***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 18:07***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
-19.176.694 19.176.694 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.002 -11.121.922 -11.168.924 -5.257.994 -16.426.918
Dönem Karı (Zararı)
0 -11.121.922 -11.121.922 -5.269.363 -16.391.285
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.002 -47.002 11.369 -35.633
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.613.077 4.613.077 120.306 4.733.383
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 43.115 2.547.895 -8.409.017 -11.121.922 33.252.413 45.702.309 78.954.722
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496
Transferler
16 2.088.090 -2.283.256 -195.166 195.166 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -25.304 4.827.921 4.802.617 -1.914.228 2.888.389
Dönem Karı (Zararı)
0 4.827.921 4.827.921 -1.912.387 2.915.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.304 -25.304 -1.841 -27.145
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
195.166 195.166 -386.650 -191.484
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -32.932 2.581.496 -15.273.690 4.827.921 42.295.137 86.516.264 128.811.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-743.260 -24.329.791
Dönem Karı (Zararı)
4.827.921 -11.121.922
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.827.921 -11.121.922
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.327.241 939.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 92.848 289.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.813.772 3.324.812
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.813.772 3.324.812
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 153.870 69.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 155.273 75.275
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.403 -5.550
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-250.474 -588.901
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -250.610 -593.532
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 2.415 3.816
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 288 3.488
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -2.567 -2.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.596.575 -1.331.791
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-193.325 4.445.999
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.912.963 -5.269.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
507.865 -14.737.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 38.237.160 -429.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 131.472 1.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 38.105.688 -431.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.472.355 -3.117.667
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -118.575 -103.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.590.930 -3.014.388
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -309.161 -329.199
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -38.788.979 -5.812.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.247 211.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -38.787.732 -6.023.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 21.031 12.334
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -120.520 -5.541.703
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 -5.294.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -120.520 -247.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.021 481.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.977 481.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 -13.998 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-991.455 -24.919.507
Ödenen Faiz
22 -2.415 -3.816
Alınan Faiz
23 250.610 593.532
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.590.408 16.117.282
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
17 0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -1.284.862
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 17.630.268
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -13.532.427 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-57.981 -228.124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -46.174 -179.372
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -11.807 -48.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.035 1.574.981
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.583.615
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -10.035 -8.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.343.703 -6.637.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.343.703 -6.637.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.882.010 53.114.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.538.307 46.477.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 35.538.307 49.882.010
Finansal Yatırımlar
6 98.285.664 76.939.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
98.285.664 76.939.465
Ticari Alacaklar
7 38.269.923 76.506.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 447.376 578.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37.822.547 75.928.235
Diğer Alacaklar
8 324.572 305.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 194.557 75.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.015 229.582
Peşin Ödenmiş Giderler
9 542.381 233.220
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
542.381 233.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 9.759 21.580
Diğer Dönen Varlıklar
1.844 0
ARA TOPLAM
172.972.450 203.888.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
172.972.450 203.888.634
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 4.270.656 5.762.019
Maddi Duran Varlıklar
11 575.586 588.255
Tesis, Makine ve Cihazlar
42.693 47.148
Taşıtlar
82.453 87.400
Mobilya ve Demirbaşlar
445.395 447.684
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5.045 6.023
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 53.899 64.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 122.935 135.027
Bilgisayar Yazılımları
122.935 135.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 1.265.023
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.182.787 7.974.040
TOPLAM VARLIKLAR
178.155.237 211.862.674
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 46.182 46.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.182 46.205
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.182 46.205
Ticari Borçlar
7 35.813.793 74.603.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.867 8.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.806.926 74.595.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 85.138 65.969
Diğer Borçlar
8 123.506 244.026
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
123.506 244.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
68.111 82.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.401.361 8.331.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
333.709 262.268
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.067.652 8.069.055
ARA TOPLAM
44.538.091 83.373.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.538.091 83.373.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 14.065 24.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.065 24.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.065 24.077
Uzun Vadeli Karşılıklar
785.682 676.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 785.682 676.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.005.998 1.674.446
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.805.745 2.375.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.343.836 85.748.178
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.295.137 37.492.520
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -32.932 -7.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.932 -7.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -32.932 -7.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.581.496 2.581.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -15.273.690 -17.556.946
Net Dönem Karı veya Zararı
4.827.921 2.283.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.516.264 88.621.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.811.401 126.114.496
TOPLAM KAYNAKLAR
178.155.237 211.862.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 865.828.695 403.748.758
Satışların Maliyeti
18 -866.460.855 -417.249.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-632.160 -13.500.926
BRÜT KAR (ZARAR)
-632.160 -13.500.926
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.043.106 -2.416.733
Pazarlama Giderleri
19 -199.220 -212.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 39.349 24.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -28.667 -138.560
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.863.804 -16.244.219
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 23.229.413 2.845.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -12.760.781 -4.314.064
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.604.828 -17.712.782
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -2.415 -3.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.602.413 -17.716.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.686.879 1.325.313
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -86.651 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.600.228 1.325.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.915.534 -16.391.285
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.915.534 -16.391.285
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.912.387 -5.269.363
Ana Ortaklık Payları
4.827.921 -11.121.922
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 96,56000000 -222,44000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.763 -35.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.416 -42.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.653 6.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.653 6.478
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.763 -35.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.884.771 -16.426.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.914.228 -5.257.994
Ana Ortaklık Payları
4.798.999 -11.168.924http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941184


BIST
18:051.461
Değişim :  0,29% |  4,18
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 20,76 1.039.844 % 9,96  
OYYAT 22,54 154.030.334 % 9,95  
BERA 27,02 108.733.280 % 9,93  
BOBET 5,35 449.133.468 % 9,86  
EUKYO 5,86 3.063.626 % 8,32  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3838 8,4047 % -0,28  
Euro 10,1457 10,1808 % -0,94  
Sterlin 11,8034 11,8626 % -0,92  
Frank 9,3019 9,3579 % -0,86  
Riyal 2,2301 2,2413 % -0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 -21,71  
Altın Gr. 506 506 -8,45  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 27,90 27,94 -0,07  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,06  
B. Petrol 72,60 72,60 0,08