***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 18:15
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -663.150 900.827 -2.318.631 2.128.096 40.679.561 40.679.561
Transferler
0 0 0 -293.428 0 134.716 2.286.808 -2.128.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -396.563 0 0 -1.063.841 -1.460.404 -1.460.404
Kar Payları
-478.411 -478.411 -478.411
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.471.938 -1.059.713 1.035.543 -510.234 -1.063.841 38.740.746 38.740.746
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.456.109 37.456.109
Transferler
0 0 0 -153.869 0 0 -3.335.795 3.489.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 0 0 0 0 -94.246 0 0 -537.325 -631.571 -631.571
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.607.167 -1.144.493 1.035.543 -2.953.029 -537.325 36.824.538 36.824.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.255.855 -17.120.610
Dönem Karı (Zararı)
-537.325 -1.063.841
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-537.325 -1.063.841
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-569.812 -859
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 537.601 539.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -23.387 -209.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-942.994 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-942.994 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -136.478 -330.281
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.554 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.148.718 -16.055.910
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -5.553 -3.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 304.591 46.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 3.025.392 -18.687.244
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.263.300 -49.208
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -2.803.726 -851.870
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 1.593.878 3.489.622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.255.855 -17.120.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-211.661 -81.127
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 4.554 137.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -216.215 -218.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
556.881 548.156
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 556.881 1.026.567
Ödenen Temettüler
0 -478.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.910.635 -16.653.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.910.635 -16.653.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.757.402 17.688.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 846.767 1.034.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 846.767 2.757.402
Finansal Yatırımlar
5 112.842 107.289
Ticari Alacaklar
5.940.777 6.245.368
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 768.790 167.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.171.987 6.078.099
Diğer Alacaklar
3.229.152 1.926.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.519.759 1.389.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 709.393 536.721
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 0 4.469.075
Stoklar
9 6.777.877 3.514.577
Peşin Ödenmiş Giderler
10 144.957 137.990
Diğer Dönen Varlıklar
14 611.335 477.644
ARA TOPLAM
17.663.707 19.635.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.663.707 19.635.472
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Diğer Alacaklar
8.574 8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.574 8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 23.204.713 22.261.719
Maddi Duran Varlıklar
22.891.083 23.210.424
Arazi ve Arsalar
11 17.113.000 17.113.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 462.309 519.941
Binalar
11 3.166.670 3.271.929
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.601.635 1.776.533
Taşıtlar
11 408.433 475.847
Mobilya ve Demirbaşlar
11 39.061 53.174
Yapılmakta Olan Yatırımlar
99.975
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.624 10.669
Diğer Haklar
11 8.624 10.669
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 732.766 596.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.845.760 46.087.674
TOPLAM VARLIKLAR
64.509.467 65.723.146
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.791.973 9.235.092
Ticari Borçlar
3.801.961 6.605.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 444.694 293.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.357.267 6.312.022
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 586.340 615.296
Diğer Borçlar
895.314 1.475
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 895.314 1.475
Ertelenmiş Gelirler
10 6.838.951 6.141.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.231.837 2.210.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 379.590 340.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.852.247 1.870.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 419.924 409.557
ARA TOPLAM
24.566.300 25.219.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.566.300 25.219.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.118.629 3.047.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.118.629 3.047.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.118.629 3.047.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.684.929 28.267.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.824.538 37.456.109
Ödenmiş Sermaye
15 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -79.966 -79.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.606.452 4.606.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.462.674 7.710.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.462.674 7.710.789
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 8.607.167 8.761.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.144.493 -1.050.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.953.029 382.766
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -537.325 -3.489.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.824.538 37.456.109
TOPLAM KAYNAKLAR
64.509.467 65.723.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 12.308.069 11.131.738 8.218.441 7.493.684
Satışların Maliyeti
16 -11.927.980 -10.448.295 -7.917.615 -7.056.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
380.089 683.443 300.826 437.241
BRÜT KAR (ZARAR)
380.089 683.443 300.826 437.241
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.444.079 -1.207.606 -738.446 -606.288
Pazarlama Giderleri
18 -301.451 -288.167 -165.073 -146.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 741.550 485.618 316.847 303.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -338.740 -1.032.832 -224.303 -730.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-962.631 -1.359.544 -510.149 -742.761
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 76.108 168.702 35.792 133.718
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -32.816 0 -32.816
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 942.994 0 2.077.995 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.471 -1.223.658 1.603.638 -641.859
Finansman Gelirleri
22 263.298 1.077.742 147.437 510.636
Finansman Giderleri
23 -970.011 -1.092.778 -464.195 -331.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-650.242 -1.238.694 1.286.880 -462.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
112.917 174.853 51.769 44.884
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 112.917 174.853 51.769 44.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.325 -1.063.841 1.338.649 -417.658
DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.325 -1.063.841 1.338.649 -417.658
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26 -537.325 -1.063.841 1.338.649 -417.658
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.246 -396.563 -51.396 -7.452
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -117.807 -495.704 -64.244 -9.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.561 99.141 12.848 1.863
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 23.561 99.141 12.848 1.863
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.246 -396.563 -51.396 -7.452
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-631.571 -1.460.404 1.287.253 -425.110
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-631.571 -1.460.404 1.287.253 -425.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623656


BIST
14:502.048
Değişim :  0,28% |  5,73
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
2.036
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:48
RODRG 19,36 1.690.503 % 10,00  
PKENT 325,80 96.795.906 % 9,99  
SANEL 8,71 6.359.877 % 9,97  
EKIZ 7,77 1.544.753 % 9,90  
LIDFA 4,45 21.776.494 % 9,88  
14:48 Alış Satış %  
Dolar 13,3037 13,3346 % -0,67  
Euro 15,1127 15,1437 % -0,66  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 -4,29  
Altın Gr. 787 787 -8,45  
Cumhuriyet 5.226 5.306 -48,00  
Tam 5.194 5.341 -38,60  
Yarım 2.510 2.584 -18,67  
Çeyrek 1.259 1.292 -9,33  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 0,02  
Gümüş Gr. 10,37 10,38 -0,06  
B. Petrol 88,24 88,24 -0,20