***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2017 18:18
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.765.366 -663.150 900.827 -2.318.631 2.128.096 40.679.561 40.679.561
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 -293.428 0 134.716 2.286.808 -2.128.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 0 -461.998 0 0 -941.923 -1.403.921 -1.403.921
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-478.411 -478.411 -478.411
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.576.864 8.471.938 -1.125.148 1.035.543 -510.234 -941.923 38.797.229 38.797.229
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 4.606.452 8.761.036 -1.050.247 1.035.543 382.766 -3.489.664 37.536.075 37.536.075
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 -153.869 0 0 -3.335.795 3.489.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 0 0 -238.502 0 0 -2.383.341 -2.621.843 -2.621.843
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 27.000.000 290.189 -79.966 4.606.452 8.607.167 -1.288.749 1.035.543 -2.953.029 -2.383.341 34.834.266 34.834.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-330.861 2.092.546
Dönem Karı (Zararı)
-2.383.341 -941.923
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.383.341 -941.923
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
569.886 300.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 797.916 801.419
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,13 -39.231 -99.227
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-64.689 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-64.689 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -119.556 -401.450
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.554 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.482.594 2.733.727
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 107.289 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 2.127.786 647.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 1.577.083 -573.042
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -6.541.858 630.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -1.951.885 -51.364
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 6.164.179 2.079.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-330.861 2.092.546
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-407.612 -19.208.801
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -18.971.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 4.554 137.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -412.166 -374.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.008.918 297.590
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -50.378
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -50.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -1.008.918 826.379
Ödenen Temettüler
0 -478.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.747.391 -16.818.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.747.391 -16.818.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.757.402 17.688.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.010.011 869.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.010.011 2.757.402
Finansal Yatırımlar
5 0 107.289
Ticari Alacaklar
4.117.582 6.245.368
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 449.734 167.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.667.848 6.078.099
Diğer Alacaklar
3.910.794 1.926.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.174.308 1.389.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 736.486 536.721
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
17 0 4.469.075
Stoklar
9 10.056.435 3.514.577
Peşin Ödenmiş Giderler
10 485.135 137.990
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.037.824 477.644
ARA TOPLAM
20.617.781 19.635.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.617.781 19.635.472
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Diğer Alacaklar
8.574 8.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.574 8.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 22.326.408 22.261.719
Maddi Duran Varlıklar
22.827.741 23.210.424
Arazi ve Arsalar
17.113.000 17.113.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
434.978 519.941
Binalar
3.111.316 3.271.929
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.714.580 1.776.533
Taşıtlar
418.377 475.847
Mobilya ve Demirbaşlar
35.490 53.174
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.602 10.669
Diğer Haklar
7.602 10.669
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 715.844 596.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.886.169 46.087.674
TOPLAM VARLIKLAR
66.503.950 65.723.146
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.226.174 9.235.092
Ticari Borçlar
4.653.802 6.605.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 299.063 293.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.354.739 6.312.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 798.335 615.296
Diğer Borçlar
266.561 1.475
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 266.561 1.475
Ertelenmiş Gelirler
10 11.866.699 6.141.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.250.498 2.210.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 398.250 340.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.852.248 1.870.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 360.574 409.557
ARA TOPLAM
28.422.643 25.219.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.422.643 25.219.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.247.041 3.047.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.247.041 3.047.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.247.041 3.047.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.669.684 28.267.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.834.266 37.456.109
Ödenmiş Sermaye
15 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 290.189 290.189
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -79.966 -79.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 4.606.452 4.606.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.318.418 7.710.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.318.418 7.710.789
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 8.607.167 8.761.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.288.749 -1.050.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.035.543 1.035.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.953.029 382.766
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -2.383.341 -3.489.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.834.266 37.456.109
TOPLAM KAYNAKLAR
66.503.950 65.723.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 17.942.932 20.010.361 5.634.863 8.878.623
Satışların Maliyeti
16 -17.129.622 -18.614.223 -5.201.642 -8.165.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
813.310 1.396.138 433.221 712.695
BRÜT KAR (ZARAR)
813.310 1.396.138 433.221 712.695
Genel Yönetim Giderleri
0 -2.193.615 -1.872.779 -749.536 -665.173
Pazarlama Giderleri
0 -462.915 -373.880 -161.464 -85.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.143.773 664.987 402.223 179.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -754.673 -1.139.818 -415.933 -106.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.454.120 -1.325.352 -491.489 34.192
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 109.108 218.065 33.000 49.363
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -32.816 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 64.689 0 -878.305 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.280.323 -1.140.103 -1.336.794 83.555
Finansman Gelirleri
20 409.532 1.342.384 146.234 264.642
Finansman Giderleri
21 -1.572.481 -1.373.868 -602.470 -281.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.443.272 -1.171.587 -1.793.030 67.107
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
59.931 229.664 -52.986 54.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 59.931 229.664 -52.986 54.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.383.341 -941.923 -1.846.016 121.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.383.341 -941.923 -1.846.016 121.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24 -2.383.341 -941.923 -1.846.016 121.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,08800000 -0,03500000 -0,06800000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-238.502 -461.998 -144.256 -65.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -298.127 -577.497 -180.320 -81.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59.625 115.499 36.064 16.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22,23 59.625 115.499 36.064 16.358
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-238.502 -461.998 -144.256 -65.435
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.621.843 -1.403.921 -1.990.272 56.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.621.843 -1.403.921 -1.990.272 56.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637364


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54