***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 20:08
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 155.397.670 120.399.694
Satışların Maliyeti
31 -109.792.460 -87.552.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.605.210 32.847.177
BRÜT KAR (ZARAR)
45.605.210 32.847.177
Genel Yönetim Giderleri
33 -6.310.550 -4.856.546
Pazarlama Giderleri
33 -11.724.940 -10.940.539
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.305.090 2.693.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.252.664 -3.053.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.622.146 16.690.644
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.622.146 16.690.644
Finansman Giderleri
37 -5.845.284 -5.829.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.776.862 10.861.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.532.321 -1.596.976
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.438.766 -1.573.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -93.555 -23.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.244.541 9.264.470
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.244.541 9.264.470
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.956.885 4.724.002
Ana Ortaklık Payları
8.287.656 4.540.468
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 0 0 0 0 1.936.042 0 0 0 0 0 0 0 -583.584 0 -583.584 0 0 0 0 66.124 -517.460 -154.104 0 0 0 0 0 -271 0 -271 0 0 0 0 0 -154.375 1.714.917 0 0 0 -87.291.156 1.979.302 -85.311.855 -44.590.778 21.057.961 -23.532.817
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -3 14 14 0 14
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.979.302 -1.979.302 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.951.348 5.951.348 5.951.348 5.933.379 11.884.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -225.035 0 -225.035 0 0 0 0 33.631 -191.405 -130.546 0 0 0 0 0 -628 0 -628 0 0 0 0 0 -131.174 0 0 0 0 0 0 0 -322.579 -337.871 -660.450
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 0 0 0 0 1.936.042 0 0 0 0 0 0 0 -808.620 0 -808.620 0 0 0 0 99.755 -708.864 -284.650 0 0 0 0 0 -899 0 -899 0 0 0 0 0 -285.549 1.714.917 0 0 0 -85.311.838 5.951.345 -79.360.493 -38.961.995 26.653.469 -12.308.526
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 0 0 0 0 1.936.042 0 0 0 0 0 0 0 346.398 0 346.398 0 0 0 0 99.756 446.154 -284.647 0 0 0 0 0 -899 0 -899 0 0 0 0 0 -285.546 559.893 0 0 0 -85.311.825 5.647.494 -79.664.331 -39.265.836 26.653.497 -12.612.339
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
6 6 -1 5 2 2 1 -13 -13 -4 -28 -32
Transferler
-1.155.023 -1.155.023 -1.155.023 1.155.023 5.647.494 -5.647.494 8.287.656
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-211.507 -211.507 28.236 -183.271 -60.786 5.824 5.824 -54.962 8.287.656 0 8.049.423 8.707.521 16.756.944
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 8.287.656 8.287.656 8.287.656 8.956.885 17.244.541
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-211.507 -211.507 28.236 -183.271 -60.786 5.824 5.824 -54.962 -238.233 -249.364 -487.597
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.662 -1.662 -1.093.073 -1.094.736 1.094.736
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 1.936.042 -1.020.126 -1.020.126 127.992 -892.135 -347.094 4.925 -342.169 1.714.917 -80.757.417 8.287.656 -72.469.761 -32.311.153 36.455.726 4.144.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.852.631 5.865.462
Dönem Karı (Zararı)
17.244.541 9.264.470
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.244.541 9.264.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.493.206 21.106.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 990.887 722.388
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.019.823 1.194.681
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
613.148 1.161.633
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
415.728 48.331
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.053 -15.283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 78.412 106.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
78.412 106.513
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.023.512 4.936.036
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-638 -1.504
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.679.839 4.889.008
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-7.716 -7.811
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
352.027 56.343
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30 -125.669 -120.587
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -581
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-581
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.600.635 14.267.840
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.394 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-94.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.499.094 -11.762.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.329.574 -4.469.075
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
219.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.549.157 -4.469.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.463.341 -2.755.994
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.380.304 -2.846.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
916.963 90.119
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -10.022.704 -8.232.397
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.974.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.366.944 1.321.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.163 -170.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.348.781 1.492.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-318.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
932.968 294.996
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
90.172 32.890
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
842.796 262.106
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10.740.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
303.091 2.078.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
128.814 85.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
174.277 1.993.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.238.653 18.608.399
Alınan Faiz
638 1.504
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-12.386.660
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.744.441
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.439.967 -965.310
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-415.728 -48.331
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.412 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -1.126.399 -902.766
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.126.399 -902.766
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.252 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-7.252
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -14.793
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-14.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.679.838 -4.889.008
Ödenen Faiz
-8.679.838 -4.889.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
732.826 11.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
732.826 11.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
450.442 295.325
