***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 15:33***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923
Transferler
39.254 -39.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.859 26.859 26.859
Dönem Karı (Zararı)
36 26.859 26.859 26.859
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.000.000 37.923 26.859 1.064.782 1.064.782
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 1.397.610
Transferler
159.687 -159.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
464.442 464.442 464.442
Dönem Karı (Zararı)
36 464.442 464.442 464.442
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.200.000 1.895 195.715 464.442 1.862.052 1.862.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
248.845 -650.838
Dönem Karı (Zararı)
36 464.442 26.859
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
464.442 26.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
133.011 4.058
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 166 166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.743 -3.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.743 -3.467
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 131.102 7.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-317.908 -673.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.550 -674.539
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 60 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -243.610 -674.539
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -89.490 300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.565 -1.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.565 -1.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 5.771 1.800
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.728 -1.116
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 3.589 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.139 -1.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68 2.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 68 2.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
279.545 -642.134
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.700 -8.704
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.845 -650.838
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.845 -650.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.941 652.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 253.786 1.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 253.786 4.941
Diğer Alacaklar
1.668.890 1.425.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 0 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.668.890 1.425.280
Peşin Ödenmiş Giderler
13 90.446 956
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 68
ARA TOPLAM
2.013.122 1.431.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.013.122 1.431.305
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 774 940
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.596 1.263
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.370 2.203
TOPLAM VARLIKLAR
2.015.492 1.433.508
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.652 5.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.652 5.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 7.721 1.950
Diğer Borçlar
11.536 5.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 3.589 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.947 5.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 122.029 21.294
ARA TOPLAM
149.938 34.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.938 34.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.502 1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.502 1.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.502 1.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.440 35.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.862.052 1.397.610
Ödenmiş Sermaye
27 1.200.000 1.200.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.895 1.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 195.715 36.028
Net Dönem Karı veya Zararı
36 464.442 159.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.862.052 1.397.610
TOPLAM KAYNAKLAR
2.015.492 1.433.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -77.317 -126.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.537.276 528.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.864.111 -391.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
595.848 10.787
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 17 23.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
595.865 34.439
Finansman Giderleri
33 -321 -221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
595.544 34.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -131.102 -7.359
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -131.435 -8.704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 333 1.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
464.442 26.859
DÖNEM KARI (ZARARI)
464.442 26.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 464.442 26.859
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
464.442 26.859
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
464.442 26.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845926


BIST
14:211.536
Değişim :  0,73% |  11,08
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.537
En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler14:21
ACSEL 20,46 12.487.490 % 10,00  
KONTR 33,66 142.702.968 % 10,00  
YGYO 1,98 12.060.125 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.537.925 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.537.925 % 10,00  
14:21 Alış Satış %  
Dolar 7,4923 7,4966 % 0,51  
Euro 9,0500 9,0591 % 0,52  
Sterlin 10,1272 10,1780 % 0,26  
Frank 8,3869 8,4374 % 0,62  
Riyal 1,9926 2,0026 % 0,52  
14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 8,45  
Altın Gr. 443 443 5,08  
Cumhuriyet 2.934 2.978 3,00  
Tam 2.921 2.997 -1,08  
Yarım 1.412 1.450 -0,52  
Çeyrek 708 725 -0,26  
Gümüş.Ons 24,88 24,92 0,19  
Gümüş Gr. 6,02 6,02 0,10  
B. Petrol 55,16 55,16 0,06