***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 18:10
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 26.822 169.402 -7.574.080 4.055.156 6.677.300 6.677.300
Transferler
5.617.593 295.662 -1.860.989 -4.055.156 -2.890 -2.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.301 -4.468.389 -4.412.088 -4.412.088
Dönem Karı (Zararı)
-4.468.389 -4.468.389 -4.468.389
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
56.301 56.301 56.301
Sermaye Arttırımı
4.382.407 4.382.407 4.382.407
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.420 1.420 1.420
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 83.123 465.064 -9.433.649 -4.468.389 6.646.149 6.646.149
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.211.250 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 107.741.865 107.741.865
Transferler
1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
157.910 2.680.392 2.838.302 2.838.302
Dönem Karı (Zararı)
2.680.392 2.680.392 2.680.392
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
157.910 157.910 157.910
Sermaye Arttırımı
3.700.000 -3.700.000
Sermaye Avansı
488.750 488.750 488.750
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.804.705 1.804.705
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 83.152.025 190.229 1.013.087 -966.816 2.680.392 111.068.917 111.068.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.751.626 -35.021.057
Dönem Karı (Zararı)
2.680.392 -4.468.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.680.392 -4.468.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.509.153 6.114.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 5.087.082 1.254.739
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
563.640 2.087.661
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
487.343 20.397
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
76.297 2.067.264
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-76.297 -48.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-76.297 -48.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
508.627 -918.401
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -498.400 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.745.927 -603.288
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
284.254 271.294
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.023.154 -586.407
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19-20 8.559.640 2.310.483
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 5.784.865 200.471
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -287.147 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 176.550
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-463.697
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.649.563 1.228.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.580.387 -36.667.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.027.042 -8.321.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -555.725 -9.736.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.471.317 1.414.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.316.772 -7.868.893
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.154.587 -15.327.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 162.185 7.459.030
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-117.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.129.738 448.355
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.069.201 -20.287.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.937.239 -7.786.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.006.440 -12.501.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
71.130 -1.205.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 27.373 866.933
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 27.373 865.133
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 1.800
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 16.326.536 1.732.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.333.321 -1.913.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-733.515 -1.577.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-599.806 -336.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.751.626 -35.021.057
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.609.756 -10.293.065
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-397.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.276.000 1.269.589
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.276.000 1.269.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.051.791 -9.983.939
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.051.791 -9.983.939
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-243.000 -1.487.129
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-243.000 -1.487.129
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.590.965 306.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.713.927 47.925.915
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
488.750 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.900.072 63.034.528
Kredilerden Nakit Girişleri
6 31.900.072 63.034.528
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.313.961 -13.106.055
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -25.313.961 -13.106.055
Ödenen Faiz
-9.788.788 -2.002.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.427.943 2.611.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.427.943 2.611.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
695.979 1.356.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.123.922 3.968.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.123.922 695.978
Ticari Alacaklar
8 40.846.490 7.141.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.284.999 5.729.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
34.561.491 1.412.041
Diğer Alacaklar
9-23 1.642.498 6.042.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.558.638 5.713.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.860 328.820
Stoklar
179.122 179.125
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.923.185 1.632.739
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.923.185 1.632.739
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.657.726 1.924.210
ARA TOPLAM
53.372.943 17.615.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.372.943 17.615.412
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9-23 621.922 539.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
621.922 539.147
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 14.259.420 14.594.420
Maddi Duran Varlıklar
12 231.495.494 225.956.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.189.858 2.190.844
Şerefiye
15 2.179.399 2.179.399
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.459 11.445
Peşin Ödenmiş Giderler
7 197.807 4.617.991
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
197.807 4.617.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
248.864.501 247.998.903
TOPLAM VARLIKLAR
302.237.444 265.614.315
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 4.385.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 31.870.135 33.007.892
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 154.691 139.070
Ticari Borçlar
8-23 9.284.279 6.215.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
284.365 2.221.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.999.914 3.993.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
198.662 127.532
Diğer Borçlar
9-23 27.433 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27.433 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 20.107.670 3.781.134
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
60.297 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.100 17.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
60.100 17.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.060.767 632.094
ARA TOPLAM
65.824.034 48.305.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.824.034 48.305.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 91.108.563 81.041.658
Uzun Vadeli Karşılıklar
119.593 238.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
119.593 238.195
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 34.115.880 28.286.477
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 457 458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.344.493 109.566.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
191.168.527 157.872.450
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 111.068.917 107.741.865
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 20.000.000
Sermaye Avansı
3.211.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
83.342.254 84.989.049
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.342.254 84.989.049
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
83.152.025 84.956.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 190.229 32.319
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.013.087 465.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -966.816 -9.435.069
Net Dönem Karı veya Zararı
2.680.392 8.511.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.068.917 107.741.865
TOPLAM KAYNAKLAR
302.237.444 265.614.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 40.210.167 8.494.964 16.779.118 728.362
Satışların Maliyeti
3 -10.878.806 -4.417.029 -5.689.821 1.241.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.331.361 4.077.935 11.089.297 1.969.984
BRÜT KAR (ZARAR)
29.331.361 4.077.935 11.089.297 1.969.984
Genel Yönetim Giderleri
3-17 -3.440.107 -4.001.537 -2.054.851 -2.027.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3-17 1.117.058 2.195.134 952.387 263.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3-17 -1.929.777 -3.947.430 -477.104 -2.069.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.078.535 -1.675.898 9.509.729 -1.863.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 463.697 0 419.977 -99.296
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -161.147 0 -141.692 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.381.085 -1.675.898 9.788.014 -1.962.564
Finansman Gelirleri
3-19 1.521.554 0 -138.982 0
Finansman Giderleri
3-20 -18.354.129 -2.992.962 -6.306.497 -1.284.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.548.510 -4.668.860 3.342.535 -3.246.786
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.868.118 200.471 -2.052.108 142.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-83.253 0 -60.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.784.865 200.471 -1.991.811 142.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.680.392 -4.468.389 1.290.427 -3.103.999
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.680.392 -4.468.389 1.290.427 -3.103.999
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.680.392 -4.468.389 1.290.427 -3.103.999
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
157.910 56.301 -7.888 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
202.448 73.040 -10.113 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.538 -16.739 2.225 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -44.538 -16.739 2.225 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.910 56.301 -7.888 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.838.302 -4.412.088 1.282.539 -3.103.999
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.838.302 -4.412.088 1.282.539 -3.103.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782892


BIST
18:051.951
Değişim :  0,31% |  6,10
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 13,20 138.400.514 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.488.772 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.425.218 % 10,00  
MANAS 23,56 150.382.919 % 9,99  
TUCLK 14,32 33.461.019 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5556 13,5683 % 0,68  
Euro 15,2977 15,3084 % 0,44  
Sterlin 18,2284 18,3198 % 0,38  
Frank 14,6627 14,7510 % 0,24  
Riyal 3,6017 3,6198 % 0,51  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 -11,90  
Altın Gr. 799 799 -2,07  
Cumhuriyet 5.334 5.414 26,00  
Tam 5.303 5.438 25,66  
Yarım 2.563 2.630 12,41  
Çeyrek 1.286 1.315 6,21  
Gümüş.Ons 23,75 23,78 -0,07  
Gümüş Gr. 10,39 10,40 0,05  
B. Petrol 88,63 88,63 1,45