***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:42
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 4.549.820 -550.168 876.866 -5.843.398 3.233.587 34.133.760 34.133.760
Transferler
23.961 3.209.626 -3.233.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 4.530.687 -109.271 1.136.699 5.558.115 5.558.115
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-315.141 315.141
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -659.439 900.827 -2.318.631 1.136.699 39.691.875 39.691.875
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -663.150 900.827 -2.318.631 2.128.096 40.679.561 40.679.561
Transferler
134.716 1.993.380 -2.128.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -396.563 -1.063.841 -1.460.404 -1.460.404
Kar Payları
-478.411 -478.411 -478.411
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-293.428 293.428
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.471.938 -1.059.713 1.035.543 -510.234 -1.063.841 38.740.746 38.740.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.120.610 -18.217.207
Dönem Karı (Zararı)
-1.063.841 1.136.699
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.063.841 1.136.699
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-859 319.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 539.159 513.068
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 -209.737 3.085
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -330.281 -196.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.055.910 -19.673.860
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -3.968 -12.640.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 7 46.758 -428.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 8 -18.687.244 -4.799.753
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -49.208 -1.158.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 7 -851.870 -1.367.036
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 8 3.489.622 720.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.120.610 -18.217.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.127 -2.348.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 137.405 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-218.532 -2.348.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
548.156 1.424.016
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.026.567 1.424.016
Ödenen Temettüler
-478.411 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.653.581 -19.142.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.653.581 -19.142.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.688.320 19.738.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.034.739 596.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.034.739 17.688.320
Finansal Yatırımlar
4 103.588 99.620
Vadeli Mevduatlar
4 103.588 99.620
Ticari Alacaklar
3.781.602 3.828.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 7 435.313 379.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.346.289 3.448.400
Diğer Alacaklar
4.712.643 8.045.614
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 8 4.349.447 7.844.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 363.196 200.953
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 2.890.669
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
17 2.890.669
Stoklar
9 3.779.577 3.730.369
Peşin Ödenmiş Giderler
10 431.104 205.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 431.104 205.416
Diğer Dönen Varlıklar
14 205.750 136.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 205.750 136.892
ARA TOPLAM
16.939.672 33.734.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.939.672 33.734.591
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 5.955.250 5.955.250
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 5.955.250 5.955.250
Diğer Alacaklar
18.843.574 8.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8 18.835.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.574 8.574
Maddi Duran Varlıklar
22.388.350 22.844.337
Arazi ve Arsalar
11 14.916.567 14.916.567
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 479.586 530.184
Binalar
11 4.617.904 4.729.444
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.760.936 2.019.605
Taşıtlar
11 562.453 556.050
Mobilya ve Demirbaşlar
11 50.904 92.487
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.711 14.756
Diğer Haklar
11 12.711 14.756
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 510.948 236.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.710.833 29.059.871
TOPLAM VARLIKLAR
64.650.505 62.794.462
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.259.045 5.232.478
Ticari Borçlar
4.231.385 5.083.255
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7 376.959 373.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.854.426 4.710.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 544.889 384.953
Diğer Borçlar
708.693 49.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8 708.693 49.493
Ertelenmiş Gelirler
10 8.720.061 6.159.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 8.720.061 6.159.091
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 56.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.285.765 1.707.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 308.404 245.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.977.361 1.461.493
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 286.646 755.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 286.646 755.600
ARA TOPLAM
23.036.484 19.428.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.036.484 19.428.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.873.275 2.686.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.873.275 2.686.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.873.275 2.686.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.909.759 22.114.901
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.740.746 40.679.561
Ödenmiş Sermaye
15 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.412.225 8.102.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.412.225 8.102.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 8.471.938 8.765.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.059.713 -663.150
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 900.827
Yasal Yedekler
15 1.035.543 900.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-510.234 -2.318.631
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -1.063.841 2.128.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.740.746 40.679.561
TOPLAM KAYNAKLAR
64.650.505 62.794.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 11.131.738 7.028.194 7.493.684 4.683.919
Satışların Maliyeti
16 -10.448.295 -6.315.049 -7.056.443 -4.388.539
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
683.443 713.145 437.241 295.380
BRÜT KAR (ZARAR)
683.443 713.145 437.241 295.380
Genel Yönetim Giderleri
-1.207.606 -1.182.770 -606.288 -622.929
Pazarlama Giderleri
-288.167 -532.297 -146.997 -345.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 485.618 550.296 303.952 180.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.032.832 -417.444 -730.669 -156.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.359.544 -869.070 -742.761 -649.370
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 168.702 1.928.012 133.718 469.712
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -32.816 -50.421 -32.816
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.223.658 1.008.521 -641.859 -179.658
Finansman Gelirleri
20 1.077.742 935.972 510.636 404.150
Finansman Giderleri
21 -1.092.778 -478.916 -331.319 -265.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.238.694 1.465.577 -462.542 -41.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
174.853 -328.878 44.884 -8.036
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -323.338 -82.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 174.853 -5.540 44.884 74.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.063.841 1.136.699 -417.658 -49.090
DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -1.063.841 1.136.699 -417.658 -49.090
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 -1.063.841 1.136.699 -417.658 -49.090
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-396.563 4.421.416 -7.452 74.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-396.563 4.421.416 -7.452 74.556
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.460.404 5.558.115 -425.110 25.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 -1.460.404 5.558.115 -425.110 25.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551395


BIST
18:052.042
Değişim :  3,14% |  62,25
Açılış :  1.979  
Önceki Kapanış :  1.980  
En Yüksek
2.044
En Düşük
1.959
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
HLGYO 2,75 167.578.026 % 10,00  
EUHOL 3,74 36.363.084 % 10,00  
SANEL 7,92 47.223.793 % 10,00  
TETMT 507,60 57.799.312 % 9,99  
EMNIS 31,48 3.698.286 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,3926 13,4137 % -0,86  
Euro 15,2075 15,2316 % -0,56  
Sterlin 18,2149 18,3063 % -0,66  
Frank 14,5760 14,6639 % -0,80  
Riyal 3,5623 3,5802 % -0,95  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 25,99  
Altın Gr. 793 793 3,80  
Cumhuriyet 5.274 5.354 -1,00  
Tam 5.247 5.380 1,01  
Yarım 2.536 2.602 0,49  
Çeyrek 1.272 1.301 0,24  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 0,55  
Gümüş Gr. 10,34 10,36 0,13  
B. Petrol 88,90 88,90 1,39