***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 18:12
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.204.872 -1.341.206 1.035.543 -2.953.029 -4.131.651 32.631.204 32.631.204
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-139.822 -3.991.829 4.131.651 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21,23 4.380.814 -416.918 -12.223.923 -8.260.027 -8.260.027
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
14 27.000.000 27.000.000 27.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 -79.966 0 4.606.452 0 0 0 0 12.445.864 0 -1.758.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -6.944.858 -12.223.923 0 51.371.177 51.371.177
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-172.174 -9.755.715 9.927.889 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21,23 0 -418.618 -1.542.270 -1.960.888 -1.960.888
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.273.690 0 -2.349.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.700.573 -1.542.270 0 51.583.623 51.583.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.547.871 -1.541.818
Dönem Karı (Zararı)
-1.542.270 -12.223.923
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.542.270 -12.223.923
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.069.264 9.404.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 648.903 720.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 -146.856 -84.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.197.810 9.094.255
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 1.197.810 9.094.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -599.593 -86.110
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.000 -240.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.074.865 1.277.739
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 117.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -1.258.957 5.467.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -5.497.568 804.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.611.686 -4.311.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 731.238 -3.778.985
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 5.562.108 2.979.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.547.871 -1.541.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-196.912 -7.642.697
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 31.000 270.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -227.912 -7.913.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 16.915.606
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 0 27.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
14 0 50.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -10.134.772
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.744.783 7.731.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.744.783 7.731.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.965.423 2.806.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.220.640 10.537.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.220.640 7.965.423
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
4.563.897 3.304.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 2.853.252 1.723.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.710.645 1.581.116
Diğer Alacaklar
8.739.417 3.138.889
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.075.060 2.428.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 664.357 710.350
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
16 0 461.266
Stoklar
8 9.845.273 4.233.587
Peşin Ödenmiş Giderler
9 118.781 226.022
Diğer Dönen Varlıklar
13 687.757 222.210
ARA TOPLAM
25.175.765 19.552.337
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.175.765 19.552.337
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 13.045.584 14.243.394
Maddi Duran Varlıklar
33.783.666 34.204.232
Arazi ve Arsalar
11 27.756.000 27.756.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 329.315 430.183
Binalar
11 3.949.691 4.138.175
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.317.441 1.501.515
Taşıtlar
11 310.268 328.743
Mobilya ve Demirbaşlar
11 55.951 49.616
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 65.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.363 2.788
Diğer Haklar
11 2.363 2.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 475.827 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.320.601 48.463.575
TOPLAM VARLIKLAR
72.496.366 68.015.912
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
Ticari Borçlar
3.756.195 3.024.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 319.249 403.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.436.946 2.621.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 724.066 524.116
Diğer Borçlar
2.053.796 7.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.053.796 1.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 5.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.878.627 4.263.681
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.148.483 2.063.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 353.401 268.874
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.795.082 1.795.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 237.605 621.449
ARA TOPLAM
16.798.772 10.505.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.798.772 10.505.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.113.971 3.842.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.113.971 3.842.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 123.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.113.971 3.965.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.912.743 14.471.401
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.583.623 53.544.511
Ödenmiş Sermaye
14 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
14 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.923.870 10.514.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.923.870 10.514.662
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 12.273.690 12.445.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.349.820 -1.931.202
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.700.573 -6.944.858
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -1.542.270 -9.927.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.583.623 53.544.511
TOPLAM KAYNAKLAR
72.496.366 68.015.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 14.863.872 17.670.648 5.926.826 5.799.409
Satışların Maliyeti
15 -13.354.727 -17.316.108 -4.973.432 -5.587.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.509.145 354.540 953.394 212.372
BRÜT KAR (ZARAR)
1.509.145 354.540 953.394 212.372
Genel Yönetim Giderleri
-2.678.959 -2.975.553 -1.118.164 -1.200.047
Pazarlama Giderleri
-750.163 -484.919 -474.461 -162.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.827.148 1.707.502 458.478 522.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.821.860 -993.393 -121.184 -308.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.914.689 -2.391.823 -301.937 -935.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 31.000 330.175 31.000 240.553
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -1.197.810 -9.094.255 -44.420 -6.073.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.081.499 -11.155.903 -315.357 -6.768.260
Finansman Gelirleri
19 1.421.747 754.144 507.466 460.470
Finansman Giderleri
20 -377.457 -1.804.045 -110.230 -377.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.037.209 -12.205.804 81.879 -6.684.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
494.939 -18.119 10.285 36.763
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 494.939 -18.119 10.285 36.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.542.270 -12.223.923 92.164 -6.648.037
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.542.270 -12.223.923 92.164 -6.648.037
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -1.542.270 -12.223.923 92.164 -6.648.037
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 23 -0,02900000 -0,22600000 0,00200000 -0,12300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-418.618 3.963.896 199.735 28.068
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 5.018.393 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -523.272 -521.147 249.669 35.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
104.654 -533.350 -49.934 -7.017
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21,22 0 -637.579 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21,22 104.654 104.229 -49.934 -7.017
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-418.618 3.963.896 199.735 28.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.960.888 -8.260.027 291.899 -6.619.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.960.888 -8.260.027 291.899 -6.619.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795463


BIST
18:002.014
Değişim :  -1,36% |  -27,87
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
1.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
RODRG 19,36 2.566.891 % 10,00  
KRTEK 10,78 82.594.996 % 10,00  
PKENT 325,80 99.063.474 % 9,99  
SANEL 8,71 6.624.486 % 9,97  
KAPLM 42,78 46.878.048 % 9,97  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 13,3595 13,3695 % -0,05  
Euro 15,0530 15,1773 % 0,22  
Sterlin 18,0872 18,1779 % -0,81  
Frank 14,4837 14,5709 % -0,86  
Riyal 3,5459 3,5637 % -0,66  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 1,50  
Altın Gr. 789 789 -7,08  
Cumhuriyet 5.265 5.344 -10,00  
Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,40 24,44 -0,03  
Gümüş Gr. 10,51 10,52 0,01  
B. Petrol 87,41 87,41 0,05