***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2020 18:15***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Transferler
328.056 -170.735 -157.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.707 11.540.534 11.558.241 11.558.241
Dönem Karı (Zararı)
11.540.534 11.540.534 11.540.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.707 17.707 17.707
Kar Payları
-165.908 -165.908 -165.908
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-328.056 -328.056 -328.056
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479
Transferler
11.540.534 -11.540.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
293.700 7.810.686 8.104.386 8.104.386
Dönem Karı (Zararı)
7.810.686 7.810.686 7.810.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
293.700 293.700 293.700
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 228.681 1.545 1.457.968 21.316.854 7.810.686 1.732.255 291.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.732.255 291.702
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.449.900 -1.348.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.449.900 -1.348.329
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.169.234 45.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.757.470 3.018.117
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-38.169.243 -5.536.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-407.679 -4.371.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.091 -18.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-397.588 -4.353.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.039.734 944.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.039.734 944.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.401.502 11.719.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-322.209 543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.723.711 11.718.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
893.156 262.835
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
893.156 262.835
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.786.531 3.077.502
Alınan Faiz
-9.735.236 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.817.696 -323.172
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.677.196 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-782.085 9.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-782.085 9.300
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-704.351 9.300
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.734 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.671.272 1.348.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.251.065 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.251.065 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420.207 0
Alınan Faiz
0 1.348.329
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.103.046 4.111.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.103.046 4.111.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.436.792 6.966.983
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.539.838 11.078.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.257.542 23.436.792
Finansal Yatırımlar
6 113.666.352 75.497.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
113.666.352 75.497.109
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
113.666.352 75.497.109
Ticari Alacaklar
7 29.492.235 29.423.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 589.369 579.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.902.866 28.844.673
Diğer Alacaklar
8 5.184.741 6.885.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.184.741 6.885.080
Peşin Ödenmiş Giderler
957.711 157.392
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
957.711 157.392
Diğer Dönen Varlıklar
30 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30 0
ARA TOPLAM
215.558.611 135.400.324
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
215.558.611 135.400.324
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.240 10.240
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
1.492.964 1.281.856
Taşıtlar
185.100 209.244
Mobilya ve Demirbaşlar
1.234.460 995.821
Özel Maliyetler
73.404 76.791
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.624.195 2.683.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
484.543 487.111
Diğer Haklar
19.282 21.610
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
465.261 465.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
459.757 732.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.071.699 5.195.755
TOPLAM VARLIKLAR
220.630.310 140.596.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.355.605 4.606.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.355.605 4.606.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.232.536 1.423.670
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.069 3.183.000
Ticari Borçlar
7 155.980.030 81.614.741
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 155.980.030 81.614.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.251.589 995.081
Diğer Borçlar
8 2.169.603 1.532.955
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.935.071 1.675.466
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.231.099 2.717.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.121.099 2.607.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
110.000 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
193.891 26.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
193.891 26.440
ARA TOPLAM
165.116.888 93.168.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.116.888 93.168.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.474.840 1.517.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.474.840 1.517.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.474.840 1.355.493
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 161.958
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.035.717 1.011.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.035.717 1.011.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.510.557 2.529.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.627.445 95.697.600
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.002.865 44.898.479
Ödenmiş Sermaye
16 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
16 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -328.056 -328.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 230.226 -63.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.226 -63.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.681 -65.019
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.457.968 1.457.968
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 21.316.854 9.776.320
Net Dönem Karı veya Zararı
7.810.686 11.540.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.002.865 44.898.479
TOPLAM KAYNAKLAR
220.630.310 140.596.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
675.996.183 245.651.846
Satışların Maliyeti
-650.297.425 -238.400.846
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.698.758 7.251.000
BRÜT KAR (ZARAR)
25.698.758 7.251.000
Genel Yönetim Giderleri
-12.194.636 -6.101.356
Pazarlama Giderleri
-5.293.689 -2.198.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
523.856 505.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.775.234 -5.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.959.055 -549.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.959.055 -549.217
Finansman Gelirleri
5.239.646 2.625.159
Finansman Giderleri
-1.218.781 -1.026.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.979.920 4 -45.549
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.978.997 -182.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -190.237 137.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.810.686 1.004.366
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.810.686 1.004.366
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.810.686 1.004.366
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 12 0,39000000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
293.701 -74.282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
376.540 -95.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-82.839 20.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-82.839 20.951
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
293.701 -74.282
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.104.387 930.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.104.387 930.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839901


BIST
18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0655 8,0767 % 0,87  
Euro 9,6698 9,6763 % 0,73  
Sterlin 11,1295 11,1853 % 1,12  
Frank 8,7324 8,7850 % 0,94  
Riyal 2,1442 2,1550 % 0,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 12,01  
Altın Gr. 460 460 5,85  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,93 25,96 0,10  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23