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.183.268 306.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.244.541 9.264.470
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-367.751 -480.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-426.128 -564.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
58.377 84.641
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
58.377 84.641
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-119.846 -121.167
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -125.669 -120.587
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
30 -125.669 -120.587
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -580
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.823 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5.823
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-487.597 -601.310
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.756.944 8.663.160
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.802.255 4.419.052
Ana Ortaklık Payları
6.954.689 4.244.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 1.183.268 450.442
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 21.789.404 16.316.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.807 224.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21.784.597 16.092.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 5.717.477 2.730.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.056.486 1.034.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 660.991 1.695.995
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 35.207.360 25.175.603
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.509.944 1.535.153
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.509.944 1.535.153
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.340.750 500.426
Diğer Dönen Varlıklar
29 629.804 758.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
629.804 758.619
ARA TOPLAM
71.378.007 47.467.428
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.378.007 47.467.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3.956.927 3.951.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3.956.927 3.951.102
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
23.854.930 23.854.931
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 26.567.645 26.199.600
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.545.330 26.177.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.315 22.315
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 7.692.049 7.924.557
Maddi Duran Varlıklar
14 11.605.160 11.249.629
Arazi ve Arsalar
0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
72.880 77.179
Binalar
3.548.717 3.656.969
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.791.998 3.297.459
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
72.342 78.792
Özel Maliyetler
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.119.223 4.139.230
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.027 4.581
Şerefiye
0
Lisanslar
4.581
Bilgisayar Yazılımları
2.027
Peşin Ödenmiş Giderler
10.068 2.816
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.068 2.816
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 704.413 739.591
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.393.219 73.926.807
TOPLAM VARLIKLAR
145.771.226 121.394.235
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 45.058.401 45.058.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.058.401 45.058.400
Banka Kredileri
45.058.401 45.058.400
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 7.674.569 13.049.228
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.613 22.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.669.956 13.026.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 483.674 802.113
Diğer Borçlar
6 6.506.805 4.918.126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.025.693 460.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.481.112 4.457.347
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 30.929.489 21.314.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
30.929.489 21.314.489
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 4.438.766 2.287.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
174.277 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
174.277 0
ARA TOPLAM
95.265.981 87.430.108
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.265.981 87.430.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 30.757.971 32.603.946
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 27.114.586 27.589.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.643.385 5.014.618
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0
Ertelenmiş Gelirler
12 8.176.671 7.051.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8.176.671 7.051.029
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 7.426.030 6.921.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.586.345 6.081.806
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
839.685 839.685
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.360.672 46.576.466
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.626.653 134.006.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 -32.311.153 -39.265.836
Ödenmiş Sermaye
10.836.000 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.778.036 30.778.036
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.936.042 -1.936.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30,38 -892.134 446.154
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.020.126 346.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.020.126 346.398
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
127.992 99.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-342.169 -285.546
Yabancı Para Çevrim Farkları
-347.094 -284.647
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.925 -899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.925 -899
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.714.917 559.893
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.155.023 5.100.345
Yasal Yedekler
559.894 559.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
-5.100.345
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-80.757.417 -85.311.825
Net Dönem Karı veya Zararı
8.287.656 5.647.494
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.455.726 26.653.497
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.144.573 -12.612.339
TOPLAM KAYNAKLAR
145.771.226 121.394.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640133


BIST
15:442.893
Değişim :  0,85% |  24,43
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.895
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:42
TKNSA 9,57 266.911.838 % 10,00  
POLHO 6,38 124.736.851 % 10,00  
COSMO 20,90 4.363.217 % 10,00  
TRCAS 10,57 103.240.623 % 9,99  
BARMA 47,90 54.624.010 % 9,96  
15:42 Alış Satış %  
Dolar 17,9560 17,9626 % 0,14  
Euro 18,4433 18,4549 % -0,42  
Sterlin 21,7078 21,8167 % -0,58  
Frank 19,0005 19,1150 % 0,03  
Riyal 4,7678 4,7917 % 0,08  
15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 1,49  
Altın Gr. 1.034 1.034 1,54  
Cumhuriyet 6.893 6.997 -27,00  
Tam 6.935 6.986 -6,00  
Yarım 3.379 3.416 -2,00  
Çeyrek 1.695 1.707 -2,00  
Gümüş.Ons 20,44 20,47 0,14  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 0,07  
B. Petrol 98,06 98,06 -1,54