***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2017 19:50
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -971.060 -6.182.622 5.712 203.856.226 442.716.848 169.911.082 998.887.931 138.170 999.026.101
Transferler
119.156.733 50.754.349 -169.911.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.512.646 8.357.117 174.138.010 175.982.481 -138.170 175.844.311
Kar Payları
-111.158.061 -111.158.061 -111.158.061
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -7.483.706 2.174.495 5.712 323.012.959 382.313.136 174.138.010 1.063.712.351 0 1.063.712.351
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -7.483.706 2.174.495 5.712 323.012.959 382.313.136 174.138.010 1.063.712.351 1.063.712.351
Transferler
38.475.170 135.662.840 -174.138.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.738.551 566.634 172.493.003 171.321.086 171.321.086
Kar Payları
18 -127.681.560 -127.681.560 -127.681.560
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.222.257 2.741.129 5.712 361.488.129 390.294.416 172.493.003 1.107.351.877 1.107.351.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
236.322.858 237.620.555
Dönem Karı (Zararı)
172.493.003 173.999.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.146.740 197.940.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 64.832.089 63.002.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.526.124 43.015.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.704.315 9.730.677
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.577.908 6.900.427
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -12.047.235 -6.636.993
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 9.469.327 13.537.420
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.264.104 27.825.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-23.329.960 -20.167.348
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 47.047.719 66.007.720
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.319.743 -29.295.655
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 30.920.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.271.449 -63.568.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.121.972 -57.111.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.135.249 2.941.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.407.633 -2.923.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.413.086 6.094.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.681 -12.568.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
296.368.294 308.371.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.227.469 -3.736.812
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -54.817.967 -67.014.495
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.551.704 -19.681.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.254.932 39.035.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -61.366.895 -67.552.081
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -31.436.053 -13.572.272
Alınan Temettüler
10 21.996.312 22.406.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-178.990.925 -180.846.085
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.566.750 2.306.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-61.786.604 -67.426.678
Ödenen Temettüler
18 -127.681.560 -111.158.061
Ödenen Faiz
-7.136.746 -11.204.839
Alınan Faiz
12.047.235 6.636.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.219.771 37.092.716
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.219.771 37.092.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 104.431.507 67.338.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.211.736 104.431.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 94.384.533 102.952.334
Finansal Yatırımlar
4 1.827.203 1.479.173
Ticari Alacaklar
283.427.898 296.930.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 61.573 2.643.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 283.366.325 294.287.273
Diğer Alacaklar
8 2.601.289 3.546.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.601.289 3.546.016
Stoklar
9 108.438.935 102.031.302
Peşin Ödenmiş Giderler
17-b 12.642.662 10.775.300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23.562 75.714
Diğer Dönen Varlıklar
17-a 8.759.709 7.411.185
ARA TOPLAM
512.105.791 525.201.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
512.105.791 525.201.938
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.805.947 3.134.161
Ticari Alacaklar
7.117.563 1.919.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.117.563 1.919.261
Diğer Alacaklar
913.836 2.415.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 913.836 2.415.167
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 113.747.235 111.996.741
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 208.273.516 179.915.999
Maddi Duran Varlıklar
12 525.216.117 533.386.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48.491.775 48.414.593
Şerefiye
14 19.067.067 19.067.067
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 29.424.708 29.347.526
Peşin Ödenmiş Giderler
17-b 8.477.585 2.454.171
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 13.287.443 13.253.728
Diğer Duran Varlıklar
1.142.475 1.165.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
929.473.492 898.055.353
TOPLAM VARLIKLAR
1.441.579.283 1.423.257.291
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.566.750 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 52.856.511 65.590.638
Ticari Borçlar
78.212.193 61.799.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 78.212.193 61.799.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.557.670 6.173.871
Diğer Borçlar
5.209.060 8.533.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.209.060 8.533.613
Ertelenmiş Gelirler
21.617.666 20.877.195
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 6.053.308 14.119.783
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.384.613 15.347.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.937.461 1.756.859
ARA TOPLAM
191.395.232 194.198.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.395.232 194.198.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 93.310.032 119.332.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.710.279 31.102.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 28.814.338 25.206.728
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.895.941 5.895.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 14.811.863 14.911.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.832.174 165.346.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
334.227.406 359.544.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.107.351.877 1.063.712.351
Ödenmiş Sermaye
18 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
18 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.222.257 -7.483.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.222.257 -7.483.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.222.257 -7.483.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.746.841 2.180.207
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.741.129 2.174.495
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
361.488.129 323.012.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
390.294.416 382.313.136
Net Dönem Karı veya Zararı
172.493.003 174.138.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.107.351.877 1.063.712.351
TOPLAM KAYNAKLAR
1.441.579.283 1.423.257.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 922.977.309 989.914.918
Satışların Maliyeti
19,20 -617.750.981 -633.029.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
305.226.328 356.885.621
BRÜT KAR (ZARAR)
305.226.328 356.885.621
Genel Yönetim Giderleri
20 -71.451.038 -56.423.639
Pazarlama Giderleri
20 -18.558.951 -26.158.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -81.269 -8.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 35.065.383 21.849.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -51.366.094 -52.237.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
198.834.359 243.906.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 18.491.468 43.424.074
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -7.604.350 -34.589.194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23.329.960 20.167.348
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
233.051.437 272.909.051
Finansman Gelirleri
23 23.816.094 14.502.813
Finansman Giderleri
23 -37.326.809 -47.404.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
219.540.722 240.007.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.047.719 -66.007.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -46.751.492 -64.394.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -296.227 -1.612.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
172.493.003 173.999.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
172.493.003 173.999.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -138.170
Ana Ortaklık Payları
172.493.003 174.138.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 25 1,15000000 1,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.738.551 -6.512.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.146.040 -8.357.070
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-27.149 216.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.149 216.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
434.638 1.628.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
429.208 1.671.414
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
5.430 -43.253
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
566.634 8.357.117
Yabancı Para Çevrim Farkları
566.634 8.357.117
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.171.917 1.844.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.321.086 175.844.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -138.170
Ana Ortaklık Payları
171.321.086 175.982.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591631


BIST
13:223.023
Değişim :  0,09% |  2,77
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
3.015
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:22
HKTM 13,31 1.069.525 % 10,00  
SEYKM 9,25 66.546.134 % 9,99  
OYLUM 4,08 25.842.855 % 9,97  
AZTEK 14,49 332.714.521 % 9,94  
MNDRS 5,68 86.858.960 % 9,86  
13:22 Alış Satış %  
Dolar 18,0991 18,1089 % 0,17  
Euro 18,2212 18,2342 % -0,15  
Sterlin 21,4059 21,5132 % -0,41  
Frank 18,8513 18,9648 % 0,25  
Riyal 4,8052 4,8293 % 0,20  
13:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 -7,88  
Altın Gr. 1.018 1.019 -2,90  
Cumhuriyet 6.821 6.924 -33,00  
Tam 6.837 6.889 -48,00  
Yarım 3.331 3.368 -24,00  
Çeyrek 1.671 1.684 -11,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,24 -0,32  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 -0,17  
B. Petrol 94,97 94,97 -1,62