***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:12
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 44.594.224 36.028.959
Satışların Maliyeti
31 -30.094.412 -25.092.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.499.812 10.936.836
BRÜT KAR (ZARAR)
14.499.812 10.936.836
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.546.381 -1.490.492
Pazarlama Giderleri
33 -3.854.119 -3.440.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.587.588 1.909.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.091.745 -1.173.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.595.155 6.742.325
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.595.155 6.742.325
Finansman Giderleri
37 -2.509.732 -1.760.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.085.423 4.981.681
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.428.388 -688.230
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.417.843 -663.623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -10.545 -24.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.657.035 4.293.451
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.657.035 4.293.451
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.927.338 2.218.814
Ana Ortaklık Payları
2.729.697 2.074.637
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 571.435 66.128 -154.104 -270 559.893 -87.291.161 1.979.336 -44.590.749 21.057.966 -23.532.783
Transferler
1.979.336 -1.979.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-214.432 28.540 -15.090 -267 2.074.637 1.873.388 2.012.122 3.885.510
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-214.432 28.540 -15.090 -267
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 357.003 94.668 -169.194 -537 559.893 -85.311.825 2.075.637 -42.717.361 23.070.088 -19.647.273
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 1.936.042 346.398 99.756 -284.647 -899 559.893 -85.311.825 5.647.494 -39.265.836 26.653.497 -12.612.339
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
6 2 1 -13 -4 -28 -32
Transferler
-1.155.023 1.155.023 5.647.494 -5.647.494
Dönem Karı (Zararı)
2.729.697 2.729.697 2.927.338 5.657.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.375 38.131 -57.089 387 -295.947 -305.538 -601.484
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.676 -1.093.073 -1.094.749 1.094.749 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 1.936.042 -1.085.994 137.887 -343.410 -512 1.714.917 -80.757.417 2.729.697 -37.926.838 30.370.018 -7.556.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.609.768 3.981.314
Dönem Karı (Zararı)
5.657.035 4.293.451
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.657.035 4.293.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.918.052 1.488.684
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 316.610 301.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
380.325 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
381.299
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.770
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.744
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 21.347 548.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.347 548.041
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.132.572 1.786.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-301
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.252.403 1.786.703
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-17.395
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-102.135
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30 -118.026 -31.504
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -376.436
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-376.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.183.270 -739.648
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.954 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.412.846 1.023.862
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.498.541 -3.628.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
224.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.274.151 -3.628.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.402.262 6.957.433
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.285.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.295 6.957.433
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.741.319 -8.440.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.851.554 -1.583.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.852.751 -1.583.521
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.818 -4.855.092
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.853
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
169.671 -4.855.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.014.930 12.573.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
388.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.626.454 12.573.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.162.241 6.805.997
Ödenen Faiz
-123.254
Alınan Faiz
301 484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.429.520 -2.825.167
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.445 -2.230.847
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-8.770
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
267
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-124.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -75.327 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.327
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-348 -2.106.197
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-348 -2.106.197
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.129.149 -1.787.187
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-2.129.149 -1.787.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.174 -36.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.174 -36.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
450.442 295.325
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
846.616 258.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.657.035 4.293.451
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-483.843 -376.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-562.677 -435.183
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
59.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78.834 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
78.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-117.640 -31.771
Yabancı Para Çevrim Farkları
-118.026 -31.504
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
30 -118.026 -31.504
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-267
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
386
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
386
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-601.483 -407.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.055.552 3.885.510
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.716.548 2.012.122
Ana Ortaklık Payları
1.339.004 1.873.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 846.616 450.442
Ticari Alacaklar
7 10.647.299 16.316.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
224.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.647.299 16.092.535
Diğer Alacaklar
9 3.722.896 2.730.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.028.646 1.034.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.694.250 1.695.995
Stoklar
10 31.926.666 25.175.603
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.583.807 1.535.153
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.583.807 1.535.153
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.161.596 500.426
Diğer Dönen Varlıklar
29 321.489 758.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 321.489 758.619
ARA TOPLAM
50.210.369 47.467.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.210.369 47.467.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3.951.490 3.951.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 3.951.490 3.951.102
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 23.854.930 23.854.931
Diğer Alacaklar
9 26.501.147 26.199.600
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.478.832 26.177.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.315 22.315
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 7.847.055 7.924.557
Maddi Duran Varlıklar
14 11.088.628 11.249.629
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
75.642 77.179
Binalar
3.623.365 3.656.969
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.165.770 3.297.459
Taşıtlar
0
Mobilya ve Demirbaşlar
75.114 78.792
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.148.737 4.139.230
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.729 4.581
Bilgisayar Yazılımları
3.729 4.581
Peşin Ödenmiş Giderler
3.165 2.816
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.165 2.816
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 807.881 739.591
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.058.025 73.926.807
TOPLAM VARLIKLAR
124.268.394 121.394.235
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 45.058.401 45.058.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 45.058.401 45.058.400
Banka Kredileri
45.058.401 45.058.400
Ticari Borçlar
7 8.184.190 13.049.228
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 23.973 22.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.160.217 13.026.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
938.209 802.113
Diğer Borçlar
9 4.623.904 4.918.126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 509.926 460.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.113.978 4.457.347
Ertelenmiş Gelirler
12 22.549.443 21.314.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22.549.443 21.314.489
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 3.205.169 2.287.752
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 16.035 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.035
ARA TOPLAM
84.575.351 87.430.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.575.351 87.430.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 32.453.949 32.603.946
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 27.439.328 27.589.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.014.621 5.014.618
Ertelenmiş Gelirler
12 7.290.400 7.051.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7.290.400 7.051.029
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 7.505.514 6.921.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.665.829 6.081.806
Genel Karşılıklar
0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
29 839.685 839.685
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.249.863 46.576.466
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.825.214 134.006.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 -37.926.838 -39.265.836
Ödenmiş Sermaye
10.836.000 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.778.036 30.778.036
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.936.042 -1.936.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30,38 -948.107 446.154
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.085.994 346.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.085.994 346.398
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
137.887 99.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30,38 -343.922 -285.546
Yabancı Para Çevrim Farkları
-343.410 -284.647
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-512 -899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-512 -899
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.714.917 559.893
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.155.023 5.100.345
Yasal Yedekler
559.894 559.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
-5.100.345
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-80.757.417 -85.311.825
Net Dönem Karı veya Zararı
2.729.697 5.647.494
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 30.370.018 26.653.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-7.556.820 -12.612.339
TOPLAM KAYNAKLAR
124.268.394 121.394.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606399


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76