***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

11.09.2019 18:25***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 61.896.558 51.598.986 35.724.803 30.096.605
Satışların Maliyeti
17 -37.160.155 -30.079.360 -22.357.453 -16.416.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.736.403 21.519.626 13.367.350 13.679.668
BRÜT KAR (ZARAR)
24.736.403 21.519.626 13.367.350 13.679.668
Genel Yönetim Giderleri
-2.868.598 -3.890.221 -1.286.882 -2.744.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.801.772 3.651.670 1.605.199 1.455.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.851.754 -1.390.212 -629.101 -538.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.817.823 19.890.863 13.056.566 11.852.565
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
318.029 630.778 110.419 250.538
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.135.852 20.521.641 13.166.985 12.103.103
Finansman Gelirleri
19 1.366.796 2.999.948 418.159 2.671.520
Finansman Giderleri
19 -2.043.279 -1.645.388 -1.008.566 -1.406.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.459.369 21.876.201 12.576.578 13.368.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.129.681 -5.231.510 -2.956.366 -3.382.118
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -186.033 -1.084.241 -88.402 -307.010
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.943.648 -4.147.269 -2.867.964 -3.075.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.329.688 16.644.691 9.620.212 9.986.179
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.329.688 16.644.691 9.620.212 9.986.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 -2 -2 -1
Ana Ortaklık Payları
17.329.691 16.644.693 9.620.214 9.986.180
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,35000000 0,33000000 0,19000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.494.561 -15.279.692
Dönem Karı (Zararı)
17.329.688 16.644.691
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.329.688 16.644.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.008.461 4.535.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 833.294 360.407
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 99.544 36.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
99.544 36.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5 201.342 -9.726
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
127.992 10.681
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
73.350 -20.407
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 4.920.404 4.147.850
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11,12 -46.123 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.289.789 -31.344.333
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-836.337 -9.207.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,22 -8.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -828.337 -9.207.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.050 -84.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.050 -84.488
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-21.067.998 -22.766.954
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -21.067.998 -22.766.954
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -5.265.057 1.104.116
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 703.140 707.380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.421 2.426.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -203.421 2.426.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 80.812 224.568
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
9 4.698.694 -1.487.921
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-674.820 -2.113.029
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,22 500 50
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -675.320 -2.113.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-723.752 -146.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -723.752 -146.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.360 -10.164.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.542.921 -5.115.345
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.649.160 -7.452.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 75.057 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.445.239 -5.094.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.278.978 -2.357.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-563.557 19.041.553
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.406.057
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.406.057
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.362 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.362 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 21.447.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -626.919 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.707.278 -3.690.502
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -5.707.278 -3.690.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.556.583 31.347.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.849.305 27.657.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.849.305 19.556.583
Ticari Alacaklar
23.293.835 22.585.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,22 8.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.285.835 22.585.490
Diğer Alacaklar
81.392 80.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 81.392 80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
134.964.231 113.896.233
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 134.964.231 113.896.233
Stoklar
7 8.385.346 3.120.289
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.690.151 3.393.070
Diğer Dönen Varlıklar
15 871.428 147.675
ARA TOPLAM
184.135.688 162.779.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
184.135.688 162.779.682
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.394 4.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.394 4.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 30.358.978 28.080.000
Maddi Duran Varlıklar
11 17.249.070 17.184.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
553.142 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.061 61.769
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 27.061 61.769
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
20 2.269.820 1.316.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.462.465 46.647.064
TOPLAM VARLIKLAR
234.598.153 209.426.746
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 675.901 1.137.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 13.263.095 13.080.842
Ticari Borçlar
17.789.037 17.919.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.789.037 17.919.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.045.915 1.965.103
Diğer Borçlar
937.595 475.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,22 17.605 17.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 919.990 458.002
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18.880.213 14.181.519
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 18.880.213 14.181.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 68.269 657.556
Kısa Vadeli Karşılıklar
229.561 229.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 63.231 62.897
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 166.330 166.330
ARA TOPLAM
53.889.586 49.645.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.889.586 49.645.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.516.015 4.001.088
Uzun Vadeli Karşılıklar
721.263 529.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 721.263 529.079
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 23.038.771 18.118.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.276.049 22.648.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.165.635 72.294.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
154.432.539 137.132.460
Ödenmiş Sermaye
50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.807.096 -2.870.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
457.651 457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-308 92.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-308 92.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-308 92.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.353.458 5.416.820
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.099.143 32.601.265
Net Dönem Karı veya Zararı
17.329.691 51.434.516
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21 -18
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
154.432.518 137.132.442
TOPLAM KAYNAKLAR
234.598.153 209.426.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 457.651 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 88.547.982 -15 88.547.967
Transferler
4.123.645 27.303.441 -31.427.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.322 16.644.693 16.647.015 -2 16.647.013
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.406.057 -2.406.057 -2.406.057
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -2.406.057 457.651 74.568 4.952.419 33.065.666 16.644.693 102.788.940 -17 102.788.923
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 137.132.460 -18 137.132.442
Transferler
-63.362 51.497.878 -51.434.516
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.974 17.329.691 17.236.717 -3 17.236.714
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
63.362 63.362 63.362
Dönem Sonu Bakiyeler
16 50.000.000 -2.807.096 457.651 -308 5.353.458 84.099.143 17.329.691 154.432.539 -21 154.432.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.329.688 16.644.691 9.620.212 9.986.179
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-92.974 2.322 -109.031 32.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -116.218 2.903 -136.289 40.698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 23.244 -581 27.258 -8.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 23.244 -581 27.258 -8.140
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-92.974 2.322 -109.031 32.558
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.236.714 16.647.013 9.511.181 10.018.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 -2 -2 -1
Ana Ortaklık Payları
17.236.717 16.647.015 9.511.183 10.018.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/786950


BIST
18:05115.171
Değişim :  0,71% |  806,74
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
115.353
En Düşük
113.147
BIST En Aktif Hisseler
BRYAT 72,90 14.500.902 % 20,00  
BRSAN 13,10 129.604.274 % 19,96  
OYAYO 2,94 15.085.674 % 14,84  
NIBAS 6,38 309.682 % 11,93  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9191 7,9588 % -0,53  
Frank 6,2752 6,3130 % 0,11  
Riyal 1,6349 1,6431 % 0,15  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 3,78  
Altın Gr. 325 325 2,05  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,90 17,92 0,02  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,01  
B. Petrol 52,86 52,86 0,07