***OSMEN*** OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

05.08.2016 18:26***OSMEN*** OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.200.000 12.912.575 0 1.985.287 1.545 1.545 1.545 0 33.855 33.855 33.855 662.494 -14.803.152 3.125.434 -11.677.718 16.118.038 16.118.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 151.740 2.973.694 -3.125.434 -151.740 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.669 -16.669 0 0 0 0 0 -16.669 0 0 0 0 0 1.852.177 1.852.177 1.835.508 0 1.835.508
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.852.177 1.852.177 1.852.177 1.852.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -16.669 -16.669 -16.669 0 -16.669 -16.669
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
5.134.372 0 0 0 0 0 0 5.134.372 5.134.372
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.200.000 12.912.575 0 0 5.134.372 0 0 1.985.287 0 0 0 0 0 0 1.545 0 1.545 0 0 0 0 0 1.545 0 0 0 0 0 0 0 17.186 17.186 0 0 0 0 0 17.186 814.234 0 0 0 -11.829.458 1.852.177 -9.977.281 23.087.918 0 23.087.918
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.700.000 12.912.575 0 1.986.552 1.545 1.545 1.545 0 14.399 14.399 14.399 814.234 -11.829.458 2.958.753 -8.870.705 26.558.600 26.558.600
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 158.738 2.800.015 -2.958.753 -158.738 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.382.576 1.382.576 1.382.576 0 1.382.576
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.382.576 1.382.576 1.382.576 1.382.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.700.000 12.912.575 0 0 0 0 0 1.986.552 0 0 0 0 0 0 1.545 0 1.545 0 0 0 0 0 1.545 0 0 0 0 0 0 0 14.399 14.399 0 0 0 0 0 14.399 972.972 0 0 0 -9.029.443 1.382.576 -7.646.867 27.941.176 0 27.941.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.418.691 -2.733.833
Dönem Karı (Zararı)
1.382.576 1.852.177
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.382.576 1.852.177
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.293 223.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 135.313 72.851
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-114.118 114.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-140.167 514.694
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26.049 -400.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-349.089 -96.752
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-349.089 -96.752
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 356.187 132.431
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.551.447 -4.435.677
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -9.641.365 -6.493.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.797.846 -26.072.317
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-8 23.289 1.994.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.821.135 -28.066.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.296.542 -5.643.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.296.542 -5.643.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.598.919 33.612.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-8 1.197.963 1.770.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.400.956 31.841.546
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.697 161.729
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.697 161.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.140.578 -2.360.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -373.557
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -278.113 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.435 -61.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.435 -61.207
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -75.065 -61.207
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -16.370 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.042.303 6.424.047
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.134.372
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 5.134.372
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
349.250 96.752
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
693.053 1.192.923
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.467.823 3.629.007
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.467.823 3.629.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.956.460 568.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 488.637 4.197.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.798.649 5.956.632
Finansal Yatırımlar
5 37.522.567 27.881.202
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
37.522.567 27.881.202
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 37.522.567 27.881.202
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 37.654.135 25.856.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 127.280 150.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 37.526.855 25.705.720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10 2.759.846 5.051.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.759.846 5.051.457
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
180.858 56.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
180.858 56.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 3.209 243.458
Diğer Dönen Varlıklar
12.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.000 2.000
ARA TOPLAM
95.931.264 65.047.289
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.931.264 65.047.289
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
169.951 169.951
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 169.951 169.951
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.520 4.146.058
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.520 4.146.058
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 347.980 366.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 201.506 227.009
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 142.015 68.762
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
867.972 4.978.136
TOPLAM VARLIKLAR
96.799.236 70.025.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.782.662 11.569.609
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 22.782.662 11.569.609
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 22.782.662 11.569.609
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
44.475.472 30.086.553
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 8.435.313 7.237.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.040.159 22.849.203
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 286.780 230.297
Diğer Borçlar
210.082 257.024
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
210.082 257.024
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 269.540 358.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 291.845 463.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 155.796 353.580
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 136.049 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 69.638 86.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 69.638 86.876
ARA TOPLAM
68.386.019 43.052.401
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.386.019 43.052.401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
472.041 414.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 472.041 414.424
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.041 414.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.858.060 43.466.825
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.941.176 26.558.600
Ödenmiş Sermaye
15 19.700.000 19.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 12.912.575 12.912.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 1.986.552 1.986.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 1.545 1.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 1.545 1.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.399 14.399
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.399 14.399
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.399 14.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 972.972 814.234
Yasal Yedekler
15 972.972 814.234
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -9.029.443 -11.829.458
Net Dönem Karı veya Zararı
1.382.576 2.958.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.941.176 26.558.600
TOPLAM KAYNAKLAR
96.799.236 70.025.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 94.318.609 575.582.429 60.544.725 331.331.486
Satışların Maliyeti
16 -84.609.082 -568.198.387 -56.033.119 -327.819.843
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 9.709.527 7.384.042 4.511.606 3.511.643
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.709.527 7.384.042 4.511.606 3.511.643
Genel Yönetim Giderleri
-6.087.970 -5.325.873 -3.338.610 -2.631.943
Pazarlama Giderleri
-1.264.721 -983.129 -645.649 -486.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
174.531 899.786 136.020 291.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-532.359 -24.010 -252.559 -14.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.999.008 1.950.816 410.808 670.019
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.999.008 1.950.816 410.808 670.019
Finansman Gelirleri
1.093.445 638.242 599.029 -58.481
Finansman Giderleri
-1.353.690 -604.450 -399.609 296.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.738.763 1.984.608 610.228 907.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-356.187 -132.431 -162.818 -74.447
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -429.440 -62.501 -429.440 -62.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 73.253 -69.930 266.622 -11.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.382.576 1.852.177 447.410 833.125
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.382.576 1.852.177 447.410 833.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.382.576 1.852.177 447.410 833.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -16.669 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -16.669 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.836
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 4.167 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -16.669 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.382.576 1.835.508 447.410 833.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.382.576 1.835.508 447.410 833.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550804


BIST
18:051.409
Değişim :  2,24% |  30,82
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.409
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKKO 14,09 48.279.497 % 9,99  
DITAS 14,66 3.292.636 % 9,98  
TUREX 19,31 4.910.417 % 9,97  
MTRKS 54,50 24.101.917 % 9,97  
KSTUR 261,50 506.388 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0802 8,0818 % -0,29  
Euro 9,6783 9,6909 % -0,06  
Sterlin 11,1019 11,1575 % -0,11  
Frank 8,7203 8,7729 % -0,57  
Riyal 2,1482 2,1590 % -0,32  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 -8,02  
Altın Gr. 451 451 -3,79  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,39 25,43 0,07  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 -0,01  
B. Petrol 66,38 66,38 2,71