***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 18:16
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.204.872 -1.341.206 1.035.543 -2.953.029 -4.131.651 32.631.204 32.631.204
Transferler
-139.822 -3.991.829 4.131.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -285.516 -1.213.152 -1.498.668 -1.498.668
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14 79.966 -29.588 50.378 50.378
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 290.189 0 4.576.864 8.065.050 -1.626.722 1.035.543 -6.944.858 -1.213.152 31.182.914 31.182.914
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511
Transferler
-172.174 -9.755.715 9.927.889 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -338.779 -984.978 -1.323.757 -1.323.757
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 4.576.864 12.273.690 -2.269.981 1.035.543 -16.700.573 -984.978 52.220.754 52.220.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
399.566 711.885
Dönem Karı (Zararı)
-984.978 -1.213.152
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-984.978 -1.213.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
472.833 814.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 218.904 233.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 -49.316 -23.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
815.192 567.791
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 815.192 567.791
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -511.947 36.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
911.711 1.110.954
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -3.024
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -97.335 3.951.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -377.917 -42.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -488.986 -3.557.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -98.560 1.427.370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 1.974.509 -665.209
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
399.566 711.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.950 -202.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.950 -202.852
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -88.950 -202.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -458.921
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 50.378
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 50.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -509.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
310.616 50.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
310.616 50.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.965.423 2.806.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.276.039 2.856.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.276.039 7.965.423
Ticari Alacaklar
3.402.275 3.304.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 1.831.943 1.723.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.570.332 1.581.116
Diğer Alacaklar
3.311.569 3.138.889
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.601.419 2.428.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 710.150 710.350
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
420.109 461.266
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16 420.109 461.266
Stoklar
8 4.722.573 4.233.587
Peşin Ödenmiş Giderler
9 251.972 226.022
Diğer Dönen Varlıklar
442.654 222.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 442.654 222.210
ARA TOPLAM
20.827.191 19.552.337
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.827.191 19.552.337
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 13.428.202 14.243.394
Maddi Duran Varlıklar
34.074.420 34.204.232
Arazi ve Arsalar
27.756.000 27.756.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
396.479 430.183
Binalar
4.075.346 4.138.175
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.475.797 1.501.515
Taşıtlar
315.646 328.743
Mobilya ve Demirbaşlar
48.852 49.616
Özel Maliyetler
0 0
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.300 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.646 2.788
Diğer Haklar
2.646 2.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 388.181 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.906.610 48.463.575
TOPLAM VARLIKLAR
68.733.801 68.015.912
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.926.397 3.024.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 412.510 403.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.513.887 2.621.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.021.393 524.116
Diğer Borçlar
2.710.231 7.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.710.231 1.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 5.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.516.445 4.263.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.516.445 4.263.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.098.022 2.063.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 302.940 268.874
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.795.082 1.795.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
108.887 621.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 108.887 621.449
ARA TOPLAM
12.381.375 10.505.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.381.375 10.505.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.131.672 3.842.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.131.672 3.842.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 123.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.131.672 3.965.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.513.047 14.471.401
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.220.754 53.544.511
Ödenmiş Sermaye
14 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 290.189 290.189
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
14 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.003.709 10.514.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.003.709 10.514.662
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 12.273.690 12.445.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.269.981 -1.931.202
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.035.543 1.035.543
Yasal Yedekler
14 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.700.573 -6.944.858
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -984.978 -9.927.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.220.754 53.544.511
TOPLAM KAYNAKLAR
68.733.801 68.015.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.669.701 5.459.286
Satışların Maliyeti
15 -3.362.933 -4.911.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
306.768 547.646
BRÜT KAR (ZARAR)
306.768 547.646
Genel Yönetim Giderleri
-1.075.678 -1.049.635
Pazarlama Giderleri
-154.305 -202.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 547.801 726.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -696.242 -223.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.071.656 -201.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 56.622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -815.192 -567.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.886.848 -712.538
Finansman Gelirleri
19 581.905 163.189
Finansman Giderleri
20 -107.287 -555.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.412.230 -1.105.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
427.252 -107.889
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 427.252 -107.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-984.978 -1.213.152
DÖNEM KARI (ZARARI)
-984.978 -1.213.152
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -984.978 -1.213.152
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,01800000 -0,04500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-338.779 -285.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -423.474 -356.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.695 71.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21,22 84.695 71.379
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-338.779 -285.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.323.757 -1.498.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.323.757 -1.498.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759700


BIST18:051.945
Değişim :  1,82% |  34,78
Açılış :  1.928  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.953
En Düşük
1.880
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 17.577,00 1.129.538 % 10,00  
EUHOL 5,29 37.367.842 % 9,98  
SANEL 11,58 114.894.335 % 9,97  
PRKAB 53,05 160.669.111 % 9,97  
KAPLM 47,86 43.548.429 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5097 13,5117 % 0,04  
Euro 15,2208 15,2536 % -0,31  
Sterlin 18,1655 18,2566 % -0,05  
Frank 14,6262 14,7143 % -0,63  
Riyal 3,5879 3,6059 % -0,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 7,03  
Altın Gr. 802 802 1,98  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,78 23,80 -0,14  
Gümüş Gr. 10,33 10,34 -0,08  
B. Petrol 86,94 86,94 1,51