.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.114.815 19.044.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.477.287 14.650.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 46.477.287 53.114.815
Finansal Yatırımlar
6 13.777.901 34.732.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.777.901 34.732.981
Ticari Alacaklar
7 41.775.045 41.345.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 292.172 293.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
41.482.873 41.051.876
Diğer Alacaklar
8 104.805 1.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 104.795 1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8
Peşin Ödenmiş Giderler
9 586.891 257.692
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
586.891 257.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 307.789 790.318
Diğer Dönen Varlıklar
2.100 767
ARA TOPLAM
103.031.818 130.243.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.031.818 130.243.809
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
8 9.735.920 6.721.534
Maddi Duran Varlıklar
11 361.116 388.381
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.183 26.379
Taşıtlar
6.000 8.000
Mobilya ve Demirbaşlar
309.852 343.756
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9.081 10.246
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 94.324 104.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 162.191 185.717
Bilgisayar Yazılımları
162.191 185.717
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.857.693 1.551.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.370.955 9.111.410
TOPLAM VARLIKLAR
116.402.773 139.355.219
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 46.182 46.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.182 46.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.182 46.190
Ticari Borçlar
7 31.433.552 37.245.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 213.187 987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.220.365 37.244.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 85.605 73.271
Diğer Borçlar
8 116.709 5.658.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 5.294.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
116.709 364.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.230.915 5.201.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
201.222 166.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.029.693 5.035.243
ARA TOPLAM
36.912.963 48.225.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.912.963 48.225.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 51.937 60.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.937 60.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
51.937 60.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
455.524 367.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 455.524 367.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 27.627 53.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
535.088 481.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.448.051 48.706.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.252.413 39.808.260
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 43.115 90.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.115 90.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 43.115 90.117
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.547.895 2.547.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -8.409.017 6.154.600
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.121.922 -19.176.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.702.309 50.839.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.954.722 90.648.257
TOPLAM KAYNAKLAR
116.402.773 139.355.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 403.748.758 334.241.133
Satışların Maliyeti
18 -417.249.684 -367.074.520
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-13.500.926 -32.833.387
BRÜT KAR (ZARAR)
-13.500.926 -32.833.387
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.416.733 -1.984.126
Pazarlama Giderleri
19 -212.502 -138.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 24.502 373.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -138.560 -73.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.244.219 -34.657.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.845.501 8.651.977
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -4.314.064 -9.646.978
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.712.782 -35.652.019
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -3.816 -603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.716.598 -35.652.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.325.313 298.791
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.325.313 298.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.391.285 -35.353.831
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.391.285 -35.353.831
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.269.363 -375.575
Ana Ortaklık Payları
-11.121.922 -34.978.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -222,44000000 -699,57000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.633 64.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.111 82.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.478 -18.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.478 -18.120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.633 64.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.426.918 -35.289.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.257.994 -379.112
Ana Ortaklık Payları
-11.168.924 -34.910.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853542


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92