***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 18:18
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663
Transferler
27.175.936 133.617.684 -160.793.620 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.200.331 -291.595 -2.679.228 331.307.962 386.537.470 224 386.537.694
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.193.448 -5.712 -1.187.736
Kar Payları
-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2 0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 58.200.331 -8.545.522 0 528.799.778 375.337.569 331.307.962 1.474.651.863 3.974 1.474.655.837
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 143.488.923 -8.545.522 339.342.867 564.794.480 570.249.742 1.798.882.235 3.417 1.798.885.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
129.568.605 440.681.137 -570.249.742 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.842.129 118.069.414 -1.514 118.067.900
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 42.646.794 -8.545.522 468.911.472 780.155.217 218.911.543 1.691.631.249 1.903 1.691.633.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
316.485.836 177.305.146
Dönem Karı (Zararı)
218.910.029 331.308.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
135.229.551 -72.686.194
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.982.129 41.539.018
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.658.746 5.373.916
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.658.746 3.600.383
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.773.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.373.630 10.521.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 12.565.423 8.332.226
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.808.207 2.189.025
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -5.633.513 12.299.376
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8.635.518 19.218.294
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.269.031 -6.918.918
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 21.366.450 15.739.499
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.950 1.130.140
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.950 1.130.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -37.531
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 69.037.244 40.065.364
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -551.185 -526.613
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -198.790.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.443.553 -49.374.320
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -12.858.841 -30.516.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.831.620 -60.504.426
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 10.329.858 28.909.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 23.437.877 3.318.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.366.279 9.418.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
360.583.133 209.247.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.933.246 -3.106.986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.164.051 -28.835.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.341.943 -91.683.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
636.924 636.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -64.198.812 -31.822.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.161.140 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.014.610 -60.511.178
Alınan Temettüler
33.528 13.541
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 62.039.887 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-348.847.464 -74.811.754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.572.903 353.941.394
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.266.113 -309.257.537
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.835.699 -1.835.699
Ödenen Temettüler
15 -225.320.400 -105.149.520
Ödenen Faiz
-8.132.942 -19.009.869
Alınan Faiz
15.134.787 6.499.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.703.571 10.809.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.703.571 10.809.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 468.774.772 308.946.585
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 428.071.201 319.756.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 422.898.879 464.468.206
Finansal Yatırımlar
5 5.172.322 4.306.566
Ticari Alacaklar
7 321.137.317 309.937.222
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 13.945 73.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
321.123.372 309.863.409
Diğer Alacaklar
8 12.750.057 4.646.379
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.750.057 4.646.379
Türev Araçlar
6-23 1.111.841 1.107.891
Stoklar
9 134.759.538 145.089.396
Peşin Ödenmiş Giderler
53.960.829 12.598.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
700.265 612.327
Diğer Dönen Varlıklar
17.499.802 16.241.604
ARA TOPLAM
969.990.850 959.007.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
969.990.850 959.007.964
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 419.865.904 588.060.658
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 1.842.637 1.832.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.842.637 1.832.476
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
200.856.267 198.829.747
Maddi Duran Varlıklar
722.808.583 682.194.295
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 18.940.251 22.448.996
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.674.089 43.518.995
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.325.815 26.170.721
Peşin Ödenmiş Giderler
8.927.710 4.233.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 22.064.931 14.828.161
Diğer Duran Varlıklar
4.560.483 3.167.170
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.442.540.855 1.559.113.608
TOPLAM VARLIKLAR
2.412.531.705 2.518.121.572
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 33.684.625 155.513.285
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.761.675 31.112.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.761.675 31.112.069
Banka Kredileri
6 32.109.890 26.942.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.651.785 4.169.226
Ticari Borçlar
7 244.668.032 221.230.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
244.668.032 221.230.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 13.383.307 8.166.962
Diğer Borçlar
8 17.491.983 11.053.672
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.491.983 11.053.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.551.815 22.023.791
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 52.141.339 20.434.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.913.336 24.340.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.910.135 4.145.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.003.201 20.194.994
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.418.882 4.235.283
ARA TOPLAM
490.014.994 498.110.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490.014.994 498.110.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
141.621.402 134.087.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
141.621.402 134.087.230
Banka Kredileri
6 125.366.429 115.529.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 16.254.973 18.558.230
Diğer Borçlar
0 734.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 734.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.603.936 55.736.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 56.958.600 51.090.986
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.645.336 4.645.336
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 27.658.221 30.567.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.883.559 221.125.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
720.898.553 719.235.920
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.691.631.249 1.798.882.235
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.101.272 134.943.401
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
42.646.794 143.488.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.545.522 -8.545.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.545.522 -8.545.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
468.911.472 339.342.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
780.155.217 564.794.480
Net Dönem Karı veya Zararı
218.911.543 570.249.742
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.903 3.417
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.691.633.152 1.798.885.652
TOPLAM KAYNAKLAR
2.412.531.705 2.518.121.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.075.069.771 727.283.694 645.912.394 336.758.482
Satışların Maliyeti
16 -738.879.932 -502.161.539 -425.701.907 -230.150.201
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
336.189.839 225.122.155 220.210.487 106.608.281
BRÜT KAR (ZARAR)
336.189.839 225.122.155 220.210.487 106.608.281
Genel Yönetim Giderleri
-72.867.971 -57.113.637 -31.890.786 -27.646.321
Pazarlama Giderleri
-37.664.299 -26.418.781 -21.106.897 -11.514.329
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.843 -3.809 -1.810 -1.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.489.563 15.130.962 9.107.013 9.542.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.070.043 -9.062.668 -8.789.979 -4.384.410
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
220.073.246 147.654.222 167.528.028 72.603.869
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 15.394.194 214.887.415 6.778.874 207.752.973
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -2.638.822 -2.490.602 -1.289.522 -1.244.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 37.531 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
232.828.618 360.088.566 173.017.380 279.111.995
Finansman Gelirleri
18 97.581.329 51.979.165 30.303.265 23.728.716
Finansman Giderleri
18 -42.462.674 -40.694.181 -19.234.689 -18.018.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
287.947.273 371.373.550 184.085.956 284.822.359
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-69.037.244 -40.065.364 -47.290.933 -22.929.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -73.870.839 -37.176.992 -50.810.729 -17.616.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.833.595 -2.888.372 3.519.796 -5.313.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
218.910.029 331.308.186 136.795.023 261.892.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
218.910.029 331.308.186 136.795.023 261.892.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.514 224 158 0
Ana Ortaklık Payları
218.911.543 331.307.962 136.794.865 261.892.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 1,46000000 2,21000000 0,91000000 1,74000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.842.129 57.908.736 -161.753.230 58.200.331
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-106.154.867 61.263.506 -170.579.177 61.263.506
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -364.494 364.493 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -364.494 364.493 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.312.738 -2.990.276 8.461.454 -3.063.175
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 72.899 -72.899 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
5.312.738 -3.063.175 8.534.353 -3.063.175
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -2.679.228 0 -2.912.399
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -2.679.228 0 -2.912.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.842.129 55.229.508 -161.753.230 55.287.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.067.900 386.537.694 -24.958.207 317.180.868
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.514 224 -1.408 382
Ana Ortaklık Payları
118.069.414 386.537.470 -24.956.799 317.180.486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959359


BIST17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76