***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 19:22***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -10.179 1.545 972.972 -9.029.443 28.171.835 28.171.835
Transferler
1.637.813 -1.637.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.725 6.145.786 6.170.511 6.170.511
Dönem Karı (Zararı)
6.145.786 6.145.786 6.145.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.725 24.725 24.725
Sermaye Arttırımı
120.509 145.390 265.899 265.899
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.349.839 12.349.839
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Transferler
6.145.786 -6.145.786
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.942 2.417.893 2.310.951 2.310.951
Dönem Karı (Zararı)
2.417.893 2.417.893 2.417.893
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.942 -106.942 -106.942
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -92.396 1.545 972.972 11.103.995 2.417.893 36.919.196 36.919.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.314 -2.224.916
Dönem Karı (Zararı)
2.417.893 1.209.628
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.417.893 1.209.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-642.905 -1.060.572
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
226.566 49.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.719 494.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.719 494.336
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-911.029 -1.992.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-911.029 -1.992.674
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.839 388.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.586.911 -1.222.247
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.201.182 2.705.701
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.206.615 1.904.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -211.727 944.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.994.888 959.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.015.831 1.510.384
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.015.831 1.510.384
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.059.388 -3.206.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.419 1.682.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.031.969 -4.888.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.334 -4.136.467
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
84.334 -4.136.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.661.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-622.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.284.045
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
188.077 -1.073.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -274.057
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-236.391 -877.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-561.380 149.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-561.380 149.278
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-302.800 138.829
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-258.580 10.449
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.070.000 1.992.674
Alınan Faiz
4.070.000 1.992.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.460.306 -82.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.460.306 -82.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.533.449 1.159.642
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.993.755 1.076.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.993.755 9.841.677
Finansal Yatırımlar
6 43.536.485 40.335.303
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.536.485 40.335.303
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
43.536.485 40.335.303
Ticari Alacaklar
7 19.838.670 17.132.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 533.975 322.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.304.695 16.809.807
Diğer Alacaklar
8 3.055.916 4.071.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.055.916 4.071.747
Peşin Ödenmiş Giderler
446.384 118.860
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
446.384 118.860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
294.208
Diğer Dönen Varlıklar
13.981 13.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.981 13.000
ARA TOPLAM
77.179.399 71.512.642
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.179.399 71.512.642
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.240 10.240
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
778.261 572.891
Mobilya ve Demirbaşlar
512.620
Özel Maliyetler
60.271
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
945.589 816.145
Ertelenmiş Vergi Varlığı
457.754 452.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.191.844 1.852.213
TOPLAM VARLIKLAR
79.371.243 73.364.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 15.930.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 15.930.000
Ticari Borçlar
7 19.532.556 18.473.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 72.238 44.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.460.318 18.428.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
502.149 466.718
Diğer Borçlar
8 979.812 895.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
979.812 895.478
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
514.004
Kısa Vadeli Karşılıklar
941.962 1.964.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
804.916 1.854.455
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
137.046 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.098 27.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.098 27.854
ARA TOPLAM
41.961.577 38.271.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.961.577 38.271.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
490.470 484.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
490.470 484.933
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490.470 484.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.452.047 38.756.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.919.196 34.608.245
Ödenmiş Sermaye
10 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -90.851 16.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 972.972 972.972
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 11.103.995 4.958.209
Net Dönem Karı veya Zararı
2.417.893 6.145.786
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.919.196 34.608.245
TOPLAM KAYNAKLAR
79.371.243 73.364.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
156.069.720 102.603.208
Satışların Maliyeti
-147.484.671 -99.614.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.585.049 2.989.189
BRÜT KAR (ZARAR)
8.585.049 2.989.189
Genel Yönetim Giderleri
-5.480.822 -3.502.666
Pazarlama Giderleri
-1.284.035 -959.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.438.884 390.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.441.122 -139.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.817.954 -1.220.692
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.817.954 -1.220.692
Finansman Gelirleri
1.309.255 3.148.430
Finansman Giderleri
-670.477 -329.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.456.732 1.598.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.839 -388.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.595 -327.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.244 -61.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.417.893 1.209.628
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.417.893 1.209.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.417.893 1.209.628
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-92.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -118.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.060
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-92.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.325.497 1.209.628
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.325.497 1.209.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680104


BIST
18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23