***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2017 19:18***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 0 0 27.866 2.046.429 10.475.359 -31.593.612 20.956.042 20.956.042
Transferler
-31.593.612 31.593.612 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.975 -105.613.041 -105.666.016 -105.666.016
Sermaye Avansı
140.000.000 140.000.000 140.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 -25.109 2.046.429 -21.118.253 -105.613.041 55.290.026 55.290.026
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 -25.109 2.046.429 21.118.253 -105.613.041 55.290.026 55.290.026
Transferler
352.085 -105.965.126 105.613.041
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.213 151.070.362 151.120.575 151.120.575
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -140.000.000 100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.950.439 63.996.167
Dönem Karı (Zararı)
151.070.362 -105.613.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-94.746.618 -11.056.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 988.747 397.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
708.664 85.916
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 112.515.363 5.095.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -211.273.286 -15.966.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -211.273.286 -15.966.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 2.215.000 -669.139
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.215.000 -669.139
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
98.894 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.179.947 180.753.492
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.665.184 -40.968.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-494.845 20.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.182.914 -185.213.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 5.582.502 -23.028.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.569.100 267.207.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.996.186 4.053.956
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-229.587.416 190.049.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.405.004 -31.366.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.856.203 64.083.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-94.236 -87.709
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-224.224 1.356.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-202.817 -87.423
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-202.817 -87.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.444.139
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.407 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.701.614 -73.619.227
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
960.821.929 106.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-914.120.315 -320.519.227
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 140.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.526.951 -8.266.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.526.951 -8.266.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.313.677 13.580.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.840.628 5.313.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.731.649 5.313.677
Ticari Alacaklar
6 153.805.735 109.080.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 200.113 55.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 153.605.622 109.025.233
Diğer Alacaklar
7 14.161 9.372
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,7 4.789 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.372 9.372
Stoklar
8 989.326.691 1.166.961.023
Peşin Ödenmiş Giderler
9 87.834.741 98.615.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 101.679 95.123
Diğer Dönen Varlıklar
18 40.450.181 60.851
ARA TOPLAM
1.294.264.837 1.380.136.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.294.264.837 1.380.136.446
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 19.849.607 17.928.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.849.607 17.928.720
Diğer Alacaklar
7 490.056 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 490.056 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 461.565.000 74.100.000
Maddi Duran Varlıklar
12 3.362.622 1.461.238
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.206.104 7.463
Diğer Duran Varlıklar
18 76.198.498 107.375.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
566.671.887 200.872.424
TOPLAM VARLIKLAR
1.860.936.724 1.581.008.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 90.150.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 156.992.245 224.406.681
Ticari Borçlar
6 541.083.232 312.514.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 533.269.463 304.569.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.813.769 7.944.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 159.403 117.897
Diğer Borçlar
7 156.612 4.152.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,7 27.657 4.047.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 128.955 104.839
Türev Araçlar
11 98.894 0
Ertelenmiş Gelirler
9 334.402.494 565.910.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 19.011.406 20.367.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 157.565 86.038
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 18.853.841 20.281.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.705.078 1.984.945
ARA TOPLAM
1.143.759.364 1.129.454.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.143.759.364 1.129.454.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 490.696.597 378.068.788
Ertelenmiş Gelirler
9 19.849.607 17.928.720
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 220.555 266.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 220.555 266.436
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.766.759 396.263.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.654.526.123 1.525.718.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.410.601 55.290.026
Ödenmiş Sermaye
19 80.000.000 40.000.000
Sermaye Avansı
19 0 140.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 100.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 25.104 -25.109
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 25.104 -25.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 25.104 -25.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.398.514 2.046.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-127.083.379 -21.118.253
Net Dönem Karı veya Zararı
151.070.362 -105.613.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.410.601 55.290.026
TOPLAM KAYNAKLAR
1.860.936.724 1.581.008.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 466.924.584 104.111.771
Satışların Maliyeti
20 -331.824.129 -42.274.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.100.455 61.837.550
BRÜT KAR (ZARAR)
135.100.455 61.837.550
Genel Yönetim Giderleri
21 -9.318.262 -7.408.971
Pazarlama Giderleri
21 -20.228.982 -20.268.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 273.864.619 46.346.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -112.733.714 -69.702.594
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
266.684.116 10.804.078
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.215.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
264.469.116 10.804.078
Finansman Gelirleri
25 56.714 465.585
Finansman Giderleri
25 -113.455.468 -116.882.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.070.362 -105.613.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
151.070.362 -105.613.041
DÖNEM KARI (ZARARI)
151.070.362 -105.613.041
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
151.070.362 -105.613.041
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 27 2,05700000 -2,64030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 27 2,05700000 -2,64030000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.213 -52.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.213 -52.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.213 -52.975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.120.575 -105.666.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
151.120.575 -105.666.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589411


BIST17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42