***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 23:21
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.211.250 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 107.741.865 107.741.865
Transferler
1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
136.682 10.432.113 10.568.795 10.568.795
Dönem Karı (Zararı)
10.432.113 10.432.113 10.432.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
136.682 136.682 136.682
Sermaye Arttırımı
11.700.000 -3.700.000 37.015.413 45.015.413 45.015.413
Sermaye Avansı
488.750 488.750 488.750
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.553.745 2.553.745
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 82.402.985 169.001 1.013.087 -217.776 10.432.113 163.814.824 163.814.824
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.384 166.558 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.168 213.742.168
Transferler
39.486 67.731.848 -67.771.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.726.473 -228.788 15.217.390 103.712.075 103.712.075
Dönem Karı (Zararı)
15.217.390 15.217.390 15.217.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.723.473 -228.788 88.494.685 88.494.685
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.433.239 -4.433.239 -4.433.239
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 170.243.857 -62.230 1.052.573 63.934.157 15.217.390 313.021.004 313.021.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.151.317 747.380
Dönem Karı (Zararı)
15.217.390 10.432.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.325.068 6.804.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 4.758.239 7.258.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 5.085.584 471.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 677.456 -3.037
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.168.659
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-66.169.562 8.774.885
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.965 7.212.582
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -305.053
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
43.319.250 -15.437.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.043.639 -16.488.848
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -233.220 6.079.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.087.982 -22.994.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.113.398 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -75.729.244 399.234
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.055.759 26.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-89.151.317 747.380
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.331.932 -10.357.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 461.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -24.906.932 -11.633.955
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.425.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 815.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.946.178 20.017.356
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.400.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.400.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 488.750
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 134.682.466 33.275.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -18.651.295 -49.301.525
Ödenen Faiz
20 -14.084.993 -10.844.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.537.071 10.406.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.537.071 10.406.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.888.737 695.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.351.666 11.102.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.351.666 26.888.737
Ticari Alacaklar
8 12.040.821 11.807.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.040.821 11.807.601
Diğer Alacaklar
255.686 4.123.527
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 255.686 4.123.452
Stoklar
15.295.359 181.961
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.655.378 533.356
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 3.965
Diğer Dönen Varlıklar
14 88.456.439 1.146.545
ARA TOPLAM
134.055.349 44.685.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.055.349 44.685.692
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 50.000 50.000
Diğer Alacaklar
9 24.527 244.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.527 244.668
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 29.570.300 24.409.420
Maddi Duran Varlıklar
12 614.232.527 497.423.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
276.580 283.504
Şerefiye
15 79.243 79.243
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
197.337 204.261
Peşin Ödenmiş Giderler
7 98.429 14.529
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
644.252.363 522.425.991
TOPLAM VARLIKLAR
778.307.712 567.111.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.000.000 6.000.088
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 67.061.862 45.494.461
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 104.053
Ticari Borçlar
8-24 11.732.946 87.462.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.592.563 4.296.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.140.383 83.166.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
576.993 300.448
Diğer Borçlar
9-24 6.444.241 11.500.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.444.241 11.500.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 40.463.718 199.518
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 252.391
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.295 21.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
128.295 21.128
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.293.517 363.432
ARA TOPLAM
131.701.572 151.697.708
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.701.572 151.697.708
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 248.376.299 142.484.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
580.832 10.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
580.832 10.542
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 84.628.005 59.176.120
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.585.136 201.671.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
465.286.708 353.369.067
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
313.021.004 213.742.616
Ödenmiş Sermaye
16 33.000.000 33.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 37.015.413 37.015.413
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -7.380.156 -7.380.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
170.181.627 81.687.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
170.181.627 81.687.391
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 170.243.857 81.520.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -62.230 166.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.052.573 1.013.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 63.934.157 635.548
Net Dönem Karı veya Zararı
16 15.217.390 67.771.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
313.021.004 213.742.616
TOPLAM KAYNAKLAR
778.307.712 567.111.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 135.611.626 56.021.892 83.854.170 15.811.725
Satışların Maliyeti
3 -49.801.999 -18.957.850 -39.595.414 -8.079.044
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.809.627 37.064.042 44.258.756 7.732.681
BRÜT KAR (ZARAR)
85.809.627 37.064.042 44.258.756 7.732.681
Genel Yönetim Giderleri
3-17 -8.612.646 -5.108.955 -3.654.998 -1.668.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 12.522.959 6.413.837 6.345.282 4.273.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.304.971 -2.610.675 -1.792.364 -680.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.414.969 35.758.249 45.156.676 9.656.561
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.602.632 463.697 383.239 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.193 -158.564 0 2.583
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.002.408 36.063.382 45.539.915 9.659.144
Finansman Gelirleri
19 2.591.937 1.360.197 1.782.753 861.797
Finansman Giderleri
20 -81.601.014 -19.778.884 -45.107.244 -1.424.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.993.331 17.644.695 2.215.424 9.096.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-775.941 -7.212.582 301.735 -1.344.464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 83.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -775.941 -7.212.582 301.735 -1.427.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.217.390 10.432.113 2.517.159 7.751.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.217.390 10.432.113 2.517.159 7.751.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 15.217.390 10.432.113 2.517.159 7.751.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,46000000 0,32000000 0,08000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88.494.236 136.682 -230.387 -21.228
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
113.747.467 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.788 175.233 -230.838 -27.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.024.443 -38.551 451 5.987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.024.443 - 88.494.236 136.682 -230.387 -21.228
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.711.626 10.568.795 2.286.772 7.730.494
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
103.711.626 10.568.795 2.286.772 7.730.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887662


BIST18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54