***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2021 18:21
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 12.445.864 -1.931.202 0 1.035.543 -6.944.858 -9.927.889 53.544.511 53.544.511
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-689.674 -9.238.215 9.927.889 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 37.971.428 -761.749 3.562.388 3.519.633 44.291.700 44.291.700
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
14 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 0 0 49.727.618 0 -2.692.951 0 0 0 0 3.562.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -16.183.073 3.519.633 0 97.836.211 97.836.211
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 4.576.864 49.727.618 -2.692.951 3.562.388 1.035.543 -16.183.073 3.519.633 97.836.211 97.836.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-233.358 -15.012 3.768.003 -3.519.633 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 0 -557.279 -2.873.912 -6.496.340 -9.927.531 -9.927.531
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 54.000.000 290.189 0 0 0 0 0 4.576.864 0 0 0 0 49.494.260 0 -3.250.230 0 0 0 0 673.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.543 0 0 0 -12.415.070 -6.496.340 0 87.908.680 87.908.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.722.854 -5.707.492
Dönem Karı (Zararı)
-6.496.340 3.519.633
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.496.340 3.519.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.593.734 -6.624.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.082.247 911.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,13 216.086 -186.935
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11,20 0 -10.388.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.697.918 3.101.978
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 7.697.918 3.101.978
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -402.517 9.311
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 -72.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
625.460 -2.602.885
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -3.111.040 -1.159.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 1.838.816 -4.100.350
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.067.855 1.426.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -274.499 576.659
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 4.240.038 653.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.722.854 -5.707.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.475.742 -427.911
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 72.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.475.742 -500.188
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.247.112 -6.135.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.247.112 -6.135.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.830.020 7.965.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.077.132 1.830.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.077.132 1.830.020
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
7.575.190 4.464.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 2.971.539 2.526.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.603.651 1.937.226
Diğer Alacaklar
5.885.671 7.652.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.382.053 7.136.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 503.618 516.417
Stoklar
8 4.874.825 2.806.970
Peşin Ödenmiş Giderler
184.020 194.833
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5,9 60.823 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 123.197 194.833
Diğer Dönen Varlıklar
14 240.230 301.447
ARA TOPLAM
21.837.068 17.249.877
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.837.068 17.249.877
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.161 13.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.161 13.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 4.131.974 14.703.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 20.220.000 20.220.000
Maddi Duran Varlıklar
67.737.575 67.346.401
Arazi ve Arsalar
10 50.557.500 50.557.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 55.864 161.856
Binalar
10 8.391.428 8.688.144
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 7.749.149 7.280.191
Taşıtlar
10 499.207 435.447
Mobilya ve Demirbaşlar
10 124.042 128.263
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 360.385 95.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.542 2.221
Diğer Haklar
10 4.542 2.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.107.252 102.285.587
TOPLAM VARLIKLAR
113.944.320 119.535.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.327.117 3.601.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 115.723 487.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.211.394 3.114.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 655.750 703.849
Diğer Borçlar
34.540 805.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 34.540 795.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 9.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.722.276 2.824.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.109.172 2.565.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 267.659 280.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.841.513 2.284.549
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 852.168 1.145.973
ARA TOPLAM
15.701.023 11.647.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.701.023 11.647.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.190.388 4.417.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.190.388 4.417.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 5.144.229 5.546.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 87.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.334.617 10.051.597
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.035.640 21.699.253
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.908.680 97.836.211
Ödenmiş Sermaye
15 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.576.864 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.917.494 50.597.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.244.030 47.034.667
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 49.494.260 49.727.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.250.230 -2.692.951
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 673.464 3.562.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.415.070 -16.183.073
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -6.496.340 3.519.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.908.680 97.836.211
TOPLAM KAYNAKLAR
113.944.320 119.535.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 26.712.490 28.066.662
Satışların Maliyeti
16 -23.626.647 -27.081.897
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.085.843 984.765
BRÜT KAR (ZARAR)
3.085.843 984.765
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.110.933 -3.514.167
Pazarlama Giderleri
17 -1.593.197 -1.642.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.955.609 2.225.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.201.003 -3.200.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.319 -5.148.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 10.460.277
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -7.697.918 -3.101.978
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.561.599 2.210.125
Finansman Gelirleri
21 1.362.049 1.953.729
Finansman Giderleri
22 -559.987 -444.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.759.537 3.719.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
263.197 -199.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 263.197 -199.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.496.340 3.519.633
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.496.340 3.519.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 -6.496.340 3.519.633
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 25 -0,17400000 0,06500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.431.191 40.772.067
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 0 43.385.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -696.599 -952.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23 -3.191.312 3.748.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
456.720 -5.409.303
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23,24 0 -5.413.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23,24 139.320 190.437
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
23 317.400 -186.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.431.191 40.772.067
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.927.531 44.291.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.927.531 44.291.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910885


BIST18:051.945
Değişim :  1,82% |  34,78
Açılış :  1.928  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.953
En Düşük
1.880
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 17.577,00 1.129.538 % 10,00  
EUHOL 5,29 37.367.842 % 9,98  
SANEL 11,58 114.894.335 % 9,97  
PRKAB 53,05 160.669.111 % 9,97  
KAPLM 47,86 43.548.429 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4914 13,4943 % -0,09  
Euro 15,2149 15,2536 % -0,31  
Sterlin 18,1698 18,2609 % -0,03  
Frank 14,6254 14,7135 % -0,64  
Riyal 3,5885 3,6065 % -0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 6,21  
Altın Gr. 803 803 2,21  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,79 23,81 -0,14  
Gümüş Gr. 10,33 10,34 -0,07  
B. Petrol 86,92 86,92 1,49