***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 18:20
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 0 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-172.174 0 -9.755.715 9.927.889 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 -418.618 0 -1.542.270 -1.960.888 -1.960.888
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 12.273.690 0 -2.349.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.700.573 -1.542.270 0 51.583.623 51.583.623
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-233.358 -148.450 3.901.441 -3.519.633 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 -454.254 -4.170 1.093.802 635.378 635.378
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -3.147.205 0 0 0 0 3.409.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.281.632 1.093.802 0 98.471.589 98.471.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.508.320 -6.547.871
Dönem Karı (Zararı)
1.093.802 -1.542.270
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.093.802 -1.542.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.887.905 1.069.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.082.112 648.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,13 153.275 -146.856
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
809.909 1.197.810
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 809.909 1.197.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -157.391 -599.593
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 -31.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.490.027 -6.074.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -4.974.159 -1.258.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,8 -1.607.286 -5.497.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.192.265 -5.611.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -584.721 731.238
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,8 4.868.404 5.562.108
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.508.320 -6.547.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-751.110 -196.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 31.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -751.110 -227.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.950.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.950.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.570 -6.744.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.570 -6.744.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.830.020 7.965.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.520.590 1.220.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği 50.557.500 50.557.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
82.362 161.856
Binalar
8.379.968 8.688.144
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.691.323 7.280.191
Taşıtlar
370.784 435.447
Mobilya ve Demirbaşlar
119.838 128.263
Yapılmakta Olan Yatırımlar
810.828 95.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.017 2.221
Diğer Haklar
5.017 2.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.140.506 102.285.587
TOPLAM VARLIKLAR
128.854.663 119.535.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.950.000 0
Ticari Borçlar
3.016.895 3.601.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 35.070 487.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.981.825 3.114.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 674.601 703.849
Diğer Borçlar
14.626 805.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 14.626 795.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 9.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.500.253 2.824.909
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5, 10 339.601 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.160.652 2.824.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.542.771 2.565.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 258.222 280.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.284.549 2.284.549
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 270.021 1.145.973
ARA TOPLAM
19.969.167 11.647.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.969.167 11.647.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.024.552 4.417.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.024.552 4.417.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 5.389.355 5.546.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 0 87.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.413.907 10.051.597
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.383.074 21.699.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.471.589 97.836.211
Ödenmiş Sermaye
15 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.756.823 50.597.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.347.055 47.034.667
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 49.494.260 49.727.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.147.205 -2.692.951
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 3.409.768 3.562.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.281.632 -16.183.073
Net Dönem Karı veya Zararı
23 1.093.802 3.519.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.471.589 97.836.211
TOPLAM KAYNAKLAR
128.854.663 119.535.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 15.746.698 14.863.872 7.934.882 5.926.826
Satışların Maliyeti
16 -14.168.767 -13.354.727 -7.619.161 -4.973.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.577.931 1.509.145 315.721 953.394
BRÜT KAR (ZARAR)
1.577.931 1.509.145 315.721 953.394
Genel Yönetim Giderleri
-3.832.956 -2.678.959 -1.289.357 -1.118.164
Pazarlama Giderleri
-1.249.130 -750.163 -433.472 -474.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.596.665 1.827.148 404.165 458.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -913.892 -1.821.860 -284.048 -121.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.178.618 -1.914.689 -1.286.991 -301.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 0 31.000 0 31.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -809.909 -1.197.810 -419.968 -44.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
368.709 -3.081.499 -1.706.959 -315.357
Finansman Gelirleri
20 1.112.768 1.421.747 478.074 507.466
Finansman Giderleri
20 -431.502 -377.457 -163.735 -110.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.049.975 -2.037.209 -1.392.620 81.879
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.827 494.939 74.990 10.285
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 43.827 494.939 74.990 10.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.093.802 -1.542.270 -1.317.630 92.164
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.093.802 -1.542.270 -1.317.630 92.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 1.093.802 -1.542.270 -1.317.630 92.164
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 23 0,02000000 -0,02900000 -0,02500000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-458.424 -418.618 -134.951 199.735
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,22 -567.818 -523.272 -164.499 249.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-5.213 0 -4.191 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -5.213 0 -4.191 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
114.607 104.654 33.739 -49.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 113.564 104.654 32.900 -49.934
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
21 1.043 0 839 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-458.424 -418.618 -134.951 199.735
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
635.378 -1.960.888 -1.452.581 291.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
635.378 -1.960.888 -1.452.581 291.899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884441


BIST
18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4300 13,4667 % 0,67  
Euro 15,2449 15,2928 % 0,98  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,22  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,67