***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 18:25
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -663.150 900.827 -2.318.631 2.128.096 40.679.561 40.679.561
Transferler
0 0 -1.186.428 0 134.716 3.179.808 -2.128.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 0 0 1.182.098 -387.097 0 0 -3.489.664 -2.694.663 -2.694.663
Kar Payları
-478.411 -478.411 -478.411
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-79.966 29.588 -50.378 -50.378
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.456.109 37.456.109
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.456.109 37.456.109
Transferler
0 0 0 -153.869 0 0 -3.335.795 3.489.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 0 0 0 -402.295 -290.959 0 0 -4.131.651 -4.824.905 -4.824.905
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.204.872 -1.341.206 1.035.543 -2.953.029 -4.131.651 32.631.204 32.631.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.095.323 983.821
Dönem Karı (Zararı)
-4.131.651 -3.489.664
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.131.651 -3.489.664
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.095.641 3.460.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.044.506 1.068.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,13 -108.902 -25.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.387.739 2.764.498
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
1.387.739 2.764.498
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -219.187 -299.315
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -8.515 -47.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
940.687 1.012.688
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -10.121 -7.669
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -4.268.473 -2.417.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 2.498.108 1.377.085
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.162.927 215.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -369.253 1.522.432
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 5.253.353 322.056
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.095.323 983.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-499.992 -19.388.564
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
5,6 0 -19.070.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 8.515 184.935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -508.507 -502.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.643.997 3.473.825
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -50.378
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -50.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 1.643.997 4.002.614
Ödenen Temettüler
0 -478.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.682 -14.930.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.682 -14.930.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.757.402 17.688.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.806.084 2.757.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.806.084 2.757.402
Finansal Yatırımlar
5 117.410 107.289
Ticari Alacaklar
10.513.841 6.245.368
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 1.232.279 167.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.281.562 6.078.099
Diğer Alacaklar
2.517.073 1.926.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.894.966 1.389.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 622.107 536.721
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 1.241.601 4.469.075
Stoklar
9 5.677.504 3.514.577
Peşin Ödenmiş Giderler
10 158.032 137.990
Diğer Dönen Varlıklar
14 596.022 477.644
ARA TOPLAM
23.627.567 19.635.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.627.567 19.635.472
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Diğer Alacaklar
8.574 8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.574 8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 20.873.980 22.261.719
Maddi Duran Varlıklar
22.678.512 23.210.424
Arazi ve Arsalar
11 17.113.000 17.113.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 408.497 519.941
Binalar
11 3.055.962 3.271.929
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.672.892 1.776.533
Taşıtlar
11 389.811 475.847
Mobilya ve Demirbaşlar
11 38.350 53.174
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.582 10.669
Diğer Haklar
11 6.582 10.669
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 413.180 596.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.980.828 46.087.674
TOPLAM VARLIKLAR
67.608.395 65.723.146
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 10.879.089 9.235.092
Ticari Borçlar
6.236.434 6.605.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 557.874 293.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.678.560 6.312.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 820.008 615.296
Diğer Borçlar
329.068 1.475
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 329.068 1.475
Ertelenmiş Gelirler
10 10.256.964 6.141.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.261.576 2.210.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 409.329 340.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.852.247 1.870.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 964.225 409.557
ARA TOPLAM
31.747.364 25.219.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.747.364 25.219.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.229.827 3.047.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.229.827 3.047.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.229.827 3.047.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.977.191 28.267.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.631.204 37.456.109
Ödenmiş Sermaye
15 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -79.966 -79.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.606.452 4.606.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.863.666 7.710.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.863.666 7.710.789
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 8.204.872 8.761.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.341.206 -1.050.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.953.029 382.766
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -4.131.651 -3.489.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.631.204 37.456.109
TOPLAM KAYNAKLAR
67.608.395 65.723.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 34.709.564 30.321.252
Satışların Maliyeti
16 -32.432.020 -27.760.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.277.544 2.560.296
BRÜT KAR (ZARAR)
2.277.544 2.560.296
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.372.988 -2.759.624
Pazarlama Giderleri
18 -629.433 -520.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.380.130 1.061.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.317.760 -1.157.620
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.662.507 -815.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 187.210 285.297
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -32.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -1.387.739 -2.764.498
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.863.036 -3.327.563
Finansman Gelirleri
22 562.254 1.489.121
Finansman Giderleri
23 -1.977.316 -1.797.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.278.098 -3.635.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
146.447 146.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 146.447 146.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.131.651 -3.489.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.131.651 -3.489.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26 -4.131.651 -3.489.664
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,15300000 -0,12900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-693.254 795.001
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 0 1.065.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -363.699 -483.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-329.555 213.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24,25 -402.295 116.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24,25 72.740 96.774
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-693.254 795.001
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.824.905 -2.694.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.824.905 -2.694.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663752


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54