***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2017 18:13
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 171.367.239 140.566.972
Satışların Maliyeti
31 -125.035.353 -108.962.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.331.886 31.604.606
BRÜT KAR (ZARAR)
46.331.886 31.604.606
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.512.010 -7.034.549
Pazarlama Giderleri
33 -15.483.328 -13.017.559
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.418.405 3.869.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.022.807 -3.304.955
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.732.146 12.116.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.732.146 12.116.664
Finansman Giderleri
37 -7.870.124 -6.465.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.862.022 5.651.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.281.147 -1.378.896
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.287.752 -1.368.778
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 6.605 -10.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.580.875 4.272.354
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.580.875 4.272.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.933.381 2.293.018
Ana Ortaklık Payları
5.647.494 1.979.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00520000 0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 842.897 0 -78.081 3.474 559.893 -87.847.259 556.098 -46.284.984 19.033.196 -27.251.788
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
556.098 -556.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.979.336 1.979.336 2.293.018 4.272.354
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-271.462 66.128 -76.023 -3.744 -285.101 -268.248 -553.349
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 571.435 66.128 -154.104 -270 559.893 -87.291.161 1.979.336 -44.590.749 21.057.966 -23.532.783
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 571.435 66.128 -154.104 -270 559.893 -87.291.161 1.979.336 -44.590.749 21.057.966 -23.532.783
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.979.336 -1.979.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
5.647.494 5.647.494 5.933.381 11.580.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.037 33.628 -130.543 -629 -322.581 -337.850 -660.431
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 346.398 99.756 -284.647 -899 559.893 -85.311.825 5.647.494 -39.265.836 26.653.497 -12.612.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.545.649 6.969.611
Dönem Karı (Zararı)
11.580.875 4.272.354
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.580.875 4.272.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.982.954 8.657.637
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 1.211.463 1.110.770
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.910.982 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.795.798
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
130.712
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 36.949 1.221.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.949 381.481
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
839.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.030.630 5.886.424
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.042 -8.461
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.830.427 5.894.885
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-4.333
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
212.578
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30 -272.539 -158.716
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-628 -394.631
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-628 -394.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.092.397 407.625
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.300 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-26.300
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
585.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.087.120 1.944.007
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.005.548 -1.461.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-224.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.781.158 -1.461.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.036.311 -4.580.013
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.739.206 -4.688.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
702.895 108.293
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -9.958.333 -2.754.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.838.947 -1.845.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-365.034 378.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.203.981 -2.224.850
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
380.040 11.511.910
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.113 779.178
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
462.153 10.732.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.694.085 1.073.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.286.846 150.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.980.931 923.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.476.709 14.873.998
Alınan Faiz
8.042 8.461
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.939.102 -7.912.848
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.560.103 -926.071
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-130.712
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
628 3.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.300
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -1.456.604 -502.255
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.456.604 -502.255
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
285 -427.562
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
285 -427.562
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.830.429 -5.894.886
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-6.830.429 -5.894.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.117 148.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.117 148.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
295.325 146.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
450.442 295.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.580.875 4.272.354
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-387.261 -390.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-456.791 -449.367
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.530 58.481
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
69.530 58.481
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-273.167 -162.463
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -272.539 -158.716
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-272.539 -158.716
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-628 -3.747
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-628 -3.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-660.428 -553.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.920.447 3.719.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.595.527 2.024.770
Ana Ortaklık Payları
5.324.920 1.694.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 450.442 295.325
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
7 16.316.925 4.894.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 224.390 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.092.535 4.894.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 2.730.260 3.117.890
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.034.265 333.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.695.995 2.784.028
Stoklar
10 25.175.603 15.201.741
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.535.153 978.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.535.153 978.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
500.426 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 758.619 28.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
758.619 28.116
ARA TOPLAM
47.467.428 24.516.051
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.467.428 24.516.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3.951.102 3.951.731
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3.951.102 3.951.731
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 23.854.931 23.854.931
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 26.199.600 23.201.244
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.177.285 23.178.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.315 22.712
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 7.924.557 8.234.570
Maddi Duran Varlıklar
14 11.249.629 10.691.074
Arazi ve Arsalar
0 0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
77.179 84.377
Binalar
3.656.969 3.806.267
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.297.459 2.622.202
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
78.792 72.728
Özel Maliyetler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.139.230 4.105.500
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 4.581 7.985
Şerefiye
0 0
Lisanslar
4.581 7.985
Peşin Ödenmiş Giderler
2.816 3.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.816 3.101
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 739.591 663.456
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.926.807 70.608.092
TOPLAM VARLIKLAR
121.394.235 95.124.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 45.058.400 45.058.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.058.400 45.058.400
Banka Kredileri
45.058.400 45.058.400
Ticari Borçlar
7 13.049.228 8.214.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 22.776 387.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.026.452 7.826.805
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
802.113 66.044
Diğer Borçlar
9 4.918.126 9.405.394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 460.779 372.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.457.347 9.032.923
Ertelenmiş Gelirler
12 21.314.489 13.295.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
21.314.489 13.295.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.287.752 1.368.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
87.430.108 77.408.289
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.430.108 77.408.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 32.603.946 28.995.287
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 27.589.328 27.759.749
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.014.618 1.235.538
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 7.051.029 5.825.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7.051.029 5.825.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.921.491 6.427.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.081.806 5.588.065
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
29 839.685 839.685
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.576.466 41.248.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
134.006.574 118.656.926
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 -39.265.836 -44.590.749
Ödenmiş Sermaye
10.836.000 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.778.036 30.778.036
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.936.042 -1.936.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30,38 446.154 637.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
346.398 571.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
346.398 571.435
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
99.756 66.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30,38 -285.546 -154.374
Yabancı Para Çevrim Farkları
-284.647 -154.104
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-899 -270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-899 -270
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
559.893 559.893
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
5.100.345 5.100.345
Yasal Yedekler
559.893 559.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
-5.100.345 -5.100.345
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-85.311.825 -87.291.161
Net Dönem Karı veya Zararı
5.647.494 1.979.336
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 26.653.497 21.057.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-12.612.339 -23.532.783
TOPLAM KAYNAKLAR
121.394.235 95.124.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592421


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0689 18,0884 % 0,05  
Euro 18,2267 18,2779 % 0,09  
Sterlin 21,4842 21,5919 % -0,04  
Frank 18,8022 18,9155 % -0,01  
Riyal 4,7985 4,8225 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -2,62  
Altın Gr. 1.020 1.020 -1,31  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.831 6.931 -6,00  
Yarım 3.328 3.388 -4,00  
Çeyrek 1.669 1.694 -1,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,41 -0,14  
Gümüş Gr. 11,26 11,29 -0,07  
B. Petrol 96,41 96,41 -0,18