***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 18:33***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -10.179 1.545 972.972 -9.029.443 1.637.813 28.171.835 28.171.835
Transferler
120.509 145.390 1.637.813 -1.637.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.349.839 -6.859 3.270.350 3.263.491 3.263.491
Dönem Karı (Zararı)
3.270.350 3.270.350 3.270.350
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.349.839 -6.859 12.349.839 6.859 6.859
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -17.038 1.545 972.972 4.958.209 3.270.350 31.701.225 31.701.225
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Transferler
6.145.786 -6.145.786
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.286 -101.736 -181.022 -181.022
Dönem Karı (Zararı)
-101.736 -101.736 -101.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.286 -79.286 -79.286
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -64.740 1.545 972.972 11.103.995 -101.736 34.427.223 34.427.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.288.079 -803.065
Dönem Karı (Zararı)
-101.736 3.270.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.246.676 -2.550.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
566.348 215.331
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.292.533 -645.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.306.024 -562.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.491 -82.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.082.065 -4.234.165
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
641.732 2.052.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-80.158 800.433
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-739.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.640.883 -496.337
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.040.656 1.985.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.301.392 -42.249.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.908 822.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.294.484 -43.071.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.406.010 -1.009.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.406.010 -1.009.603
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-376.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.916.988 41.821.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.051.746 -2.150.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.865.242 43.971.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
50.684 125.008
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.973 -690.322
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-261.637 -690.322
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.854 -102.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-102.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.292.471 223.655
Alınan Faiz
4.149.952
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.154.344 -1.026.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-953.054 -573.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-953.054 -573.820
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-423.099 -530.306
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-529.955 -43.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.386.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.968.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-2.968.000
Alınan Faiz
4.234.165
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
120.509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.335.025 9.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.335.025 9.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.533.449 1.159.642
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.868.474 1.169.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.868.474 9.841.677
Finansal Yatırımlar
6 36.936.379 40.335.303
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 36.936.379 40.335.303
Ticari Alacaklar
7 13.830.663 17.132.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 315.340 322.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.515.323 16.809.807
Diğer Alacaklar
8 9.477.757 4.071.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.477.757 4.071.747
Peşin Ödenmiş Giderler
380.497 118.860
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
380.497 118.860
Diğer Dönen Varlıklar
8 316 13.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
316 13.000
ARA TOPLAM
76.494.086 71.512.642
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.494.086 71.512.642
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
813.575 572.891
Mobilya ve Demirbaşlar
779.781 512.620
Özel Maliyetler
33.794 60.271
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
969.224 816.145
Diğer Haklar
41.595 48.160
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
927.629 767.985
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.195.482 452.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.988.521 1.852.213
TOPLAM VARLIKLAR
79.482.607 73.364.8518:051.408
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler18:05
TRGYO 3,85 273.156.662 % 10,00  
SONME 36,10 2.785.068 % 9,99  
CEOEM 6,94 81.928.484 % 9,98  
QUAGR 26,48 1.140.313.456 % 9,97  
BTCIM 13,73 8.356.750 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0295 8,0371 % 0,37  
Euro 9,6175 9,6281 % 0,23  
Sterlin 11,0253 11,0806 % 0,17  
Frank 8,6796 8,7319 % 0,33  
Riyal 2,1359 2,1466 % 0,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.766 1,47  
Altın Gr. 456 456 1,57  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,86 25,90 0,03  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,03  
B. Petrol 67,04 67,04 0,10