***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2017 23:47
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.900.000 23.141.114 3.435 204.054.598 1.394.160 205.448.758 4.497.588 -61.868.871 -42.346.745 150.775.279 150.775.279
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-15.969.754 -15.969.754 23.901.102 25.383.069 33.314.417 33.314.417
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-15.969.754 -15.969.754 23.901.102 25.383.069 33.314.417 33.314.417
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21.900.000 23.141.114 3.435 188.084.844 1.394.160 189.479.004 4.497.588 -37.967.769 -16.963.676 184.089.696 184.089.696
Dönem Karı (Zararı)
-16.963.676 16.963.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.490 -2.406.490 -19.020.248 -21.426.738 -21.426.738
Dönem Sonu Bakiyeler
21.900.000 23.141.114 3.435 188.084.844 -1.012.330 187.072.514 4.497.588 -54.931.445 -19.020.248 162.662.958 162.662.958
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.900.000 23.141.114 188.209.994 -1.406.270 189.616.264 4.497.588 -56.734.392 66.317.452 113.654.017 113.654.017
Transferler
-66.317.452 66.317.452
Dönem Karı (Zararı)
-28.771.741 -28.771.741 -28.771.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-910.730 -910.730 -910.730
Sermaye Arttırımı
5.300.000 5.300.000 5.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 188.209.994 -2.317.000 185.892.994 4.497.588 -122.691.844 -28.771.741 89.271.546 89.271.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.494.962 3.381.698
Dönem Karı (Zararı)
-28.771.741 -19.020.248
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-28.771.741 -19.020.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.587.512 21.887.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 6.128.698 5.969.117
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.314.573
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.314.573
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
819.479 741.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
128.366 117.974
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 136.012 8.346
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
555.101 614.957
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.411.598 14.339.218
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.512 -127.232
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.763.956 15.998.538
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
325.263 2.619.831
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.660.109 -4.151.919
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.829.556 524.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 77.488 -135.733
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
77.488 -135.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 320.693 -792.198
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.119
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-73.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.586.345 1.247.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.769.150 -2.688.798
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -860.217 -546.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 7.629.367 -2.142.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
547.724 -1.213.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
547.724 -1.213.670
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 9.051.163 -1.029.443
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.163.479 -2.400.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.760.148 -1.123.576
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 8.497.756 6.879.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.262.392 -8.002.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-228.755 47.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.868.378 2.354.893
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.868.378 2.354.893
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -12.321.592 9.091.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.303.608 -1.790.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.395.375 -4.499.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-91.767 2.709.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.402.116 4.114.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-915.912 -726.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8.758 -6.173
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-775.655 -2.478.998
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-39.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-793.167 -2.566.855
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-793.167 -2.566.855
Alınan Faiz
17.512 127.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.700.183 -2.981.555
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.300.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 5.300.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.648
Kredilerden Nakit Girişleri
7 281.648
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.582.127
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.582.127
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.837.306 12.068.202
Ödenen Faiz
-14.580.750 -15.331.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980.876 -2.078.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980.876 -2.078.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.292.517 3.244.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
311.641 1.165.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 311.641 1.292.517
Ticari Alacaklar
114.393.579 116.502.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 9.063.062 8.202.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 105.330.517 108.299.775
Diğer Alacaklar
3.353.901 3.901.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.353.901 3.901.625
Stoklar
9 37.237.449 46.262.082
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.139.085 3.975.606
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.139.085 3.975.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.630 11.388
Diğer Dönen Varlıklar
10.573.760 11.969.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.573.760 11.969.135
ARA TOPLAM
173.012.045 183.914.973
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.012.045 183.914.973
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.102.500 1.102.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.102.500 1.102.500
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.102.500 1.102.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 979.837 1.057.325
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
434.489 436.357
Maddi Duran Varlıklar
11 356.964.411 362.265.227
Arazi ve Arsalar
108.955.486 108.955.486
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.365.591 1.392.960
Binalar
24.584.926 25.026.101
Tesis, Makine ve Cihazlar
213.355.018 218.237.343
Taşıtlar
298.304 272.067
Mobilya ve Demirbaşlar
1.098.917 1.088.169
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
-15.832 56.898
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.655.594 3.289.918
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
3.666.407 3.946.285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
285.942 318.789
Bilgisayar Yazılımları
285.942 318.789
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18.b 28.481.932 28.574.942
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
388.249.111 393.755.140
TOPLAM VARLIKLAR
561.261.156 577.670.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 157.051.732 162.565.228
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
157.051.732 162.565.228
Banka Kredileri
152.589.688 158.204.634
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.725.587 1.760.624
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.736.457 2.599.970
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 55.782.948 40.146.007
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.782.948 40.146.007
Banka Kredileri
55.782.948 40.146.007
Ticari Borçlar
98.359.565 88.247.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 28.927.205 20.429.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 69.432.360 67.818.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.531.834 2.760.589
Diğer Borçlar
21 65.565.825 64.414.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
57.532.967 60.250.193
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.032.858 4.164.480
Ertelenmiş Gelirler
10 13.316.555 25.638.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13.316.555 25.638.147
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.120.460 2.086.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.540.238 1.669.721
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
580.222 417.186
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
348.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
348.676
ARA TOPLAM
395.077.595 385.859.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.077.595 385.859.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 68.558.067 70.434.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.558.067 70.434.083
Banka Kredileri
66.459.274 67.759.223
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.098.793 2.674.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.353.948 7.722.838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.912.015 78.156.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
471.989.610 464.016.096
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.271.546 113.654.017
Ödenmiş Sermaye
14.a 27.200.000 21.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14.b 23.141.114 23.141.114
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.c 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
185.892.994 186.803.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
185.892.994 186.803.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
188.209.994 188.209.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.317.000 -1.406.270
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.d 4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-122.691.844 -56.374.392
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.771.741 -66.317.452
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0940 18,1134 % 0,19  
Euro 18,1589 18,2197 % -0,23  
Sterlin 21,3288 21,4358 % -0,77  
Frank 18,7861 18,8993 % -0,10  
Riyal 4,8001 4,8242 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 -11,33  
Altın Gr. 1.016 1.016 -5,45  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.814 6.901 -36,00  
Yarım 3.320 3.374 -18,00  
Çeyrek 1.665 1.686 -9,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 96,01 96,01 -0,58