***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.07.2020 22:40***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Transferler
157.321 -157.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.977 1.902.862 1.910.839 1.910.839
Dönem Karı (Zararı)
1.902.862 1.902.862 1.902.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.977 7.977 7.977
Kar Payları
10 -165.908 -165.908 -165.908
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-178.056 -178.056 -178.056
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -178.056 2.131.942 74.749 1.545 1.129.912 10.104.376 1.902.862 35.401.077 35.401.077
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479
Transferler
602.451 10.938.083 -11.540.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
239.562 21.755.703 21.995.265 21.995.265
Dönem Karı (Zararı)
21.755.703 21.755.703 21.755.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
239.562 239.562 239.562
Kar Payları
10 -800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 174.543 1.545 2.060.419 19.914.403 21.755.703 66.093.744 66.093.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.943.458 -5.547.599
Dönem Karı (Zararı)
21.755.703 1.902.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.588.421 -2.307.418
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
621.405 632.459
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.470.212 731.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.470.212 831.331
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -100.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.450.439 -3.559.204
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.450.439 -3.559.204
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.872.504
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.872.504
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.510.760 620.416
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.436.483 2.140.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
70.572.465 -2.105.065
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.317.373 -8.758.346
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.898.581 -3.856.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.565 840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.900.146 -3.857.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-996.392 -812.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-996.392 -812.468
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 -324.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.217.330 41.679.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.402.999 341.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
117.814.331 41.338.322
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
800.647 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
800.647 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.132.088 -30.033.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.132.088 -30.033.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
100.916.589 -2.509.621
Ödenen Faiz
-3.864.424 -3.050.933
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 342.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.325.135 -329.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.783.572 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.427.941 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.427.941 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.198.825 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-229.116 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.786.925 3.433.601
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.404.385 4.576.000
Kredilerden Nakit Girişleri
17.404.385 4.576.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-817.460 -976.491
Ödenen Temettüler
-800.000 -165.908
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.302.442 -2.113.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.302.442 -2.113.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.436.792 6.966.983
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.739.234 4.852.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 162.867.432 23.436.792
Finansal Yatırımlar
6 71.179.736 75.497.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
71.179.736 75.497.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
71.179.736 75.497.109
Ticari Alacaklar
7 87.983.137 29.084.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 577.713 579.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
87.405.424 28.505.278
Diğer Alacaklar
8 8.220.867 7.224.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.220.867 7.224.475
Peşin Ödenmiş Giderler
954.517 157.392
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
954.517 157.392
ARA TOPLAM
331.205.689 135.400.324
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
331.205.689 135.400.324
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.257 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.257 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
10.257 10.240
Maddi Duran Varlıklar
8.938.913 1.281.856
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.173.533 2.683.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
257.995 487.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.223.253 732.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.603.951 5.195.755
TOPLAM VARLIKLAR
343.809.640 140.596.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.242.265 4.606.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.242.265 4.606.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.404.385 1.423.670
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
837.880 3.183.000
Ticari Borçlar
7 245.511.329 81.614.741
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 5.181.161 778.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
240.330.168 80.836.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.263.115 995.081
Diğer Borçlar
8 2.065.568 1.532.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.065.568 1.532.955
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 4.285.090 1.675.466
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.453.494 2.717.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.343.494 2.607.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
110.000 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
371.298 26.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
371.298 26.440
ARA TOPLAM
275.192.159 93.168.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
275.192.159 93.168.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.410.759 1.517.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.410.759 1.517.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.410.759 1.355.493
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 161.958
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.112.978 1.011.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.112.978 1.011.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.523.737 2.529.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
277.715.896 95.697.600
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.093.744 44.898.479
Ödenmiş Sermaye
10 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -328.056 -328.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 176.088 -63.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
174.543 -65.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
174.543 -65.019
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.060.419 1.457.968
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 19.914.403 9.776.320
Net Dönem Karı veya Zararı
21.755.703 11.540.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.093.744 44.898.479
TOPLAM KAYNAKLAR
343.809.640 140.596.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 1.301.886.089 395.827.320 625.889.906 150.175.474
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -1.239.709.028 -380.642.934 -589.411.603 -142.242.089
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.177.061 15.184.386 36.478.303 7.933.385
BRÜT KAR (ZARAR)
62.177.061 15.184.386 36.478.303 7.933.385
Genel Yönetim Giderleri
-27.154.935 -12.543.268 -14.960.298 -6.441.912
Pazarlama Giderleri
-12.771.654 -4.469.140 -7.477.965 -2.270.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.462.640 1.997.859 938.784 1.492.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.227.680 -63.818 -452.446 -58.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.485.432 106.019 14.526.378 655.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.485.432 106.019 14.526.378 655.235
Finansman Gelirleri
9.747.016 4.487.064 4.507.370 1.861.905
Finansman Giderleri
-1.965.985 -2.069.805 -747.204 -1.043.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.266.463 2.523.278 18.286.544 1.473.362
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.510.760 -620.416 -4.341.526 -574.867
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -7.068.749 -178.485 -5.089.752 4.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 557.989 -441.931 748.226 -579.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.755.703 1.902.862 13.945.018 898.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.755.703 1.902.862 13.945.018 898.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.755.703 1.902.862 13.945.018 898.495
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
239.563 7.977 -54.138 82.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
307.132 10.227 -69.408 105.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-67.569 -2.250 15.270 -23.201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -67.569 -2.250 15.270 -23.201
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
239.563 7.977 -54.138 82.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.995.266 1.910.839 13.890.880 980.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.995.266 1.910.839 13.890.880 980.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861487


BIST18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23