***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 18:22
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.222.257 5.712 2.741.129 361.488.129 390.294.416 175.465.839 1.110.324.713 1.110.324.713
Transferler
27.861.327 147.604.512 -175.465.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.160 53.765 70.140.360 70.140.360 70.140.360
Kar Payları
-135.192.242 -135.192.242 -135.192.242
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.108.097 5.712 2.794.894 389.349.456 402.706.686 70.140.360 1.045.440.756 0 1.045.440.756
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 403.169.750 149.907.991 1.126.035.297 1.126.035.297
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.689.320 -1.689.320 -1.689.320
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -1.689.320 -1.689.320 -1.689.320
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 401.480.430 149.907.991 1.124.345.977 1.124.345.977
Transferler
27.975.862 121.932.129 -149.907.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.627 131.321 101.700.117 101.881.065 101.881.065
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-135.192.240 -135.192.240 -135.192.240
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.513.279 5.712 3.071.206 416.998.982 388.220.319 101.700.117 1.091.034.802 1.091.034.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.407.557 16.882.605
Dönem Karı (Zararı)
101.700.117 70.140.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
92.417.225 44.224.138
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.553.888 33.414.485
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.896.560 642.985
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.896.560 642.985
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.355.732 6.905.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.428.658 5.715.520
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.011.626 1.190.080
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-84.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.068.355 8.164.406
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -8.433.867 -3.577.492
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 26.502.222 11.741.898
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
650.807 827.902
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.028.963 -13.569.159
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 29.979.006 12.721.261
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 941.840 -4.883.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-95.602.478 -82.311.218
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.297.319 -27.153.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.290.145 -23.631.256
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -35.625.550 -32.931.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.600.968 -1.745.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.788.496 3.150.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
98.514.864 32.053.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.615.295 -1.646.400
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -298.576 -558.279
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.193.436 -12.965.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.607.050 -30.499.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.745 7.726.762
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
43384 -56.768.248 -35.737.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.871.155
Alınan Temettüler
23.208.425
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
21 -28.502.194
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -5.343.353 -22.825.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.756.156 52.233.799
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
486.889.369 223.251.914
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-341.701.096 -34.246.746
Ödenen Temettüler
-135.192.240 -135.192.242
Ödenen Faiz
-15.673.744 -5.156.619
Alınan Faiz
18 8.433.867 3.577.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556.663 38.617.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556.663 38.617.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
153.725.346 94.384.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
154.282.009 133.001.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 154.282.009 153.725.346
Finansal Yatırımlar
4 2.493.548 2.028.322
Ticari Alacaklar
385.022.121 383.621.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 15.622 149.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 385.006.499 383.472.011
Diğer Alacaklar
39.888.257 6.042.710
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 28.502.194 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.386.063 6.042.710
Türev Araçlar
6 3.097.857
Stoklar
9 171.436.464 135.810.914
Peşin Ödenmiş Giderler
21.007.897 12.661.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
713.470 384.455
Diğer Dönen Varlıklar
1.407.419 7.129.767
ARA TOPLAM
779.349.042 701.403.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
779.349.042 701.403.880
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.569.965 2.569.965
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.969.247 1.208.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.969.247 1.208.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 104.647.075 122.016.733
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
209.235.608 210.694.814
Maddi Duran Varlıklar
653.369.196 632.114.142
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.839.782 46.761.928
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.491.508 29.413.654
Peşin Ödenmiş Giderler
11.526.580 7.751.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 13.645.297 27.371.181
Diğer Duran Varlıklar
4.237.368 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.050.040.118 1.050.488.456
TOPLAM VARLIKLAR
1.829.389.160 1.751.892.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 208.321.544 127.156.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 43.325.242 95.782.504
Ticari Borçlar
93.163.268 112.764.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 182 154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 93.163.086 112.764.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 10.415.081 6.898.287
Diğer Borçlar
9.002.864 7.395.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.002.864 7.395.488
Ertelenmiş Gelirler
20.939.380 43.038.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 8.311.502 5.736.167
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.953.166 14.425.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.374.861 3.560.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.578.305 10.865.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.886.036 2.699.106
ARA TOPLAM
416.318.083 415.896.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
416.318.083 415.896.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 267.385.002 166.707.957
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.210.719 34.296.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 35.157.391 30.158.300
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.053.328 4.137.880
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 15.440.554 8.956.203
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.036.275 209.960.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
738.354.358 625.857.039
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.091.034.802 1.126.035.297
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.507.567 -8.557.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.507.567 -8.557.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.513.279 -8.562.906
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.071.206 2.939.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.071.206 2.939.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
416.998.982 389.023.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
388.220.319 403.169.750
Net Dönem Karı veya Zararı
101.700.117 149.907.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.091.034.802 1.126.035.297
TOPLAM KAYNAKLAR
1.829.389.160 1.751.892.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 573.093.633 499.734.837 307.170.039 284.458.820
Satışların Maliyeti
16 -394.667.957 -381.290.643 -205.234.281 -207.225.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.425.676 118.444.194 101.935.758 77.233.442
BRÜT KAR (ZARAR)
178.425.676 118.444.194 101.935.758 77.233.442
Genel Yönetim Giderleri
-44.193.950 -44.382.001 -20.317.486 -19.236.295
Pazarlama Giderleri
-11.925.219 -9.425.674 -6.208.682 -3.495.143
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.955 -177.613 -1.978 -137.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.507.090 9.218.556 7.099.213 -3.476.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.050.598 -4.709.374 -2.628.758 1.671.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.759.044 68.968.088 79.878.067 52.558.785
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 11.316.891 13.422.999 5.377.822 5.572.894
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -3.383.028 -2.236.792 -2.260.243 -1.191.228
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11.028.963 13.569.159 3.844.482 9.343.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
146.721.870 93.723.454 86.840.128 66.283.508
Finansman Gelirleri
18 38.169.298 12.483.129 25.322.001 2.667.274
Finansman Giderleri
18 -53.212.045 -23.344.962 -29.077.794 -9.079.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.679.123 82.861.621 83.084.335 59.870.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.979.006 -12.721.261 -20.726.604 -7.602.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.768.771 -14.515.547 -8.899.639 -8.250.953
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -20.210.235 1.794.286 -11.826.965 648.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.700.117 70.140.360 62.357.731 52.268.535
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.700.117 70.140.360 62.357.731 52.268.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
101.700.117 70.140.360 62.357.731 52.268.535
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,68000000 0,47000000 0,41000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.627 114.160 -609.724 -2.684.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 -605.430 -3.498.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
62.034 142.700 -156.725 142.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
62.034 142.700 -156.725 142.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.407 -28.540 152.431 671.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 121.086 699.623
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-12.407 -28.540 31.345 -28.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
131.321 53.765 35.685 87.113
Yabancı Para Çevrim Farkları
131.321 53.765 35.685 87.113
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
180.948 167.925 -574.039 -2.597.219
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.881.065 70.308.285 61.783.692 49.671.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
101.881.065 70.308.285 61.783.692 49.671.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704805


BIST
18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.549.645 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.373.901 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.440 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.087 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9578 17,9653 % 0,54  
Euro 18,5487 18,5710 % 0,85  
Sterlin 21,8530 21,9626 % 0,40  
Frank 19,0166 19,1312 % 0,72  
Riyal 4,7657 4,7896 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -4,82  
Altın Gr. 1.035 1.036 5,80  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.934 7.003 19,00  
Yarım 3.378 3.424 10,00  
Çeyrek 1.694 1.711 4,00  
Gümüş.Ons 20,27 20,30 -0,32  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 0,00  
B. Petrol 98,86 98,86 1,46