***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2017 18:17
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -663.150 900.827 -2.318.631 2.128.096 40.679.561 40.679.561
Transferler
0 0 0 -293.428 0 0 2.421.524 -2.128.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 0 -389.111 0 0 -646.183 -1.035.294 -1.035.294
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.471.938 -1.052.261 900.827 102.893 -646.183 39.644.267 39.644.267
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.536.075 37.536.075
Transferler
0 0 0 -153.869 0 0 -3.335.795 3.489.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 0 0 -42.850 0 0 -1.110.914 -1.153.764 -1.153.764
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.607.167 -1.093.097 1.035.543 -2.953.029 -1.110.914 36.302.345 36.302.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.387.008 -16.604.330
Dönem Karı (Zararı)
-1.110.914 -646.183
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.110.914 -646.183
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
669.081 165.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 275.910 271.177
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 99.645 178.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
369.941 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
369.941 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -71.861 -283.534
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -4.554 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.849.714 -15.918.555
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.761 -479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -479.821 670.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 854.084 -15.343.436
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.886.638 -1.459.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -1.484.293 -1.592.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 149.715 1.806.855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.291.547 -16.398.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -95.461 -205.379
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.437 -170.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 4.554 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -34.991 -170.842
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.525.408 -183.766
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 1.525.408 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 0 -183.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.892.037 -16.958.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.892.037 -16.958.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.757.402 17.688.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 865.365 729.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 865.365 2.757.402
Finansal Yatırımlar
5 110.050 107.289
Ticari Alacaklar
6.725.189 6.245.368
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 536.238 167.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.188.951 6.078.099
Diğer Alacaklar
3.705.738 1.926.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.878.105 1.389.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 827.633 536.721
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 1.693.187 4.469.075
Stoklar
9 5.401.215 3.514.577
Peşin Ödenmiş Giderler
10 163.502 137.990
Diğer Dönen Varlıklar
14 594.325 477.644
ARA TOPLAM
19.258.571 19.635.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.258.571 19.635.472
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Diğer Alacaklar
8.574 8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.574 8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 21.891.778 22.261.719
Maddi Duran Varlıklar
22.970.528 23.210.424
Arazi ve Arsalar
11 17.113.000 17.113.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 491.125 519.941
Binalar
11 3.216.641 3.271.929
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.646.279 1.776.533
Taşıtlar
11 430.668 475.847
Mobilya ve Demirbaşlar
11 45.709 53.174
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 27.106 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.646 10.669
Diğer Haklar
11 9.646 10.669
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 668.149 596.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.548.675 46.087.674
TOPLAM VARLIKLAR
64.807.246 65.723.146
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 10.760.500 9.235.092
Ticari Borçlar
5.121.394 6.605.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 314.369 293.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.807.025 6.312.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 518.188 615.296
Diğer Borçlar
10.411 1.475
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 10.411 1.475
Ertelenmiş Gelirler
10 6.059.120 6.141.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.172.706 2.210.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 320.459 340.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.852.247 1.870.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 767.778 409.557
ARA TOPLAM
25.410.097 25.219.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.410.097 25.219.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.094.804 3.047.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.094.804 3.047.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.094.804 3.047.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.504.901 28.267.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.302.345 37.456.109
Ödenmiş Sermaye
15 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -79.966 -79.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.606.452 4.606.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.514.070 7.710.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.514.070 7.710.789
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 8.607.167 8.761.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.093.097 -1.050.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.953.029 382.766
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -1.110.914 -3.489.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.302.345 37.456.109
TOPLAM KAYNAKLAR
64.807.246 65.723.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.089.628 3.638.054
Satışların Maliyeti
16 -4.010.365 -3.391.852
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.263 246.202
BRÜT KAR (ZARAR)
79.263 246.202
Genel Yönetim Giderleri
-705.633 -601.318
Pazarlama Giderleri
-136.378 -141.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 424.703 181.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -114.437 -302.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-452.482 -616.783
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 40.316 34.984
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -369.941 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-782.107 -581.799
Finansman Gelirleri
20 115.861 567.106
Finansman Giderleri
21 -505.816 -761.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.172.062 -776.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
61.148 129.969
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 61.148 129.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.110.914 -646.183
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.110.914 -646.183
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 -1.110.914 -646.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,04100000 -0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.850 -389.111
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22, 23 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -53.563 -486.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.713 97.278
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22, 23 10.713 97.278
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.850 -389.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.153.764 -1.035.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.153.764 -1.035.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603253


BIST18:052.042
Değişim :  3,14% |  62,25
Açılış :  1.979  
Önceki Kapanış :  1.980  
En Yüksek
2.044
En Düşük
1.959
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
HLGYO 2,75 167.578.026 % 10,00  
EUHOL 3,74 36.363.084 % 10,00  
SANEL 7,92 47.223.793 % 10,00  
TETMT 507,60 57.799.312 % 9,99  
EMNIS 31,48 3.698.286 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4001 13,4151 % -0,84  
Euro 15,2145 15,2445 % -0,47  
Sterlin 18,2462 18,3377 % -0,49  
Frank 14,5955 14,6834 % -0,67  
Riyal 3,5685 3,5863 % -0,79  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 25,18  
Altın Gr. 794 794 4,53  
Cumhuriyet 5.274 5.354 -1,00  
Tam 5.247 5.380 1,01  
Yarım 2.536 2.602 0,49  
Çeyrek 1.272 1.301 0,24  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 0,53  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 0,13  
B. Petrol 88,66 88,66 1,15