***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 18:29***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866
Transferler
0 0 0 0 -54.550 0 0 -290.461.939 290.516.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -38.057 0 0 -82.838.101 -82.876.158 -82.876.158
Dönem Sonu Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.233.197 -314.856 7.021.505 -495.988.188 -82.838.101 273.894.708 273.894.708
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755
Transferler
15.200.000 -190.000.000 0 174.800.000 0 0 0 -217.208.470 217.208.470 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 150.633 0 0 -27.006.065 -26.855.432 -26.855.432
Dönem Sonu Bakiyeler
310.200.000 0 -2.218.849 719.800.000 8.573.398 -295.807 7.021.505 -712.881.859 -27.006.065 303.192.323 303.192.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.370.277 68.295.003
Dönem Karı (Zararı)
-27.006.065 -82.838.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.724.828 99.324.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 162.685 169.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
251.171 321.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 51.458.931 58.608.190
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.852.041 40.224.778
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.720.911 51.808.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.792.177 10.465.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 424.549
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
37.837.820 21.023.733
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
520.765 -3.128.913
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.868.392 -7.164.794
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
331.193 4.352.117
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-58.110.524 31.608.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.518.912 -5.772.494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.439.674 68.295.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-69.397 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.402 -26.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.402 -26.563
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.402 -26.563
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.339.191 -67.662.096
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.230.000 657.867.871
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.635.200 -690.479.138
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
15.628.794 -22.300.628
Ödenen Faiz
-36.285.642 -58.867.892
Alınan Faiz
839.591 1.827.715
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.116.734 44.289.976
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
995.684 606.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
995.684 606.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.291.268 17.606.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.286.952 18.212.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 149.447.100 112.334.682
Ticari Alacaklar
22.083.467 41.534.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 597.748 465.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.485.719 41.069.239
Diğer Alacaklar
6.355.637 6.355.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.355.637 6.355.637
Stoklar
7 231.194.900 269.032.720
Peşin Ödenmiş Giderler
18.883.289 16.917.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.883.289 16.917.414
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 890.289 837.935
Diğer Dönen Varlıklar
13 27.542.094 26.908.362
ARA TOPLAM
456.396.776 473.921.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
456.396.776 473.921.607
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.258.406 1.599.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.258.406 1.599.193
Diğer Alacaklar
1.269.155 1.269.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.269.155 1.269.155
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.036.495.000 1.036.495.000
Maddi Duran Varlıklar
10 13.545.664 13.672.947
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.388.537 6.875.177
Diğer Duran Varlıklar
13 108.751.547 106.238.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.165.708.309 1.166.150.055
TOPLAM VARLIKLAR
1.622.105.085 1.640.071.662
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 776.520.508 420.835.115
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 237.628.891 526.018.662
Ticari Borçlar
31.706.417 22.838.025
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 19.733.281 16.047.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.973.136 6.790.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
191.163 513.311
Diğer Borçlar
19.975.144 4.316.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 19.138.505 3.509.711
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
836.639 806.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.631.719 142.397.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 84.631.719 142.397.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.373.571 9.252.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
603.701 296.515
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.769.870 8.956.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 650.049 768.637
ARA TOPLAM
1.160.677.462 1.126.940.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.160.677.462 1.126.940.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 156.236.679 181.072.580
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.258.406 1.603.493
Uzun Vadeli Karşılıklar
740.215 407.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
740.215 407.808
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.235.300 183.083.881
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.318.912.762 1.310.023.907
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
303.192.323 330.047.755
Ödenmiş Sermaye
14 310.200.000 295.000.000
Sermaye Avansı
14 0 190.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -2.218.849 -2.218.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 719.800.000 545.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
10 8.573.398 8.573.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-295.807 -446.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -295.807 -446.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Girişim Sermayesi Fonu
7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-712.881.859 -495.673.389
Net Dönem Karı veya Zararı
-27.006.065 -217.208.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
303.192.323 330.047.755
TOPLAM KAYNAKLAR
1.622.105.085 1.640.071.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 148.762.571 54.661.550
Satışların Maliyeti
15 -42.889.360 -22.404.376
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.873.211 32.257.174
BRÜT KAR (ZARAR)
105.873.211 32.257.174
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.796.243 -6.627.526
Pazarlama Giderleri
16 -32.639.358 -8.169.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.270.366 9.049.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.749.951 -7.744.652
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.958.025 18.765.830
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.958.025 18.765.830
Finansman Gelirleri
19 839.591 1.827.715
Finansman Giderleri
19 -96.803.681 -103.431.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.006.065 -82.838.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.006.065 -82.838.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.006.065 -82.838.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-27.006.065 -82.838.101
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kayıp 21 -0,09110000 -0,40410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
150.633 -38.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
150.633 -38.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
150.633 -38.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.855.432 -82.876.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-26.855.432 -82.876.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933557


BIST
17:461.382
Değişim :  -1,40% |  -19,65
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler17:46
IEYHO 0,99 32.224.612 % 10,00  
TKURU 210,10 7.645.622 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.005.885 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.783.843 % 9,99  
GARFA 13,61 8.946.348 % 9,94  
17:46 Alış Satış %  
Dolar 8,8567 8,8590 % 1,11  
Euro 10,3805 10,3865 % 0,75  
Sterlin 12,0735 12,1340 % 0,74  
Frank 9,5346 9,5921 % 1,02  
Riyal 2,3541 2,3659 % 1,08  
17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.749 6,26  
Altın Gr. 498 498 6,80  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,35 22,39 -0,13  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,03  
B. Petrol 77,79 77,79 0,56