***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 19:07
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752
Transferler
92.709.699 57.414.287 -150.123.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.875.867 -525.613 78.504.581 71.103.101 71.103.101
Kar Payları
-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -13.216.648 5.712 2.854.176 494.770.606 355.423.161 78.504.581 1.107.893.333 0 1.107.893.333
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27.175.936 133.617.684 -160.793.620 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.200.331 -291.595 -2.679.228 331.307.962 386.537.470 224 386.537.694
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.193.448 -5.712 -1.187.736 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 58.200.331 -8.545.522 528.799.778 375.337.569 331.307.962 1.474.651.863 3.974 1.474.655.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.305.146 278.131.660
Dönem Karı (Zararı)
331.308.186 78.504.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-72.686.195 111.210.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41.539.018 40.596.016
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.373.916 337.631
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.600.383 337.631
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.773.533 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.521.251 15.223.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.332.226 12.388.630
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.189.025 2.698.220
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 136.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.299.376 38.938.269
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.918.918 -9.109.488
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.218.294 48.047.757
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 15.739.499 6.743.616
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.130.140 -859.176
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.130.140 -859.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -37.531 -2.504.647
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 40.065.364 12.325.791
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -526.613 409.202
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -198.790.615 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.374.319 99.299.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -30.516.478 73.342.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.504.425 -88.397.743
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 28.909.588 48.308.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.318.305 34.085.404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.418.691 31.960.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.247.672 289.014.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.106.986 -6.674.050
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 0 -156.346
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.835.540 -4.052.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.683.697 -48.868.215
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
18 0 17.523.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
636.648 33.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -31.822.708 -65.302.164
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.122.879
Alınan Temettüler
13.541 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -60.511.178 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.811.754 -176.286.240
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
353.941.394 1.288.799.055
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-309.257.537 -1.319.020.401
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.835.699 -3.929.264
Ödenen Temettüler
16 -105.149.520 -105.149.520
Ödenen Faiz
-19.009.869 -45.943.984
Alınan Faiz
19 6.499.477 8.957.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.809.695 52.977.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.809.695 52.977.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 308.946.585 236.929.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 319.756.280 289.906.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 320.327.335 309.098.199
Finansal Yatırımlar
5 43.675.396 3.430.427
Ticari Alacaklar
7 239.157.669 212.241.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 6.088 3.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
239.151.581 212.237.653
Diğer Alacaklar
8 7.610.783 1.716.201
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.610.783 1.716.201
Türev Araçlar
44006 180.267 2.025.645
Stoklar
9 137.901.129 166.810.717
Peşin Ödenmiş Giderler
19.382.398 8.077.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
382.339 706.575
Diğer Dönen Varlıklar
11.190.968 9.625.505
ARA TOPLAM
779.808.284 713.732.806
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23.303.705 25.077.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
803.111.989 738.810.044
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 434.566.021 136.205
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 1.824.963 1.640.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.824.963 1.640.793
Türev Araçlar
44006 911.379 196.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 0 113.885.411
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
213.408.595 215.796.388
Maddi Duran Varlıklar
665.346.737 671.654.951
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 24.147.249 23.160.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.828.980 44.270.383
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.480.706 26.922.109
Peşin Ödenmiş Giderler
3.319.019 4.408.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 15.843.954 15.018.496
Diğer Duran Varlıklar
3.377.029 3.613.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.406.573.926 1.093.782.421
TOPLAM VARLIKLAR
2.209.685.915 1.832.592.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 263.114.270 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.471.123 227.873.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.471.123 227.873.093
Banka Kredileri
6 5.564.384 223.016.873
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.906.739 4.856.220
Ticari Borçlar
7 138.678.141 135.359.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
138.678.141 135.359.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 11.540.151 6.285.413
