***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 19:37
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.211.250 -7.380.156 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 100.361.709 100.361.709
Transferler
1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.435.896 134.239 3.435.896 67.771.333 67.905.572 67.905.572
Dönem Karı (Zararı)
67.771.333 67.771.333 67.771.333
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.435.896 134.239 3.435.896 134.239 134.239
Sermaye Arttırımı
11.700.000 -3.700.000 45.015.413 45.015.413
Sermaye Avansı
488.750 488.750 488.750
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
37.015.413
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-28.827 -28.827 -28.827
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.333 213.742.617 213.742.617
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.333 213.742.167 213.742.167
Transferler
39.486 67.731.848 -67.771.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
230.611.182 -88.220 100.871.534 331.394.496 331.394.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
230.611.182 -88.220 100.871.534 331.394.496 331.394.496
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
177.664.779 177.664.779 177.664.779
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-66.624.292 -5.688.531 -68.217.810 1.967 -26.427.269 -22.852.669 -189.808.604 213.808.604 24.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.538.819 -4.538.819 -4.538.819
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.756 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.864 528.454.020 213.808.604 742.262.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.204.396 78.610.948
Dönem Karı (Zararı)
100.871.534 67.771.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-40.183.694 -74.788.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 7.340.142 9.549.083
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 5.085.584 3.486.552
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-24 275.802 -3.037
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 14.103.770 241.322
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-57.816.524 9.062.218
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-324.346 -3.507.238
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.193 -72.293
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.863.315 -93.545.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.892.236 85.628.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.086.891 -9.739.737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.082.017 -1.372.472
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.942.100 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -84.417.151 85.240.585
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 471.889 11.500.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.204.396 78.610.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.898.256 -74.404.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 17.609 461.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -16.508.865 -10.965.000
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.407.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -63.900.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
255.918.587 21.985.810
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.664.779 46.400.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 488.750
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 134.682.465 43.344.889
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -35.906.903 -49.883.883
Ödenen Faiz
32 -20.521.754 -18.363.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.815.935 26.192.758
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.815.935 26.192.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.888.737 695.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.704.672 26.888.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 217.704.672 26.888.737
Ticari Alacaklar
10 13.894.492 11.807.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.894.492 11.807.601
Diğer Alacaklar
261.651 4.123.527
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 261.651 4.123.452
Stoklar
13 22.124.061 181.961
Peşin Ödenmiş Giderler
14 6.933.447 533.356
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 328.311 3.965
Diğer Dönen Varlıklar
25 41.639.417 1.146.545
ARA TOPLAM
302.886.051 44.685.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
302.886.051 44.685.692
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 50.000 50.000
Diğer Alacaklar
11 24.528 244.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.528 244.668
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 39.287.866 24.409.420
Maddi Duran Varlıklar
18 1.002.001.189 497.423.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 266.909 283.504
Şerefiye
20 79.243 79.243
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
187.666 204.261
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.100.000 14.529
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.044.730.492 522.425.991
TOPLAM VARLIKLAR
1.347.616.543 567.111.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 6.000.088
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 91.976.734 45.494.461
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 114.201 104.053
Ticari Borçlar
10 3.045.038 87.462.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 4.296.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.045.038 83.166.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15-24 497.959 300.449
Diğer Borçlar
11-36 11.971.889 11.500.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11.971.889 11.500.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 13.214.787 199.518
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 252.391
Kısa Vadeli Karşılıklar
113.820 21.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 113.820 21.128
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 1.621.849 363.429
ARA TOPLAM
122.556.277 151.697.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.556.277 151.697.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 338.629.607 142.484.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
15-24 193.653 10.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
193.653 10.543
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 143.974.382 59.176.120
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
482.797.642 201.671.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
605.353.919 353.369.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
528.454.020 213.742.617
Ödenmiş Sermaye
26 33.000.000 33.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 148.055.900 37.015.413
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
26 -13.068.687 -7.380.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26 243.994.062 81.687.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
243.994.062 81.687.392
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 243.913.757 81.520.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 80.305 166.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 1.052.573 1.013.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 37.401.307 635.548
Net Dönem Karı veya Zararı
26 78.018.865 67.771.333
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 213.808.604 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
742.262.624 213.742.617
TOPLAM KAYNAKLAR
1.347.616.543 567.111.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5-27 142.757.181 62.625.465
Satışların Maliyeti
5-27 -67.983.894 -44.431.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.773.287 18.194.066
BRÜT KAR (ZARAR)
74.773.287 18.194.066
Genel Yönetim Giderleri
5-29 -11.041.535 -7.281.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5-30 22.318.367 3.274.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5-30 -583.038 -6.223.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.467.081 7.963.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5-33 101.899.800 81.506.396
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5-33 -15.193 -159.994
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
187.351.688 89.310.234
Finansman Gelirleri
5-31 6.417.984 2.119.863
Finansman Giderleri
5-32 -101.163.258 -27.166.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.606.414 64.264.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.265.120 3.507.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-186.654 -302.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 8.451.774 3.809.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.871.534 67.771.333
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.871.534 67.771.333
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26-35 22.852.669 0
Ana Ortaklık Payları
26 78.018.865 67.771.333
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 35 3,06000000 2,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255.752.535 -3.301.157
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
248.318.252 -4.404.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.253 172.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.520.536 931.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.520.536 931.238
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.752.535 -3.301.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
356.624.069 64.470.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.665.263 0
Ana Ortaklık Payları
256.958.806 64.470.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910609


BIST18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54