***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 07:55
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor  )


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 83.557.849 63.588.230 47.528.890 35.044.721
Satışların Maliyeti
31 -59.931.216 -49.438.630 -34.839.093 -27.796.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.626.633 14.149.600 12.689.797 7.248.227
BRÜT KAR (ZARAR)
23.626.633 14.149.600 12.689.797 7.248.227
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.168.125 -3.781.796 -1.677.633 -1.864.804
Pazarlama Giderleri
33 -7.093.392 -6.459.387 -3.653.312 -3.129.579
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.808.773 1.938.847 -101.022 819.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -748.290 -1.442.633 425.444 -256.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.425.599 4.404.631 7.683.274 2.817.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.425.599 4.404.631 7.683.274 2.817.253
Finansman Giderleri
37 -3.726.647 -2.812.670 -1.966.003 -1.602.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.698.952 1.591.961 5.717.271 1.214.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.261.872 -724.087 -573.642 -324.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.240.715 -773.031 -577.092 -360.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -21.157 48.944 3.450 36.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.437.080 867.874 5.143.629 890.499
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.437.080 867.874 5.143.629 890.499
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.156.571 504.691 2.937.757 556.747
Ana Ortaklık Payları
4.280.509 363.183 2.205.872 333.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00390000 0,00030000 0,00200000 0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 842.897 -78.081 3.474 559.893 -87.847.259 556.098 -46.284.984 19.033.196 -27.251.788
Transferler
556.098 -556.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.694 -5.430 -2.803 363.183 108.256 256.977 365.233
Dönem Karı (Zararı)
363.183 363.183 504.691 867.874
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.694 -5.430 -2.803 -254.927 -247.714 -502.641
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 596.203 -83.511 671 559.893 -87.291.161 363.183 -46.176.728 19.290.173 -26.886.555
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 571.435 66.128 -154.104 -270 559.893 -87.291.161 1.979.336 -44.590.749 21.057.966 23.532.783
Transferler
1.979.336 -1.979.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-305.670 40.368 -6.750 -605 4.280.509 4.007.852 4.883.280 8.891.132
Dönem Karı (Zararı)
4.280.509 4.280.509 5.156.571 9.437.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-305.670 40.368 -6.750 -605 -272.657 -273.291 -545.948
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 265.765 106.496 -160.854 -875 559.893 -85.311.825 4.280.509 -40.582.897 25.941.246 -14.641.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.589.466 2.122.307
Dönem Karı (Zararı)
9.437.080 867.874
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.437.080 867.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.677.899 7.728.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 599.611 562.564
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
45.952 62.100
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.353 19.424
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.434 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-17.835 42.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 168.797 611.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
168.797 -227.901
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 839.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.823.813 1.723.461
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-928 -2.492
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.786.743 1.722.429
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-4.940 21.601
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
42.938 -18.077
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30 -14.092 -11.337
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-604 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-604 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.054.422 4.780.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.143.979 -4.258.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.185.882 -1.490.501
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-354.457 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.831.425 -1.490.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.981.057 -1.414.146
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.900.697 -1.357.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.360 -56.916
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.978.914 -2.226.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.555.570 93.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-373.150 126.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.182.420 -33.009
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.668 -484.018
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.133 -393.514
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.465 -90.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.544.776 1.262.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-463.614 46.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.008.390 1.216.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.971.000 4.338.154
Alınan Faiz
928 2.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.382.462 -2.218.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-823.486 -142.744
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-41.434 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -782.656 -99.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-782.656 -99.827
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-42.917
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-42.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.786.745 -1.721.013
Ödenen Faiz
-3.786.745 -1.721.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.765 258.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.765 258.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
295.325 146.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
274.560 405.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.437.080 867.874 5.143.629 890.499
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-531.250 -488.501 -155.080 47.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-614.714 -488.501 -179.531 47.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.464 24.451
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.698 -14.140 17.073 28.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -14.093 -11.337 17.411 29.614
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-14.093 -11.337 17.411 29.614
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-605 -2.803 -338 -749
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-545.948 -502.641 -138.007 76.235
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.891.132 365.233 5.005.622 966.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.883.280 256.977 2.871.158 601.122
Ana Ortaklık Payları
4.007.852 108.256 2.134.464 365.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 274.560 295.325
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
7 8.014.762 4.894.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 354.457 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.660.305 4.894.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 3.703.622 3.117.890
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 798.184 333.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.905.438 2.784.028
Stoklar
10 22.198.489 15.201.741
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.417.902 978.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.417.902 978.810
Diğer Dönen Varlıklar
29 52.638 28.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
52.638 28.116
ARA TOPLAM
35.661.973 24.516.051
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.661.973 24.516.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3.951.126 3.951.731
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3.951.126 3.951.731
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 23.854.931 23.854.931
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 24.596.570 23.201.244
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.573.858 23.178.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.712 22.712
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 8.079.564 8.234.570
Maddi Duran Varlıklar
14 11.030.828 10.691.074
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
80.250 84.377
Binalar
3.731.619 3.806.267
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.050.846 2.622.202
Mobilya ve Demirbaşlar
62.613 72.728
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.105.500 4.105.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.282 7.985
Lisanslar
6.282 7.985
Peşin Ödenmiş Giderler
3.102 3.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.102 3.101
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 725.763 663.456
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.248.166 70.608.092
TOPLAM VARLIKLAR
107.910.139 95.124.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.058.400 45.058.400
Ticari Borçlar
7 6.654.104 8.214.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 14.660 387.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.639.444 7.826.805
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.546 66.044
Diğer Borçlar
9 8.555.490 9.405.394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 389.605 372.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.165.885 9.032.923
Ertelenmiş Gelirler
12 18.364.975 13.295.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
18.364.975 13.295.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.240.715 1.368.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 23.973 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.973 0
ARA TOPLAM
79.906.203 77.408.289
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.906.203 77.408.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 29.636.725 28.995.287
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 27.746.069 27.759.749
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.890.656 1.235.538
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 5.797.600 5.825.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 7.211.262 6.427.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.371.577 5.588.065
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
29 839.685 839.685
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.645.587 41.248.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.551.790 118.656.926
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 -40.582.897 -44.590.749
Ödenmiş Sermaye
10.836.000 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.778.036 30.778.036
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.936.042 -1.936.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30,38 372.261 637.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
265.765 571.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
265.765 571.435
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
106.496 66.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30,38 -161.729 -154.374
Yabancı Para Çevrim Farkları
-160.854 -154.104
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-875 -270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-875 -270
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
559.893 559.893
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
5.100.345 5.100.345
Yasal Yedekler
559.893 559.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
-5.100.345 -5.100.345
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-85.311.825 -87.291.161
Net Dönem Karı veya Zararı
4.280.509 1.979.336
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 25.941.246 21.057.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-14.641.651 -23.532.783
TOPLAM KAYNAKLAR
107.910.139 95.124.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553877


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76