***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 19:03
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 401.480.430 149.907.991 1.124.345.977 1.124.345.977
Transferler
27.975.862 121.932.129 -149.907.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.627 131.321 101.700.117 101.881.065 101.881.065
Kar Payları
-135.192.240 -135.192.240 -135.192.240
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.513.279 5.712 3.071.206 416.998.982 388.220.319 101.700.117 1.091.034.802 0 1.091.034.802
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
92.709.699 57.414.287 -150.123.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.875.867 -525.613 78.504.581 71.103.101 71.103.101
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -13.216.648 5.712 2.854.176 494.770.606 355.423.161 78.504.581 1.107.893.333 1.107.893.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
278.131.660 81.452.259
Dönem Karı (Zararı)
78.504.581 101.700.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
111.210.301 89.319.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.596.016 36.553.888
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
337.631 5.896.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 337.631 5.896.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.223.599 11.355.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.388.630 10.428.658
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.698.220 1.011.626
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
136.749 -84.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.938.269 18.068.355
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -9.109.488 -8.433.867
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 48.047.757 26.502.222
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.743.616 650.807
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.504.647 -11.028.963
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 12.325.791 29.979.006
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 409.202 941.840
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -859.176 -3.097.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
99.299.993 -99.459.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 73.342.745 -8.909.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.397.743 -20.535.641
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 48.308.625 -35.625.550
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 34.085.404 -19.600.968
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.960.962 -14.788.496
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
289.014.875 91.559.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -6.674.050 -2.615.295
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -156.346 -298.576
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.052.819 -7.193.436
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.868.215 -56.369.430
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
18 17.523.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43781 -65.302.164 -56.768.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
33.828 398.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.122.879 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.134.626 -24.526.166
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.288.799.055 459.607.047
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.319.020.401 -341.701.096
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.929.264 0
Ödenen Temettüler
-105.149.520 -135.192.240
Ödenen Faiz
-45.943.984 -15.673.744
Alınan Faiz
19 9.109.488 8.433.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.128.819 556.663
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.128.819 556.663
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
236.929.104 153.725.346
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
290.057.923 154.282.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 290.057.923 236.929.104
Finansal Yatırımlar
4,5 9.133.586 2.931.240
Ticari Alacaklar
274.248.667 347.929.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 89.736 56.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 274.158.931 347.872.584
Diğer Alacaklar
42.292.237 6.255.876
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,22 4.859.868 172.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.432.369 6.083.710
Türev Araçlar
6 0 0
Stoklar
9 171.210.690 219.519.315
Peşin Ödenmiş Giderler
19.612.538 17.598.804
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.076 2.216.673
Diğer Dönen Varlıklar
8.759.950 14.124.072
ARA TOPLAM
815.316.667 847.504.127
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
815.316.667 847.504.127
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 26.134.134 2.569.965
Diğer Alacaklar
1.623.893 1.498.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.623.893 1.498.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 101.032.422 103.728.231
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
218.454.142 208.087.453
Maddi Duran Varlıklar
724.540.388 709.230.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 20.965.865 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 44.873.516 45.164.066
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.525.242 27.815.792
Peşin Ödenmiş Giderler
4.216.281 9.505.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 8.836.052 10.557.907
Diğer Duran Varlıklar
3.933.291 4.237.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.154.609.984 1.094.579.762
TOPLAM VARLIKLAR
1.969.926.651 1.942.083.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 155.501.436 267.453.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
359.405.455 66.881.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
359.405.455 66.881.631
Banka Kredileri
6 354.995.146 66.881.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.410.309 0
Ticari Borçlar
153.627.926 119.542.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 153.627.926 119.542.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 10.525.938 5.549.666
Diğer Borçlar
10.158.267 8.699.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.158.267 8.699.635
Türev Araçlar
6,24 246.359 1.105.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.311.829 13.948.785
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 9.198.265 627.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.293.059 17.428.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.994.891 4.672.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.298.168 12.756.294
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.683.885 3.703.669
ARA TOPLAM
742.952.419 504.941.306
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
742.952.419 504.941.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.502.501 240.824.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.502.501 240.824.922
Banka Kredileri
6 41.658.778 240.824.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.843.723 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.331.022 37.438.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 44.219.035 32.463.426
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.111.987 4.975.238
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 13.247.376 16.939.245
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.080.899 295.202.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
862.033.318 800.144.137
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.107.893.333 1.141.939.752
Ödenmiş Sermaye
16 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
16 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.210.936 -6.335.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.210.936 -6.335.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.216.648 -6.340.781
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.854.176 3.379.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.854.176 3.379.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
494.770.606 402.060.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
355.423.161 403.158.394
Net Dönem Karı veya Zararı
78.504.581 150.123.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.107.893.333 1.141.939.752
TOPLAM KAYNAKLAR
1.969.926.651 1.942.083.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 668.711.596 573.093.633 336.077.058 307.170.039
Satışların Maliyeti
17 -529.637.066 -394.667.957 -249.419.560 -205.234.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
139.074.530 178.425.676 86.657.498 101.935.758
BRÜT KAR (ZARAR)
139.074.530 178.425.676 86.657.498 101.935.758
Genel Yönetim Giderleri
-38.990.597 -44.193.950 -8.743.331 -20.317.486
Pazarlama Giderleri
-18.371.197 -11.925.219 -8.817.399 -6.208.682
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.757 -3.955 -1.848 -1.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.589.854 13.507.090 5.776.048 7.099.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.110.646 -8.050.598 -8.767.758 -2.628.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.188.187 127.759.044 66.103.210 79.878.067
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 30.416.086 11.316.891 24.170.653 5.377.822
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -2.730.903 -3.383.028 -1.335.988 -2.260.243
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 2.504.647 11.028.963 1.011.393 3.844.482
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.378.017 146.721.870 89.949.268 86.840.128
Finansman Gelirleri
19 44.985.442 38.169.298 25.223.206 25.322.001
Finansman Giderleri
19 -68.533.087 -53.212.045 -40.586.542 -29.077.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.830.372 131.679.123 74.585.932 83.084.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.325.791 -29.979.006 -12.082.438 -20.726.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -12.623.095 -9.768.771 -10.028.323 -8.899.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 297.304 -20.210.235 -2.054.115 -11.826.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.504.581 101.700.117 62.503.494 62.357.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.504.581 101.700.117 62.503.494 62.357.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
78.504.581 101.700.117 62.503.494 62.357.731
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,52000000 0,68000000 0,42000000 0,42000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.875.867 49.627 -9.097.992 -609.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.363.550 0 -11.147.299 -605.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-231.284 62.034 -225.191 -156.725
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-231.284 62.034 -225.191 -156.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.718.967 -12.407 2.274.498 152.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.672.710 0 2.229.460 121.086
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
46.257 -12.407 45.038 31.345
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-525.613 131.321 -435.419 35.685
Yabancı Para Çevrim Farkları
-525.613 131.321 -435.419 35.685
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.401.480 180.948 -9.533.411 -574.039
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.103.101 101.881.065 52.970.083 61.783.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.103.101 101.881.065 52.970.083 61.783.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782098


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76