***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 19:39
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -971.060 -6.182.622 5.712 203.856.226 442.716.848 169.911.082 998.887.931 138.170 999.026.101
Transferler
119.156.733 50.754.349 -169.911.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.195.251 2.359.786 97.599.586 98.764.121 98.764.121
Kar Payları
-111.158.061 -111.158.061 -111.158.061
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -2.166.311 -3.822.836 5.712 323.012.959 382.313.136 97.599.586 986.493.991 138.170 986.632.161
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -7.483.706 2.174.495 5.712 323.012.959 382.313.136 174.138.010 1.063.712.351 1.063.712.351
Transferler
38.475.170 135.662.840 -174.138.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.412.270 31.165 117.076.528 115.695.423 115.695.423
Kar Payları
-127.681.560 -127.681.560 -127.681.560
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.895.976 2.205.660 5.712 361.488.129 390.294.416 117.076.528 1.051.726.214 1.051.726.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.223.040 124.247.819
Dönem Karı (Zararı)
117.076.528 97.599.586
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.981.710 73.270.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.098.657 30.466.866
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.302.942 2.881.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.171.638 4.778.053
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-53.856 3.444.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.592.508 -4.169.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 5.538.652 7.613.712
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-271.714 18.921.546
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.433.085 -9.273.741
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 29.681.772 23.344.518
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -171.368 -1.292.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.061.903 -20.322.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.339.811 -60.043.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.279.397 11.426.928
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.326.305 2.265.059
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.722.842 2.000.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.953.842 24.028.536
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
132.996.335 150.547.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.718.913 -2.511.141
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -27.054.382 -23.788.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
937.398 -36.556.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.413.940 1.508.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -21.920.711 -36.549.697
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.552.143 -1.514.733
Alınan Temettüler
10 21.996.312 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.552.772 -122.057.141
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.599.125 33.228.435
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.856.774 -43.136.928
Ödenen Temettüler
-127.681.560 -111.158.061
Ödenen Faiz
-3.206.071 -5.160.271
Alınan Faiz
18 5.592.508 4.169.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.392.334 -34.365.711
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.392.334 -34.365.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 104.431.507 67.338.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.039.173 32.973.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 89.552.497 102.952.334
Finansal Yatırımlar
4 1.486.676 1.479.173
Ticari Alacaklar
7 336.029.184 296.930.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 70.804 2.643.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
335.958.380 294.287.273
Diğer Alacaklar
4.851.480 3.546.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.851.480 3.546.016
Stoklar
9 89.704.997 102.031.302
Peşin Ödenmiş Giderler
21.666.499 10.775.300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.845 75.714
Diğer Dönen Varlıklar
3.199.319 7.411.185
ARA TOPLAM
546.510.497 525.201.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
546.510.497 525.201.938
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.805.947 3.134.161
Ticari Alacaklar
4.957.298 1.919.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.957.298 1.919.261
Diğer Alacaklar
1.373.914 2.415.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.373.914 2.415.167
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 102.262.580 111.996.741
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
180.013.734 179.915.999
Maddi Duran Varlıklar
519.116.423 533.386.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.947.206 48.414.593
Şerefiye
19.067.067 19.067.067
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.880.139 29.347.526
Peşin Ödenmiş Giderler
6.029.855 2.454.171
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 12.023.941 13.253.728
Diğer Duran Varlıklar
1.152.134 1.165.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
877.683.032 898.055.353
TOPLAM VARLIKLAR
1.424.193.529 1.423.257.291
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 39.599.125 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 57.019.034 65.590.638
Ticari Borçlar
57.076.265 61.799.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 57.076.265 61.799.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.678.021 6.173.871
Diğer Borçlar
10.598.321 8.533.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.598.321 8.533.613
Ertelenmiş Gelirler
24.684.848 20.877.195
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 17.666.986 14.119.783
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.159.279 15.347.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.334.190 1.756.859
ARA TOPLAM
226.816.069 194.198.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.816.069 194.198.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 98.076.990 119.332.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.115.331 31.102.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 29.219.390 25.206.728
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.895.941 5.895.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 12.458.925 14.911.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.651.246 165.346.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
372.467.315 359.544.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.051.726.214 1.063.712.351
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.895.976 -7.483.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.895.976 -7.483.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.895.976 -7.483.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.211.372 2.180.207
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.205.660 2.174.495
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
361.488.129 323.012.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
390.294.416 382.313.136
Net Dönem Karı veya Zararı
117.076.528 174.138.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.051.726.214 1.063.712.351
TOPLAM KAYNAKLAR
1.424.193.529 1.423.257.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 507.061.432 494.344.681 283.573.263 282.682.765
Satışların Maliyeti
16 -318.663.512 -321.903.017 -170.554.974 -174.563.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.397.920 172.441.664 113.018.289 108.119.310
BRÜT KAR (ZARAR)
188.397.920 172.441.664 113.018.289 108.119.310
Genel Yönetim Giderleri
-32.183.731 -28.193.372 -14.830.018 -12.187.284
Pazarlama Giderleri
-14.978.004 -18.587.888 -6.402.152 -9.847.522
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-59.715 -43.335 -30.688 -40.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.113.363 10.799.177 2.633.013 -1.663.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.451.499 -12.448.894 -10.897.585 -5.133.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.838.334 123.967.352 83.490.859 79.247.988
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 8.607.386 9.592.424 4.597.257 5.382.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -6.159.575 -1.853.495 -4.777.415 -927.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12.433.085 9.273.741 6.989.190 7.377.524
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
146.719.230 140.980.022 90.299.891 91.080.364
Finansman Gelirleri
18 16.591.785 6.794.110 9.246.467 3.281.383
Finansman Giderleri
19 -16.552.715 -26.830.028 -10.093.577 -8.346.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.758.300 120.944.104 89.452.781 86.015.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.681.772 -23.344.518 -17.691.032 -12.927.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -30.601.585 -23.830.260 -17.564.720 -13.131.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 919.813 485.742 -126.312 203.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
117.076.528 97.599.586 71.761.749 73.087.446
DÖNEM KARI (ZARARI)
117.076.528 97.599.586 71.761.749 73.087.446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
117.076.528 97.599.586 71.761.749 73.087.446
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.412.270 -1.195.251 -2.758.872 -1.001.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.513.021 -1.535.990 -3.196.274 -1.293.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-252.316 41.926 -252.316 41.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-252.316 41.926 -252.316 41.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
353.067 298.813 689.718 250.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
302.604 307.198 639.255 258.775
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
50.463 -8.385 50.463 -8.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.165 2.359.786 -137.123 1.672.106
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.165 2.359.786 -137.123 1.672.106
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.381.105 1.164.535 -2.895.995 670.548
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.695.423 98.764.121 68.865.754 73.757.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.695.423 98.764.121 68.865.754 73.757.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554215


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9150 17,9684 % 0,20  
Euro 18,3981 18,4450 % 0,24  
Sterlin 21,7179 21,8268 % 0,11  
Frank 18,9874 19,1018 % 0,08  
Riyal 4,7648 4,7887 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -2,43  
Altın Gr. 1.039 1.039 -0,37  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.952 7.020 28,00  
Yarım 3.388 3.432 14,00  
Çeyrek 1.699 1.715 6,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,83 -0,04  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 -0,02  
B. Petrol 97,90 97,90 -0,11