***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

08.11.2016 18:11***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 0 0 27.866 2.046.429 10.475.359 -31.593.612 20.956.042 20.956.042
Transferler
-31.593.612 31.593.612 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.362 -133.873.951 -133.888.313 -133.888.313
Sermaye Avansı
140.000.000 140.000.000 140.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 13.504 2.046.429 -21.118.253 -133.873.951 27.067.729 27.067.729
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 -25.109 2.046.429 -21.118.253 -105.613.041 55.290.026 55.290.026
Transferler
-105.613.041 105.613.041
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.320 89.419.064 89.502.384 89.502.384
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -140.000.000 100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 58.211 2.046.429 -126.731.294 89.419.064 144.792.410 144.792.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.324.739 -61.677.668
Dönem Karı (Zararı)
89.419.064 -133.873.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-68.427.239 4.493.313
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
938.389 370.327
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
612.503 48.300
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.058.573 4.342.770
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-103.176.057 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-103.176.057 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -268.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -268.084
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
139.353 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.245.450 67.776.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.667.248 -42.283.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.963 -583
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-112.110.721 -167.943.985
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.783.320 -26.351.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.587.506 190.642.582
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.002.973 143.340
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-84.189.694 147.401.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.473.323 -33.831.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.253.625 -61.604.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-71.114 -73.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.048.123 969.747
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-185.861 -63.995
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-185.861 -63.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.033.742
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.862.262 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.968.235 50.470.304
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
589.407.271 58.497.230
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-566.439.036 -148.026.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 140.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-404.627 -10.237.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-404.627 -10.237.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.313.677 13.580.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.909.050 3.342.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.909.050 5.313.677
Ticari Alacaklar
6 113.103.031 109.080.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 186.569 55.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 112.916.462 109.025.233
Diğer Alacaklar
7 13.063 9.372
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,7 1.691 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.372 9.372
Stoklar
8 1.160.113.313 1.008.199.459
Peşin Ödenmiş Giderler
9 86.832.564 98.615.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
95.396 95.123
Diğer Dönen Varlıklar
17 61.805.953 60.851
ARA TOPLAM
1.426.872.370 1.221.374.882
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.426.872.370 1.221.374.882
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 27.554.375 17.928.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.554.375 17.928.720
Diğer Alacaklar
7 115.272 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 115.272 0
Stoklar
8 0 158.761.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 318.709.948 74.100.000
Maddi Duran Varlıklar
3.396.024 1.461.238
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.463 7.463
Diğer Duran Varlıklar
17 61.731.716 107.375.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
411.514.798 359.633.988
TOPLAM VARLIKLAR
1.838.387.168 1.581.008.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 25.650.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 261.856.182 224.406.681
Ticari Borçlar
6 472.101.638 312.514.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 466.511.093 304.569.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.590.545 7.944.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 138.218 117.897
Diğer Borçlar
7 149.825 4.152.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,7 34.749 4.047.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 115.076 104.839
Türev Araçlar
11 139.353 0
Ertelenmiş Gelirler
9 472.095.448 565.910.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 41.450.122 20.367.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 307.931 86.038
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 41.142.191 20.281.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.916.115 1.984.945
ARA TOPLAM
1.275.496.901 1.129.454.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.275.496.901 1.129.454.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 390.296.607 378.068.788
Ertelenmiş Gelirler
9 27.554.375 17.928.720
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 246.875 266.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 246.875 266.436
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
418.097.857 396.263.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.693.594.758 1.525.718.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.792.410 55.290.026
Ödenmiş Sermaye
18 80.000.000 40.000.000
Sermaye Avansı
18 0 140.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 100.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 58.211 -25.109
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 58.211 -25.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 58.211 -25.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.046.429 2.046.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-126.731.294 -21.118.253
Net Dönem Karı veya Zararı
89.419.064 -105.613.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.792.410 55.290.026
TOPLAM KAYNAKLAR
1.838.387.168 1.581.008.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 211.572.550 102.515.407 147.095.533 12.859.928
Satışların Maliyeti
19 -145.669.510 -41.838.894 -118.144.910 -2.565.938
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.903.040 60.676.513 28.950.623 10.293.990
BRÜT KAR (ZARAR)
65.903.040 60.676.513 28.950.623 10.293.990
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.864.667 -5.470.408 -2.825.016 -2.459.590
Pazarlama Giderleri
20 -15.693.168 -12.900.110 -3.374.247 -2.638.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50.098.700 14.141.509 7.419.664 7.684.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-73.024.404 -58.263.678 -15.018.643 -28.119.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.419.501 -1.816.174 15.152.381 -15.238.372
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
103.176.057 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
122.595.558 -1.816.174 15.152.381 -15.238.372
Finansman Gelirleri
22 8.544.454 441.057 113.395 100.744
Finansman Giderleri
22 -41.720.948 -132.498.834 -23.024.850 -51.393.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.419.064 -133.873.951 -7.759.074 -66.531.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.419.064 -133.873.951 -7.759.074 -66.531.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
89.419.064 -133.873.951 -7.759.074 -66.531.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
89.419.064 -133.873.951 -7.759.074 -66.531.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi pay başına kazanç / (kayıp) 24 1,25520000 -3,34680000 -0,10890000 -1,66330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç/(kayıp) 24 1,25520000 -3,34680000 -0,10890000 -1,66330000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83.320 -14.362 113.491 -6.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.320 -14.362 113.491 -6.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.320 -14.362 113.491 -6.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.502.384 -133.888.313 -7.645.583 -66.537.896
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
89.502.384 -133.888.313 -7.645.583 -66.537.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567063


BIST18:051.385
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
BJKAS 6,15 68.115.671 % 0,00  
BNTAS 3,56 9.321.477 % 0,00  
BIOEN 37,64 396.837.127 % 0,00  
EMKEL 2,47 7.160.680 % 0,00  
GARAN 8,82 2.134.868.458 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8681 8,8724 % 0,07  
Euro 10,3949 10,4023 % -0,30  
Sterlin 12,0879 12,1485 % 0,01  
Frank 9,5328 9,5902 % -0,21  
Riyal 2,3588 2,3706 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 7,40  
Altın Gr. 502 502 2,69  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 0,18  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,06  
B. Petrol 78,32 78,32 1,09