***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.05.2020 18:10
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752
Transferler
1.889.701 148.234.285 -150.123.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.194 16.062.605 15.972.411 15.972.411
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.289.595 403.950.608 551.392.679 16.062.605 1.157.912.163 0 1.157.912.163
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.792.448 138.001.172 -160.793.620 -3.750 -3.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-291.595 233.171 69.415.408 69.356.984 -158 69.356.826
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2 4.658 4.658
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.738.970 5.712 2.912.399 524.416.290 486.058.313 69.415.408 1.262.620.897 4.500 1.262.625.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.750.705 198.550.694
Dönem Karı (Zararı)
69.415.250 16.062.605
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.538.545 53.379.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.213.899 20.181.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.483.117 188.008
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.483.117 188.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.882.225 10.881.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.119.528 7.872.918
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
118.676 3.178.585
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 644.021 -169.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.992.030 17.845.592
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.743.156 -4.463.977
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 13.735.186 22.309.569
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.344.618 5.076.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.165.639 220.364
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.165.639 220.364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -37.531 -1.493.254
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 17.135.941 243.353
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -310.115 236.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.147.695 136.609.738
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.641.472 33.267.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.375.794 -14.219.064
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
52.599.828 59.461.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.526.021 30.045.463
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.743.722 28.054.206
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
131.806.100 206.052.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -561.943 -2.158.558
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-573.620 -13.860
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.919.832 -5.329.024
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.547.934 -38.054.955
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4.658 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 403.331 -173.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -12.955.923 -37.586.417
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -294.790
Alınan Temettüler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.351.547 -102.359.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.602.494 -85.459.951
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.757.023 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-13.735.186 -21.363.746
Alınan Faiz
18 3.743.156 4.463.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.851.224 58.136.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.851.224 58.136.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 312.528.626 239.860.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 320.379.850 297.996.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 316.616.902 309.098.199
Finansal Yatırımlar
4 3.762.948 3.430.427
Ticari Alacaklar
259.399.929 212.241.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-21 19.621 3.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 259.380.308 212.237.653
Diğer Alacaklar
12.814.829 1.716.201
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 12.814.829 1.716.201
Türev Araçlar
5 1.854.140 2.025.645
Stoklar
8 114.210.889 166.810.717
Peşin Ödenmiş Giderler
26.744.097 8.077.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
307.177 706.575
Diğer Dönen Varlıklar
5.385.156 9.625.505
ARA TOPLAM
741.096.067 713.732.806
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25.077.238 25.077.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
766.173.305 738.810.044
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 136.205 136.205
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.799.463 1.640.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.799.463 1.640.793
Türev Araçlar
5 1.533.285 196.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 113.864.518 113.885.411
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
214.968.264 215.796.388
Maddi Duran Varlıklar
668.076.796 671.654.951
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.306.147 23.160.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.116.323 44.270.383
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.768.049 26.922.109
Peşin Ödenmiş Giderler
4.808.634 4.408.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15.330.763 15.018.496
Diğer Duran Varlıklar
3.446.206 3.613.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.090.386.604 1.093.782.421
TOPLAM VARLIKLAR
1.856.559.909 1.832.592.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 125.503.621 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 18.692.664 227.873.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.692.664 227.873.093
Banka Kredileri
5 14.083.564 223.016.873
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.609.100 4.856.220
Ticari Borçlar
143.885.857 135.359.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 143.885.857 135.359.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 13.161.645 6.285.413
Diğer Borçlar
16.911.414 8.614.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 16.911.414 8.614.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.419.399 28.516.740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.911.796 9.270.899
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.259.298 20.260.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.916.020 4.462.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.343.278 15.798.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.550.511 3.882.677
ARA TOPLAM
384.296.205 440.063.875
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.296.205 440.063.875
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
135.844.116 127.102.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
135.844.116 127.102.377
Banka Kredileri
5 116.937.500 108.132.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 18.906.616 18.969.877
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.053.453 53.305.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 49.854.824 46.750.681
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.198.629 6.554.608
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16.740.738 18.853.261
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
209.638.307 199.260.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
593.934.512 639.324.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.262.620.897 1.193.263.913
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.733.258 -9.441.663
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.733.258 -9.441.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.738.970 -9.447.375
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.912.399 2.679.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.912.399 2.679.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
524.416.290 501.623.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
486.058.313 348.057.141
Net Dönem Karı veya Zararı
69.415.408 160.793.620
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.500 3.750
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.262.625.397 1.193.267.663
TOPLAM KAYNAKLAR
1.856.559.909 1.832.592.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 390.525.212 332.634.538
Satışların Maliyeti
16 -272.011.338 -280.217.506
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.513.874 52.417.032
BRÜT KAR (ZARAR)
118.513.874 52.417.032
Genel Yönetim Giderleri
-29.467.316 -30.185.748
Pazarlama Giderleri
-14.904.452 -9.553.798
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.861 -1.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.588.366 8.813.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.678.258 -3.342.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.050.353 18.146.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 7.134.442 6.245.433
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -1.245.755 -1.394.915
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 37.531 1.493.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.976.571 24.490.267
Finansman Gelirleri
18 28.250.449 19.762.236
Finansman Giderleri
18 -22.675.829 -27.946.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.551.191 16.305.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.135.941 -243.353
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -19.560.729 -2.594.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.424.788 2.351.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.415.250 16.062.605
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.415.250 16.062.605
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-158 0
Ana Ortaklık Payları
69.415.408 16.062.605
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,46000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-291.595 2.222.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1 2.783.749
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-364.493 -6.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-364.493 -6.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.899 -555.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -556.750
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
72.899 1.219
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
233.171 -90.194
Yabancı Para Çevrim Farkları
233.171 -90.194
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.424 2.131.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.356.826 18.194.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-158 0
Ana Ortaklık Payları
69.356.984 18.194.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845038


BIST
12:562.883
Değişim :  0,91% |  26,13
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.862
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:54
CMBTN 264,30 34.191.289 % 9,99  
TRCAS 12,78 14.767.776 % 9,98  
EKIZ 9,05 871.977 % 9,96  
ALMAD 3,21 2.172.878 % 9,93  
BRKO 1,95 703.511 % 9,55  
12:54 Alış Satış %  
Dolar 17,9619 17,9635 % 0,03  
Euro 18,2132 18,2226 % -0,17  
Sterlin 21,5376 21,6456 % -0,24  
Frank 18,8295 18,9429 % -0,40  
Riyal 4,7710 4,7950 % 0,04  
12:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -3,83  
Altın Gr. 1.026 1.026 -1,87  
Cumhuriyet 6.856 6.959 -5,00  
Tam 6.892 6.942 -14,00  
Yarım 3.358 3.394 -7,00  
Çeyrek 1.684 1.696 -4,00  
Gümüş.Ons 20,05 20,08 -0,21  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 -0,11  
B. Petrol 94,29 94,29 -0,81