***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 18:23
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.456.109 37.456.109
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-153.869 -3.335.795 3.489.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -94.246 -537.325 -631.571 -631.571
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 0 0 0 -79.966 0 4.606.452 0 0 0 0 8.607.167 0 -1.144.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -2.953.029 -537.325 0 36.824.538 36.824.538
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.204.872 -1.341.206 1.035.543 -2.953.029 -4.131.651 32.631.204 32.631.204
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-139.822 -3.991.829 4.131.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 4.380.814 -444.986 -5.575.886 -1.640.058 -1.640.058
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 79.966 -29.588 50.378 50.378
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.445.864 0 -1.786.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -6.944.858 -5.575.886 0 31.041.524 31.041.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.380.993 -2.255.855
Dönem Karı (Zararı)
-5.575.886 -537.325
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.575.886 -537.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.457.448 -569.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 471.923 537.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,13 20.692 -23.387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.021.197 -942.994
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 3.021.197 -942.994
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -56.364 -136.478
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0 -4.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.499.431 -1.148.718
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -6.082 -5.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 5.852.063 304.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 333.202 3.025.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.959.443 -3.263.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -2.174.376 -2.803.726
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 3.454.067 1.593.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.380.993 -2.255.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-274.925 -211.661
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 4.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -274.925 -216.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.074.331 556.881
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
50.378 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 50.378 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -4.124.709 556.881
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.968.263 -1.910.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.968.263 -1.910.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.806.084 2.757.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 837.821 846.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 837.821 2.806.084
Finansal Yatırımlar
5 123.492 117.410
Ticari Alacaklar
4.661.778 10.513.841
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 7 462.791 1.232.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.198.987 9.281.562
Diğer Alacaklar
2.607.162 2.517.073
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 8 1.911.444 1.894.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 695.718 622.107
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 219.226 1.241.601
Stoklar
9 8.636.947 5.677.504
Peşin Ödenmiş Giderler
10 662.032 158.032
Diğer Dönen Varlıklar
14 686.518 596.022
ARA TOPLAM
18.434.976 23.627.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.434.976 23.627.567
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.161 8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 17.852.783 20.873.980
Maddi Duran Varlıklar
27.501.952 22.678.512
Arazi ve Arsalar
11 20.774.000 17.113.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 497.592 408.497
Binalar
11 4.162.083 3.055.962
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.622.222 1.672.892
Taşıtlar
11 358.750 389.811
Mobilya ve Demirbaşlar
11 39.785 38.350
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 47.520
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.538 6.582
Diğer Haklar
11 4.538 6.582
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 413.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.372.434 43.980.828
TOPLAM VARLIKLAR
63.807.410 67.608.395
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.754.380 10.879.089
Ticari Borçlar
4.062.058 6.236.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 7 879.034 557.874
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.183.024 5.678.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 785.822 820.008
Diğer Borçlar
3.233.743 329.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 8 3.228.351 329.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.392 0
Ertelenmiş Gelirler
10 11.451.978 10.256.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.146.004 2.261.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 316.366 409.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.829.638 1.852.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 468.361 964.225
ARA TOPLAM
28.902.346 31.747.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.902.346 31.747.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.695.505 3.229.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.695.505 3.229.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 168.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.863.540 3.229.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.765.886 34.977.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.041.524 32.631.204
Ödenmiş Sermaye
15 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 -79.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.576.864 4.606.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.659.672 6.863.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.659.672 6.863.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 12.445.864 8.204.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.786.192 -1.341.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.944.858 -2.953.029
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -5.575.886 -4.131.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.041.524 32.631.204
TOPLAM KAYNAKLAR
63.807.410 67.608.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 11.871.239 12.308.069 6.411.953 8.218.441
Satışların Maliyeti
16 -11.729.071 -11.927.980 -6.817.431 -7.917.615
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.168 380.089 -405.478 300.826
BRÜT KAR (ZARAR)
142.168 380.089 -405.478 300.826
Genel Yönetim Giderleri
0 -1.775.506 -1.444.079 -725.871 -738.446
Pazarlama Giderleri
0 -322.815 -301.451 -120.616 -165.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.184.531 741.550 458.101 316.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -684.446 -338.740 -460.835 -224.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.456.068 -962.631 -1.254.699 -510.149
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 89.622 76.108 33.000 35.792
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -3.021.197 942.994 -2.453.406 2.077.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.387.643 56.471 -3.675.105 1.603.638
Finansman Gelirleri
20 293.674 263.298 130.485 147.437
Finansman Giderleri
21 -1.427.035 -970.011 -871.121 -464.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.521.004 -650.242 -4.415.741 1.286.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.882 112.917 53.007 51.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -54.882 112.917 53.007 51.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.575.886 -537.325 -4.362.734 1.338.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.575.886 -537.325 -4.362.734 1.338.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24 -5.575.886 -537.325 -4.362.734 1.338.649
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,20700000 -0,02000000 -0,16200000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.935.828 -94.246 4.221.344 -51.396
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 5.018.393 0 5.018.393 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -556.232 -117.807 -199.337 -64.244
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-526.333 23.561 -597.712 12.848
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22, 23 -637.579 0 -637.579 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22, 23 111.246 23.561 39.867 12.848
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.935.828 -94.246 4.221.344 -51.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.640.058 -631.571 -141.390 1.287.253
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.640.058 -631.571 -141.390 1.287.253http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702016


BIST
18:052.073
Değişim :  0,11% |  2,28
Açılış :  2.071  
Önceki Kapanış :  2.071  
En Yüksek
2.081
En Düşük
2.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4962 13,5308 % -0,38  
Euro 15,3779 15,4861 % -0,61  
Sterlin 18,4875 18,5802 % -0,34  
Frank 14,7777 14,8668 % -0,42  
Riyal 3,6016 3,6196 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -4,94  
Altın Gr. 792 792 -3,01  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,94 22,96 -0,13  
Gümüş Gr. 9,99 10,01 -0,07  
B. Petrol 86,41 86,41 1,94