Diğer Borçlar
15.917.262 8.614.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.917.262 8.614.417
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.962.932 28.516.740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 17.612.351 9.270.899
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.522.618 20.260.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.535.371 4.462.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.987.247 15.798.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.297.593 3.882.677
ARA TOPLAM
511.116.441 440.063.875
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
511.116.441 440.063.875
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
141.825.635 127.102.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
141.825.635 127.102.377
Banka Kredileri
6 123.102.500 108.132.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 18.723.135 18.969.877
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.457.736 53.305.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 49.903.128 46.750.681
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.554.608 6.554.608
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 25.630.266 18.853.261
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.913.637 199.260.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
735.030.078 639.324.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.474.651.863 1.193.263.913
Ödenmiş Sermaye
16 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
16 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.654.809 -9.441.663
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
58.200.331 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.545.522 -9.441.663
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.545.522 -9.447.375
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 5.712
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 2.679.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 2.679.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
528.799.778 501.623.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
375.337.569 348.057.141
Net Dönem Karı veya Zararı
331.307.962 160.793.620
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.974 3.750
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.474.655.837 1.193.267.663
TOPLAM KAYNAKLAR
2.209.685.915 1.832.592.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 727.283.694 668.711.596 336.758.482 336.077.058
Satışların Maliyeti
17 -502.161.539 -529.637.066 -230.150.201 -249.419.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
225.122.155 139.074.530 106.608.281 86.657.498
BRÜT KAR (ZARAR)
225.122.155 139.074.530 106.608.281 86.657.498
Genel Yönetim Giderleri
-57.113.637 -38.990.597 -27.646.321 -8.743.331
Pazarlama Giderleri
-26.418.781 -18.371.197 -11.514.329 -8.817.399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.809 -3.757 -1.948 -1.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.130.962 14.589.854 9.542.596 5.776.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.062.668 -12.110.646 -4.384.410 -8.767.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.654.222 84.188.187 72.603.869 66.103.210
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 214.887.415 30.805.629 207.752.973 24.560.196
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -2.490.602 -2.730.903 -1.244.847 -1.335.988
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 37.531 2.504.647 0 1.011.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
360.088.566 114.767.560 279.111.995 90.338.811
Finansman Gelirleri
19 51.979.165 44.595.899 23.728.716 24.833.663
Finansman Giderleri
19 -40.694.181 -68.533.087 -18.018.352 -40.586.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
371.373.550 90.830.372 284.822.359 74.585.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.065.364 -12.325.791 -22.929.423 -12.082.438
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -37.176.992 -12.623.095 -17.616.263 -10.028.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.888.372 297.304 -5.313.160 -2.054.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
331.308.186 78.504.581 261.892.936 62.503.494
DÖNEM KARI (ZARARI)
331.308.186 78.504.581 261.892.936 62.503.494
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
224 0 158 0
Ana Ortaklık Payları
331.307.962 78.504.581 261.892.778 62.503.494
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 2,21000000 0,52000000 1,74000000 0,42000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.908.736 -6.875.867 58.200.331 -9.097.992
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
61.263.506 0 61.263.506 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -8.363.550 0 -11.147.299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-364.494 -231.284 0 -225.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-364.494 -231.284 0 -225.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.990.276 1.718.967 -3.063.175 2.274.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 1.672.710 0 2.229.460
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
72.899 46.257 0 45.038
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-3.063.175 0 -3.063.175 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.679.228 -525.613 -2.912.399 -435.419
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.679.228 -525.613 -2.912.399 -435.419
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.229.508 -7.401.480 55.287.932 -9.533.411
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
386.537.694 71.103.101 317.180.868 52.970.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
224 0 382 0
Ana Ortaklık Payları
386.537.470 71.103.101 317.180.486 52.970.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870105


BIST
17:592.864
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9421 17,9561 % 0,13  
Euro 18,3990 18,4268 % 0,14  
Sterlin 21,6609 21,7696 % -0,15  
Frank 18,9554 19,0696 % -0,09  
Riyal 4,7618 4,7857 % 0,01  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -6,35  
Altın Gr. 1.036 1.036 -2,96  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.936 7.002 10,00  
Yarım 3.379 3.423 5,00  
Çeyrek 1.695 1.711 2,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,68 -0,18  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 -0,09  
B. Petrol 97,39 97,39 -0,76