***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 18:16
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.456.109 37.456.109
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-153.869 -3.335.795 3.489.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -42.850 -1.110.914 -1.153.764 -1.153.764
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 0 0 0 -79.966 0 4.606.452 0 0 0 0 8.607.167 0 -1.093.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -2.953.029 -1.110.914 0 36.302.345 36.302.345
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.204.872 -1.341.206 1.035.543 -2.953.029 -4.131.651 32.631.204 32.631.204
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-139.822 -3.991.829 4.131.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -285.516 -1.213.152 -1.498.668 -1.498.668
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 79.966 -29.588 50.378 50.378
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 8.065.050 0 -1.626.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -6.944.858 -1.213.152 0 31.182.914 31.182.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
711.885 -3.387.008
Dönem Karı (Zararı)
-1.213.152 -1.110.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.213.152 -1.110.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
814.083 669.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 233.742 275.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,13 -23.960 99.645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
567.791 369.941
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 567.791 369.941
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 36.510 -71.861
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 -4.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.110.954 -2.849.714
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.024 -2.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 3.951.363 -479.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 -42.005 854.084
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.557.541 -1.886.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 1.427.370 -1.484.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 -665.209 149.715
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
711.885 -3.291.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -95.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-202.852 -30.437
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 4.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -202.852 -34.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-458.921 1.525.408
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
50.378 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 50.378 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -509.299 1.525.408
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.112 -1.892.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.112 -1.892.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.806.084 2.757.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.856.196 865.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.856.196 2.806.084
Finansal Yatırımlar
5 120.434 117.410
Ticari Alacaklar
6.562.478 10.513.841
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 325.190 1.232.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.237.288 9.281.562
Diğer Alacaklar
2.596.505 2.517.073
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 1.999.263 1.894.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 597.242 622.107
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 650.988 1.241.601
Stoklar
9 9.235.045 5.677.504
Peşin Ödenmiş Giderler
10 478.946 158.032
Diğer Dönen Varlıklar
14 823.706 596.022
ARA TOPLAM
23.324.298 23.627.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.324.298 23.627.567
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.161 8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 20.306.189 20.873.980
Maddi Duran Varlıklar
22.648.645 22.678.512
Arazi ve Arsalar
17.113.000 17.113.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
382.016 408.497
Binalar
3.004.243 3.055.962
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.737.179 1.672.892
Taşıtlar
373.276 389.811
Mobilya ve Demirbaşlar
38.931 38.350
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.560 6.582
Diğer Haklar
5.560 6.582
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 376.670 413.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.350.225 43.980.828
TOPLAM VARLIKLAR
66.674.523 67.608.395
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 10.369.790 10.879.089
Ticari Borçlar
7.663.804 6.236.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 7 690.691 557.874
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.973.113 5.678.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 836.510 820.008
Diğer Borçlar
2.634.343 329.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 8 2.628.951 329.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.392 0
Ertelenmiş Gelirler
10 8.225.003 10.256.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.157.237 2.261.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 312.104 409.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.845.133 1.852.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 113.539 964.225
ARA TOPLAM
32.000.226 31.747.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.000.226 31.747.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.491.383 3.229.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.491.383 3.229.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.491.383 3.229.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.491.609 34.977.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.182.914 32.631.204
Ödenmiş Sermaye
15 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 -79.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.576.864 4.606.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.438.328 6.863.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.438.328 6.863.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 8.065.050 8.204.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.626.722 -1.341.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.944.858 -2.953.029
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -1.213.152 -4.131.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.182.914 32.631.204
TOPLAM KAYNAKLAR
66.674.523 67.608.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.459.286 4.089.628
Satışların Maliyeti
16 -4.911.640 -4.010.365
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
547.646 79.263
BRÜT KAR (ZARAR)
547.646 79.263
Genel Yönetim Giderleri
0 -1.049.635 -705.633
Pazarlama Giderleri
0 -202.199 -136.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 726.430 424.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -223.611 -114.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-201.369 -452.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 56.622 40.316
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -567.791 -369.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-712.538 -782.107
Finansman Gelirleri
20 163.189 115.861
Finansman Giderleri
21 -555.914 -505.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.105.263 -1.172.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-107.889 61.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -107.889 61.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.213.152 -1.110.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.213.152 -1.110.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 -1.213.152 -1.110.914
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-285.516 -42.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -356.895 -53.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71.379 10.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22,23 71.379 10.713
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-285.516 -42.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.498.668 -1.153.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.498.668 -1.153.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679910


BIST
17:461.910
Değişim :  -5,02% |  -100,87
Açılış :  2.005  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.013
En Düşük
1.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:46
MANAS 19,49 21.945.027 % 9,99  
LINK 36,78 87.290.362 % 9,99  
ORCAY 65,85 23.940.362 % 9,93  
SANEL 10,53 8.833.280 % 9,92  
EMNIS 30,20 1.240.266 % 9,58  
17:46 Alış Satış %  
Dolar 13,5269 13,5496 % 0,58  
Euro 15,3056 15,3345 % 0,41  
Sterlin 18,1202 18,2111 % -0,46  
Frank 14,7156 14,8042 % 0,05  
Riyal 3,5923 3,6103 % 0,32  
17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 1,85  
Altın Gr. 796 796 2,65  
Cumhuriyet 5.268 5.348 5,00  
Tam 5.241 5.374 2,42  
Yarım 2.533 2.599 1,17  
Çeyrek 1.270 1.300 0,58  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 -0,58  
Gümüş Gr. 10,27 10,28 -0,22  
B. Petrol 85,00 85,00 -2,08