***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.05.2021 23:23
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 0 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.618 213.742.618
Transferler
39.486 67.731.848 -67.771.334 0 0
Dönem Karı (Zararı)
367.396 5.408.114 219.140.935 219.140.935
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 -78.018.865 0 0
Dönem Karı (Zararı)
362.358.292 219.986.486 582.344.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
245.547.954 148.485 -15.749.914 229.946.525 169.407.774 399.354.299
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-139.385.722 -139.385.722 -93.680.384 -233.066.106
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
938.459 938.459 938.459
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 0 489.461.711 228.790 -15.749.914 4.698.559 -26.673.077 362.358.292 995.380.261 503.833.949 1.499.214.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-514.511.207 -30.764.649
Dönem Karı (Zararı)
362.358.292 5.408.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
362.358.292 5.408.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-997.046.573 47.456.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.080.381 2.812.803
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 38.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 38.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
214.978 31.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
247.447 31.321
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-32.469
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.188.618 -237.776
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.147.473 -237.776
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-41.145 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 10.102.462
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-614.956.877 -11.011.987
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.749.914
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-599.206.963 -11.011.987
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-130.205.968 5.188.629
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-82.906 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-82.906 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-253.907.563 40.533.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
120.124.048 -83.424.662
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.075.188 4.326.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.075.188 4.326.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.881.200 4.094.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.881.200 4.094.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-13.342.610 -117.918
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-13.342.610 -117.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.774.447 -54.743
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.108.604 -18.810.713
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.417.342 -73.387.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.417.342 -73.387.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
116.183 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
98.489.012 147.435
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
98.489.012 147.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.830.141 360.475
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36.830.141 360.475
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.095.475 16.932
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-514.564.233 -30.559.594
Alınan Faiz
3.147.473 50.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.443 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.061.004 -255.146
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.299.739 -4.365.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
626.785 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
626.785 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.572.510 -4.365.010
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.572.510 -4.365.010
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.645.986 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
438.098.594 16.104.434
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.068.687 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
422.913.981 32.479.590
Kredilerden Nakit Girişleri
422.913.981 32.479.590
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
20.113.940 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -3.571.245
Ödenen Faiz
-18.048.014 -12.803.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.712.352 -19.025.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.712.352 -19.025.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.704.672 26.888.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.992.320 7.863.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
71.992.320 217.704.672
Ticari Alacaklar
20.928.009 13.894.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.928.009 13.894.492
Diğer Alacaklar
9.883.292 261.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.883.292 261.651
Stoklar
18.349.614 22.124.061
Peşin Ödenmiş Giderler
32.142.051 6.933.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.142.051 6.933.447
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 3.520.965 328.311
Diğer Dönen Varlıklar
12 54.982.027 41.639.417
ARA TOPLAM
211.798.278 302.886.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.798.278 302.886.051
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 50.000
Ticari Alacaklar
284.087 24.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
284.087 24.528
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 39.287.866 39.287.866
Maddi Duran Varlıklar
2.316.581.340 1.002.001.189
Arazi ve Arsalar
7 156.520.999 70.083.839
Binalar
7 7.527.023 7.567.307
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 2.134.170.691 911.250.292
Taşıtlar
7 13.927.334 10.479.556
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.690.941 1.835.789
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 1.744.352 784.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
229.584 266.909
Şerefiye
0 79.243
Diğer Haklar
8 10.537 7.468
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 219.047 180.198
Peşin Ödenmiş Giderler
0 3.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.100.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.356.382.877 1.044.730.492
TOPLAM VARLIKLAR
2.568.181.155 1.347.616.543
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.858.782 92.090.935
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.858.782 92.090.935
Banka Kredileri
5 139.724.630 91.976.734
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 134.152 114.201
Ticari Borçlar
39.379.564 3.045.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.379.564 3.045.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
614.142 497.959
Diğer Borçlar
68.915.970 11.971.889
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 32.085.829 11.971.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.830.141 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.119.312 13.214.787
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 131.650 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.351 113.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 81.351 113.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
100.110.861 1.621.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 100.110.861 1.621.849
ARA TOPLAM
359.211.632 122.556.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.211.632 122.556.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
695.727.727 338.629.607
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
695.727.727 338.629.607
Banka Kredileri
5 695.727.727 338.629.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
188.790 193.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 188.790 193.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 13.838.796 143.974.382
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
709.755.313 482.797.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.068.966.945 605.353.919
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
995.380.261 528.454.020
Ödenmiş Sermaye
13 33.000.000 33.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 148.055.900 148.055.900
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -13.068.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
489.690.501 243.994.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
489.690.501 243.994.062
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 489.461.711 243.913.757
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 228.790 80.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.749.914 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-15.749.914 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -15.749.914 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.698.559 1.052.573
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
-26.673.077 37.401.307
Net Dönem Karı veya Zararı
362.358.292 78.018.865
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
503.833.949 213.808.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.499.214.210 742.262.624
TOPLAM KAYNAKLAR
2.568.181.155 1.347.616.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
40.904.939 28.878.996
Satışların Maliyeti
-16.101.353 -4.275.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.803.586 24.603.046
BRÜT KAR (ZARAR)
24.803.586 24.603.046
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.515.630 -2.661.048
Pazarlama Giderleri
14 -976.429 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 43.002.701 992.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -8.348.858 -2.111.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.965.370 20.823.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 632.590.488 11.062.738
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -14.332.967 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
669.222.891 31.886.351
Finansman Gelirleri
17 11.954.506 308.069
Finansman Giderleri
17 -105.415.096 -21.597.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
575.762.301 10.596.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.582.477 -5.188.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.582.477 -5.188.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
582.344.778 5.408.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
582.344.778 5.408.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
219.986.486 0
Ana Ortaklık Payları
362.358.292 5.408.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
245.817.160 -15.307
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
245.547.954 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 218.867 -12.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.339 -2.755
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
50.339 -2.755
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.127.434 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.749.914 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
15.749.914 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.622.480 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.622.480 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
257.944.594 -15.307
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
840.289.372 5.392.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
840.289.372 5.392.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939216


BIST18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54