***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 18:11
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 4.549.820 -550.168 876.866 -5.843.398 3.233.587 34.133.760 34.133.760
Transferler
0 0 0 0 0 23.961 3.209.626 -3.233.587 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 0 0 4.530.687 -112.982 0 0 2.128.096 6.545.801 6.545.801
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -315.141 0 0 315.141 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -663.150 900.827 -2.318.631 2.128.096 40.679.561 40.679.561
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -663.150 900.827 -2.318.631 2.128.096 40.679.561 40.679.561
Transferler
0 0 0 0 0 134.716 1.993.380 -2.128.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 0 0 0 1.182.098 -387.097 0 0 -3.489.664 -2.694.663 -2.694.663
Kar Payları
0 0 0 0 0 -478.411 0 -478.411 -478.411
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0 0 -79.966 29.588 0 0 0 0 0 -50.378 -50.378
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.186.428 0 0 1.186.428 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.456.109 37.456.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
983.821 5.799.972
Dönem Karı (Zararı)
-3.489.664 2.128.096
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.489.664 2.128.096
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.460.797 899.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.068.918 1.005.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.776 94.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.764.498 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.764.498 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -299.315 -200.588
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -47.528 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.012.688 2.772.101
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -7.669 -99.620
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -2.417.008 218.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 1.377.085 1.825.922
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 215.792 -642.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 1.522.432 461.890
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 322.056 1.007.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
983.821 5.799.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.388.564 -8.805.293
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
6 -19.070.967 -5.955.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 184.935 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -502.532 -2.850.043
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.473.825 955.249
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-50.378 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -50.378 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 4.002.614 955.249
Ödenen Temettüler
-478.411 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.930.918 -2.050.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.930.918 -2.050.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.688.320 19.738.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.757.402 17.688.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.757.402 17.688.320
Finansal Yatırımlar
5 107.289 99.620
Ticari Alacaklar
6.245.368 3.828.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 167.269 379.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.078.099 3.448.400
Diğer Alacaklar
1.926.127 8.045.614
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.389.406 7.844.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 536.721 200.953
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 4.469.075 0
Stoklar
9 3.514.577 3.730.369
Peşin Ödenmiş Giderler
10 137.990 205.416
Diğer Dönen Varlıklar
14 477.644 136.892
ARA TOPLAM
19.635.472 33.734.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.635.472 33.734.591
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 5.955.250
Diğer Alacaklar
8.574 8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.574 8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 22.261.719 0
Maddi Duran Varlıklar
23.210.424 22.844.337
Arazi ve Arsalar
11 17.113.000 14.916.567
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 519.941 530.184
Binalar
11 3.271.929 4.729.444
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.776.533 2.019.605
Taşıtlar
11 475.847 556.050
Mobilya ve Demirbaşlar
11 53.174 92.487
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.669 14.756
Diğer Haklar
11 10.669 14.756
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 596.288 236.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.087.674 29.059.871
TOPLAM VARLIKLAR
65.723.146 62.794.462
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.235.092 5.232.478
Ticari Borçlar
6.605.687 5.083.255
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 293.665 373.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.312.022 4.710.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 615.296 384.953
Diğer Borçlar
1.475 49.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.475 49.493
Ertelenmiş Gelirler
10 6.141.833 6.159.091
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 56.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.210.327 1.707.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 340.080 245.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.870.247 1.461.493
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 409.557 755.600
ARA TOPLAM
25.219.267 19.428.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.219.267 19.428.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.047.770 2.686.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.047.770 2.686.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.047.770 2.686.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.267.037 22.114.901
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.456.109 40.679.561
Ödenmiş Sermaye
15 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -79.966 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.606.452 4.576.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.710.789 8.102.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.710.789 8.102.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 8.761.036 8.765.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.050.247 -663.150
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 900.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
382.766 -2.318.631
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -3.489.664 2.128.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.456.109 40.679.561
TOPLAM KAYNAKLAR
65.723.146 62.794.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 30.321.252 21.684.156
Satışların Maliyeti
16 -27.760.956 -20.062.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.560.296 1.621.752
BRÜT KAR (ZARAR)
2.560.296 1.621.752
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.759.624 -2.541.154
Pazarlama Giderleri
18 -520.226 -522.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.061.624 1.016.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.157.620 -853.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-815.550 -1.278.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 285.297 3.862.315
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -32.812 -683.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -2.764.498 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.327.563 1.900.435
Finansman Gelirleri
22 1.489.121 2.006.541
Finansman Giderleri
23 -1.797.476 -1.025.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.635.918 2.881.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
146.254 -753.468
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -726.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 146.254 -26.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.489.664 2.128.096
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.489.664 2.128.096
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26 -3.489.664 2.128.096
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
795.001 4.417.705
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 1.065.792 5.026.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -483.871 -141.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
213.080 -467.990
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 116.306 -496.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 96.774 28.246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
795.001 4.417.705
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.694.663 6.545.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.694.663 6.545.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589821


BIST18:051.951
Değişim :  0,31% |  6,10
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 13,20 138.400.514 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.488.772 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.425.218 % 10,00  
MANAS 23,56 150.382.919 % 9,99  
TUCLK 14,32 33.461.019 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5748 13,5851 % -0,03  
Euro 15,2261 15,3174 % 0,19  
Sterlin 18,2277 18,3191 % 0,38  
Frank 14,6433 14,7315 % 0,11  
Riyal 3,6117 3,6298 % 0,79  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 3,95  
Altın Gr. 795 795 -6,31  
Cumhuriyet 5.334 5.414 26,00  
Tam 5.303 5.438 25,66  
Yarım 2.563 2.630 12,41  
Çeyrek 1.286 1.315 6,21  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 0,09  
Gümüş Gr. 10,28 10,30 0,02  
B. Petrol 88,55 88,55 0,02